Navigation

Projects

Jacanje kapaciteta za kvalitetna i uticajna istrazivanja o transformacijama, radu i migracijama u Jugoistocnoj Evropi

Project Number 1251709
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. Andjela Pepic
Participants Bojana Vukojevic, ma
prof. dr Dalibor Savic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-31
Project value 779812.0 BAM

Epidemiologija i suzbijanje lisnih oboljenja strnih zita u Republici Srbiji i Republici Srpskoj

Project Number 1251252
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Duska Delic
Participants
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2024-12-31
Project value 4900.0 BAM

Istrazivanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod ucenika u osnovnim i srednjim skolama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

Project Number 1251617
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Mijana Kuburic Macura
Participants doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojcinovic
Jovana Matijas
Jovana Dujakovic
prof. dr Sladjana Cukut
Sonja Lero Maksimovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants mr Goran Milasin
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Mijana Kuburic Macura
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM

Sinteza polimernih kompatibilizatora i modifikatora za reciklirane termoplasticne kompozite ojacane otpadnim termoreaktivnim smolama

Project Number 1259094
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
mr Sanja Przulj
Nikola Damjanovic, ma
prof. dr Dijana Jelic
Dejana Savic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2026-05-01
Project value 6000.0 BAM

Potencijal primjene karvakrola iz prirodnih izvora u terapiji kardiovaskularnih oboljenja - znacaj TRPA1 kanala i dizajn novih jedinjenja sa vazodilatatornim dejstvom

Project Number 1257059
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants Maja Trisic
Anastasija Radojicic
Nikolina Nedinic
Djordje Djukanovic, ma
Nebojsa Mandic-Kovacevic
prof. dr Biljana Tubic
Ugljesa Malicevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-01
Project value 4000.0 BAM

Uticaj geodiverziteta i buducih klimatskih promjena na biodiverzitet u vrtacama Dinarida

Project Number 1251456
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vladimir Stupar
Participants Dragan Koljanin
Biljana Kuridza
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 7200.0 BAM

Ekoloska karakterizacija vaskularne flore Republike Srpske

Project Number 1251455
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vladimir Stupar
Participants prof. dr Biljana Lubarda
Ilija Cigoja
Dragan Koljanin
Srdjan Bilic
Djordjije Milanovic
prof. dr Jugoslav Brujic
prof. dr Branislav Cvjetkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2024-12-31
Project value 5500.0 BAM

Izrada smjernica za klasifikaciju stanisnih tipova u sumskim ekosistemima Republike Srpske

Project Number 1251454
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Vladimir Stupar
Participants prof. dr Zoran Govedar
prof. dr Jugoslav Brujic
prof. dr Dragan Comic
Djordjije Milanovic
Business Partner Ministarstvo poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2024-12-31
Project value 15800.0 BAM

Podrska MNB: Zelene tehnologije u naukama o materijalima

Project Number 1259093
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Nikolina Landeka
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-11-01
End of the project 2024-11-01
Project value 2000.0 BAM

Podrska MNV: Minerali u skolama za hemijske ucionice buducnosti

Project Number 1259092
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Nikolina Landeka
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 2000.0 BAM

Podrska MNV: Kofer znanja

Project Number 1259091
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants doc. dr Ivana Pandzic
doc. dr Ljiljana Tankosic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 2000.0 BAM

Stavovi mladih o politickoj kulturi na drustvenim mrezama

Project Number 1251708
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants Srdjan Radanovic
doc. dr Aleksandar Vranjes
Borislav Vukojevic, ma
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4994.0 BAM

Akusticka snaga masina kao indikator za ocjenu zagadjenja zivotne i radne sredine bukom

Project Number 1256015
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Valentina Golubovic Bugarski
Participants prof. dr Snezana Petkovic
Biljana Pejinovic
prof. dr Gordana Globocki Lakic
Gordana Tosic, ma
Goran Jotic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 3500.0 BAM

Dielektricne osobine polimernih kompozita

Project Number 1251180
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Blanka Skipina
Participants Dusko Dudic
Branka Ruzicic
prof. dr Dragana Grujic
Biljana Pecanin
Dragana Cerovic
Djordje Vujcic, ma
doc. dr Miroslav Dragic
Slavica Maletic
prof. dr Sasa Papuga
Dijana Djukic
doc. dr Zoran Popovic
Nebojsa Suvajcevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2024-12-01
Project value 5500.0 BAM

Inovativni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeca u cilju postizanja odrzivog razvoja

Project Number 1254007
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Jelena Poljasevic
Participants Nikola Vidovic
Igor Misic, ma
prof. dr Branka Topic-Pavkovic
prof. dr Igor Todorovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2024-12-01
Project value 3500.0 BAM

Uticaj klimatskih promjena na sumska zemljista u Republici Srpskoj

Project Number 1251452
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Sumarski fakultet
Head Ilija Cigoja
Participants
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2024-12-01
Project value 1400.0 BAM

Introdukovane sumske vrste – njihova adaptiranost, potencijali i rizici

Project Number 1251453
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Branislav Cvjetkovic
Participants Tomislav Vukelic
Srdjan Bilic
prof. dr Milan Mataruga
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Metal-organski okviri za kontrolisanu desorpciju i rastvaranje antihipertenziva bepridila u vodenoj sredini

Project Number 1251183
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Radovan Kukobat
Participants doc. dr Darko Bodroza
mr Jovan Mikic
mr Sasa Njezic
Tijana Djuricic, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Sara Lakic, ma
prof. dr Ranko Skrbic
Stanisa Latinovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 5500.0 BAM

Razvoj senzorno prihvatljive mjesavine odabranih zacinskih biljaka sa poboljsanim bioloskim potencijalom

Project Number 1251182
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Goran Vucic
Participants dr Jelena Vulic
doc. dr Maja Milijas
Senad Krivdic, ma
Marina Rakanovic Klopic, ma
Jana Vukoje
prof. dr Ladislav Vasilisin
prof. dr Bozana OdZakovic
prof. dr Mirjana Zabic
Stanisa Latinovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 4571.0 BAM

Jacanje kapaciteta i mehanizama za unapredjenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251251
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Dragan Gligoric
prof. dr Goran Janjic
Dario Stankovic
Mirjana Predic, ma
Aleksandra Stojkovic
Aleksandar Gacina
Dijana Bilanovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-12-31
Project value 150000.0 BAM

Prirodno i kulturno nasljedje – identitetski kodovi proslosti, sadasnjosti i buducnosti

Project Number 1259090
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Neda Zivak
Participants Vukosava Colic, ma
mr Marko Ivanisevic
prof. dr Branka Zolak Poljasevic
prof. dr Irena Medar-Tanjga
prof. dr Jelenka Pandurevic
Dijana Gvozden Slisko
Dragica Delic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 6000.0 BAM

Ispitivanje tipografskih karakteristika i citljivost cirilicnog pisma

Project Number 1251330
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Svetlana Borojevic
Participants Dejan Kantar, ma
prof. dr Drazenko Jorgic
doc. dr Zelimir Dragic
mr Nemanja Vukanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2024-12-31
Project value 4000.0 BAM

Psiholoski mehanizmi pretvaranja politickih identiteta i politickih orijentacija mladih u njihovo prosocijalno i pro-ekolosko ponasanje

Project Number 1251331
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Vladimir Turjacanin
Participants prof. dr Srdjan Dusanic
prof. dr Sinisa Lakic
Milana Damjenic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251179
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Djordje Vujcic, ma
Sara Lakic, ma
Biljana Pecanin
prof. dr Aleksandar Savic
Mitja Kolar
doc. dr Ljilja Sikman
dr Andreja Rudolf
Jovana Milanovic
prof. dr Sasa Papuga
Branka Ruzicic
mr Ana Velemir
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
doc. dr Blanka Skipina
dr Matejka Bizjak
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 7000.0 BAM