Navigation

Jelena Kljakić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za opštu fiziku
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za arhitektonske tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent September 21, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DAYLIGHT PERFORMANCE IN AN AUSTRO-HUNGARIAN HERITAGE BUILDING

  DOI 10.7251/AGGPLUS2008008A
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2020
  Autori Biljana Antunović, Miroslav Malinović, Jelena Rašović, and Stefan Petrović
  Volumen 1
  Broj 8
  Strana od 8
  Strana do 18
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/7037/6843

Radovi sa skupova

  Energetski pokazatelj individualnog stambenog objekta u Banjaluci

  Naučni skup ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Biljana Antunović, Adnan Murguz, Darija Gajić, and Jelena Rašović
  Strana od 55
  Strana do 60

  Towards deep energy retrofitting: an overview and possibilities for Slovenia and Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Slobodan Peulić, Darija Gajić, Anna Sandak, Črtomir Tavzes, Tim Mavrič, Jelena Rašović, Mladen Slijepčević, Biljana Antunović, Milica Malešević, and Una Okilj
  Strana od 21
  Strana do 27
  Veb adresa https://enef.etfbl.net/2021/p11-zbornik%20radova.html

  Radon sources and action levels

  Naučni skup STEPGRAD
  Godina 2022
  Autori Jelena Rašović and Biljana Antunović
  Strana od 371
  Strana do 379

Projekti

Strategije za poboljsanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Project Number 1253001
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Darija Gajic
Participants mr Mladen Slijepcevic
Jelena Kljakic
mr Una Okilj
Marina Latinovic Krndija, ma
Slobodan Peulic
Milica Malesevic, ma
prof. dr Gordana Broceta
prof. dr Biljana Antunovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2022-12-31
Project value 2000.0 BAM