Navigation

Projects

Jacanje naucnog kapaciteta za energetsko siromastvo

Project Number 1256017
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Petar Gvero
Participants dr Biljana Antonijevic
doc. dr Djordje Vojinovic
prof. dr Darija Gajic
Danijela Kardas Ancic, ma
prof. dr Dalibor Savic
Milan Pupcevic, ma
prof. dr Ljubisa Preradovic
dr Srdjan Vaskovic
prof. dr Milovan Kotur
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-01
Project value 2930700.0 BAM

Recikliranje PET boca primenom nanotehnologije za dobianje novih funkcionalih materijala-FunNanoPET

Project Number 1251197
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Pero Sailovic
Participants prof. dr Radovan Kukobat
Maja Katic, ma
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2024-11-30
Project value 4810.0 BAM

Karakterizacija lokalnih genetickih resursa roda Allium u cilju njihovog ocuvanja i odrzivog koriscenja

Project Number 1251530
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Marina Antic
Participants doc. dr Relja Surucic
prof. dr Vida Todorovic
Eva Plastenjak
dr Barbara Pipan
Nikolina Djekic, ma
dr Vladimir Meglic
mr Mojca Skof
Sonja Umicevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Inventarizacija i ekofizioloska istrazivanja endemicnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebisnjice

Project Number 1259102
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Anja Bosnjak, ma
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Smiljana Paras
Biljana Radusin-Sopic, ma
Tijana Lukic
Dragana Dekic
Sanja Karajlic
prof. dr Svjetlana Lolic
Milos Novakovic
Jovana Grahovac, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 4000.0 BAM

Agroturizam kao logisticka podrska odrzivosti prirodnog i kulturnog nasljedja Slovenije i Republike Srpske (BiH)

Project Number 1259103
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Mislicki Tomic
Participants Zeljka Ostojic
dr Nevena Vucen Papic
prof. dr Dusica Pesevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Medjunarodni poredak i srpsko nacionalno pitanje

Project Number 1251710
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Nina Sajic
Participants Sinisa Simikic
Olja Vidicevic
prof. dr Vlade Simovic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4918.0 BAM

Upoznaj, cuvaj i njeguj svoj nacionalni prostor-naucni prikaz i virtuelna (WebWR) setnja Nacionalnim parkom Kozara

Project Number 1259104
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Mislicki Tomic
Participants dr Igor Trbojevic
prof. dr Dusica Pesevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 3500.0 BAM

Strukturna ispitivanja sa probama kompatibilnosti domacih ugljeva za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije

Project Number 1259100
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Dragana Stevic, ma
Jelena Vukalovic, ma
Jovana Munjiza, ma
doc. dr Ljiljana Tankosic
Sladjana Radivojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-07-01
End of the project 2025-07-01
Project value 3500.0 BAM

Rodna dimenzija ucesca u sportu djece skolskog uzrasta u BiH

Project Number 1251244
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Fakultet fizickog vaspitanja i sporta
Head prof. dr Adriana Ljubojevic
Participants prof. dr Borko Petrovic
prof. dr Tamara Karalic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 3500.0 BAM

Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljsanje stabilnosti i bioraspolozivosti

Project Number 1259101
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
Dragana Gajic, ma
Bozidar Ilic
prof. dr Milica Balaban
mr Sanja Przulj
dr Snezana Popovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2025-05-31
Project value 6158.0 BAM

Savremene metode vremensko frekvencijske analize i teorije fiksne tacke u prostorima uopstenih funkcija sa primjenama

Project Number 1253012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Snjezana Maksimovic
Participants Tanja Djukanovic
Vladan Jaguzovic, ma
Ivana Savkovic
dr Sanja Atanasova
prof. dr Zoran Mitrovic
Dusan Bajovic, ma
Smiljana Jaksic
prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
doc. dr Sanja Tucikesic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 3500.0 BAM

Kompresovani grafovi komutativnosti algebarskih struktura

Project Number 1259098
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dusko Bogdanic
Participants mr Ivan-Vanja Boroja
mr Jovan Mikic
Sara Koljancic, ma
Business Partner Vijece ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Slovenijeada
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Cirkularna ekonomija: Primjena otpadne sirovine u sintezi zeolita

Project Number 1259099
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sasa Zeljkovic
Participants prof. dr Dijana Jelic
Bozidar Ilic
prof. dr Milica Balaban
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2026-01-01
Project value 3600.0 BAM

KONCERT "Koncert poklon Republici" 2024.

Project Number 1251253
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head mr Djordje Markez
Participants Predrag Govedarica, ma
Business Partner KABINET PREDSJEDNIKA RS
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2024-06-30
Project value 130000.0 BAM

Analiza mogucnosti izrade dijelova gorive celije cvrstog oksida od visokootpornih i teskoobradivih metalnih materijala

Project Number 1256016
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Stevo Borojevic
Participants Jovica Ilic
Sasa Tesic
prof. dr Branislav Sredanovic
prof. dr Djordje Cica
Gordana Tosic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-01-01
Project value 6000.0 BAM

Kartiranje lokalnih klimatskih zona i analiza vanjskog termalnog komfora u funkciji definisanja mjera adaptacije na prostoru grada Banja Luka

Project Number 1259095
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tatjana Popov
Participants dr Stevan Savic
Milana Radujkovic, ma
Dijana Gvozden Slisko
doc. dr Slobodan Gnjato
Milica Sikimic, ma
prof. dr Goran Trbic
mr Marko Ivanisevic
Luka Sabljic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-11-30
Project value 7000.0 BAM

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Project Number 1259096
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants prof. dr Sinisa Skondric
dr Uros Gasic
dr Milos Mojovic
Mirela Boroja, ma
dr Danijela Misic
Katarina Dodik, ma
dr Danijela Misic
Ivana Pucar, ma
Nikolina Kos, ma
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
doc. Natasa Lukic
Dragana Gajic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-01
Project value 4000.0 BAM

Evropska mreza preduzetnistva

Project Number 1254008
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Jovo Ateljevic
Participants prof. dr Goran Janjic
prof. dr Dragan Milovanovic
prof. dr Dragan Gligoric
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2025-06-30
Project value 142689.0 BAM

Uticaj razlicitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreza na biohemijsko-fizioloske parametre gajenih biljaka

Project Number 1259097
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Dino Hasanagic
Participants dr Senad Murtic
dr Ljiljana Janjusevic
Tanja Gostic, ma
Nikolina Djekic, ma
prof. dr Tanja Maksimovic
prof. dr Vida Todorovic
Goran Banovic
doc. dr Ivan Samelak
Bojana Kajkut
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 3500.0 BAM

Jacanje kapaciteta za kvalitetna i uticajna istrazivanja o transformacijama, radu i migracijama u Jugoistocnoj Evropi

Project Number 1251709
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. Andjela Pepic
Participants prof. dr Dalibor Savic
Bojana Vukojevic, ma
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-31
Project value 779812.0 BAM

Epidemiologija i suzbijanje lisnih oboljenja strnih zita u Republici Srbiji i Republici Srpskoj

Project Number 1251252
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Duska Delic
Participants
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2024-12-31
Project value 4900.0 BAM

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants Jovana Matijas
mr Danijel Dojcinovic
doc. dr Nina Govedar
Jovana Dujakovic
prof. dr Sladjana Cukut
Sonja Lero Maksimovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants prof. dr Dragomir Kozomara
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
mr Goran Milasin
prof. dr Mijana Kuburic Macura
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplasticne kompozite ojacane otpadnim termoreaktivnim smolama

Project Number 1259094
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants Dejana Savic, ma
prof. dr Dijana Jelic
Nikola Damjanovic, ma
prof. dr Sasa Zeljkovic
mr Sanja Przulj
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2026-05-01
Project value 6000.0 BAM

Potencijal primjene karvakrola iz prirodnih izvora u terapiji kardiovaskularnih oboljenja - znacaj TRPA1 kanala i dizajn novih jedinjenja sa vazodilatatornim dejstvom

Project Number 1257059
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants prof. dr Biljana Tubic
Nikolina Nedinic
Ugljesa Malicevic
Djordje Djukanovic, ma
Maja Trisic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Anastasija Radojicic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 4000.0 BAM