Navigation

Projects

Sitnu knjigu pisem

Project Number 1251612
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants mr Goran Milasin
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2493.0 BAM

Univerzitetski grad-ZELENI GRAD-UNIBIKE

Project Number 1250181
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica
Participants doc. dr Marina Antic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-02-28
Project value 4500.0 BAM

KARAKTERIZACIJA I BIOMEDICINSKA PRIMJENA DENTALNIH POLIMETILMETAKRILAT MATERIJALA SA DODATKOM RAZLICITIH NANOCESTICA

Project Number 1257035
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Olivera Dolic
Participants prof. dr Valentina Veselinovic
doc. mr Tijana Adamovic
doc. dr Zeljka Kojic
prof. dr Marija Obradovic
prof. dr Natasa Trtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2021-06-30
Project value 4000.0 BAM

Razvoj "pametne" vertikalne signalizacije

Project Number 1255031
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zeljko Ivanovic
Participants doc. dr Aleksandar Pajkanovic
Damjan Prerad
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-12-31
Project value 2215.0 BAM

Analiza socioekonomskih aspekata lanca vrijednosti psenice

Project Number 1250183
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vesna Mrdalj
Participants prof. dr Aleksandar Ostojic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 3000.0 BAM

Pruzanje usluge upravljanja i nadzora javnom rasvjetom Gradu Banja Luka

Project Number 1255032
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Zeljko Ivanovic
Participants Predrag Rodic
Business Partner GRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2022-06-30
Project value 100000.0 BAM

Od ideje do patenta

Project Number 1250182
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica
Participants Jovana Kovacevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2590.0 BAM

Servisi za obnovu evropskog biodiverziteta i ekosistema

Project Number 1259060
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Radoslav Dekic
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Maja Manojlovic
Zeljka Ostojic
doc. dr Tatjana Popov
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-12-31
Project value 2500.0 BAM

MNRVOID podrska: Procjena jalovista crvenog mulja u regionu istocne i jugoistocne Evrope

Project Number 1259063
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Andjela Pepic
Suncica Sukur
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2021-11-30
Project value 4000.0 BAM

MNRVOID podrska: Minerali u skolama 4.0

Project Number 1259062
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Andjela Pepic
prof. dr Milica Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 4000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu koze

Project Number 1259061
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants prof. dr Milica Balaban
Dejana Savic
Andjela Pepic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 2500.0 BAM

Konstrukcija, izrada i ispitivanje novog tipa sinhronog elektromotora sa stalnim magnetima na rotoru (sopstveni razvoj)

Project Number 1255030
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head Djordje Lekic, ma
Participants Nemanja Kitic
Predrag Mrsic, ma
Bojan Erceg, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-12-31
Project value 10999.0 BAM

Dabrobosanska mitropolija 1220–2020: (kontinuitet duhovne i nacionalne tradicije Srba u BiH)

Project Number 1251611
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants
Business Partner MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2021-04-01
End of the project 2022-04-01
Project value 1912.0 BAM

Pripremanje buducih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Project Number 1251316
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Strain Posavljak
Business Partner THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 6852.0 BAM

Odrziva izgradnja kapaciteta za efikasno ucesce u razmjeni obavijesti o bioloskoj sigurnosti (tzv. BCH III projekat)

Project Number 1259059
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Novo Przulj
Zeljka Ostojic
prof. dr Vojislav Trkulja
Business Partner UN ENVIRONMENT-GEF
Beginning of realization 2021-09-01
End of the project 2022-12-31
Project value 24635.0 USD

Podrska uspostavljanju i razvoju preduzeca kroz uspostavljanje novog mehanizma podrske i osnivanje i razvoj firmi za lica mladja od 30 godina

Project Number 1255029
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Branko Blanusa
Participants prof. dr Vladimir Risojevic
Goran Banjac, ma
prof. dr Zeljko Ivanovic
prof. dr Drazen Brdjanin
prof. dr Milan Tica
Igor Dujlovic, ma
Business Partner EVROPSKA UNIJA BIH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2021-12-31
Project value 19558.0 BAM

Potomci slovenackih iseljenika i ocuvanje slovenackog jezika u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251610
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Dijana Crnjak
doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 1000.0 BAM

Prirodom inspirisana rjesenja u mitigaciji pozara

Project Number 1251427
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 3000.0 BAM

Stanje zemljisnih resursa i odrzivo upravljanje u cilju prevencije poplava 2

Project Number 1251428
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-10-31
Project value 3000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Dijana Bilanovic
Borislav Vukojevic, ma
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca"

Project Number 1250180
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants mr Dragana Radulovic
doc. dr Marina Antic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2022-12-31
Project value 4000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija 21

Project Number 1250177
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica
Participants Srdjan Bijelovic
Zana Stevandic
Business Partner Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2021-03-31
Project value 8000.0 BAM

Karakterizacija rastana (Brassica oleracea var. acephala L.) u cilju njegovog ocuvanja i odrzivog koriscenja

Project Number 1250176
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Nikolina Djekic
dr Mirjana Zabic
doc. dr Marina Antic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2021-06-30
Project value 4000.0 BAM

Optimizacija uklanjanja benzotriazola iz otpadnih voda lektrooksidacija

Project Number 1251146
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Borislav Malinovic
Participants Tijana Djuricic, ma
prof. dr Tatjana Botic
Aleksandra Borkovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 4000.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants prof. dr Ranko Skrbic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
prof. dr Lana Nezic
Ana Golic Jelic
Ljiljana Josipovic
mr Nina Okuka
Biljana Gataric
Jelena Rozic, ma
Andjelka Racic
Marina Viskovic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM