Navigacija

Jelena Kljakić
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za opštu fiziku
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za arhitektonske tehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent 21. septembar 2023.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23B Biofizika
ISF23P Fizika
ISDM18BF Biofizika
Akademske studije prvog ciklusa
ORT18RFD Radijacijska fizika sa dozimetrijom
OFT18BFBM Biofizika sa biomehanikom

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
Akademske studije prvog ciklusa
OA07FZ Fizika zgrade
OA19FZ Fizika zgrade
OG07GRF Građevinska fizika
OGD08FI Fizika
OGD19FIZ Fizika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS361 Termodinamika
1C19FNS009 Termodinamika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DAYLIGHT PERFORMANCE IN AN AUSTRO-HUNGARIAN HERITAGE BUILDING

  DOI 10.7251/AGGPLUS2008008A
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2020
  Autori Biljana Antunović, Miroslav Malinović, Jelena Rašović i Stefan Petrović
  Volumen 1
  Broj 8
  Strana od 8
  Strana do 18
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/7037/6843

Radovi sa skupova

  Energetski pokazatelj individualnog stambenog objekta u Banjaluci

  Naučni skup ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Biljana Antunović, Adnan Murguz, Darija Gajić i Jelena Rašović
  Strana od 55
  Strana do 60

  Towards deep energy retrofitting: an overview and possibilities for Slovenia and Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup ENEF 2023
  Godina 2023
  Autori Slobodan Peulić, Darija Gajić, Anna Sandak, Črtomir Tavzes, Tim Mavrič, Jelena Rašović, Mladen Slijepčević, Biljana Antunović, Milica Malešević i Una Okilj
  Strana od 21
  Strana do 27
  Veb adresa https://enef.etfbl.net/2021/p11-zbornik%20radova.html

  Radon sources and action levels

  Naučni skup STEPGRAD
  Godina 2022
  Autori Jelena Rašović i Biljana Antunović
  Strana od 371
  Strana do 379

Projekti

Strategije za poboljšanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Obnova stambenih zgrada ima značajan udio na tržištu obnove svih zgrada i iznosi 65%. Procjenjuje se da obnova postojećeg fonda zgrada zajedno sa novim zgradama skoro nulte potrošnje energije može uštedjeti 80% finalne potrošnje energije za grijanje zgrada do 2050. Iz tih razloga, jedan od izazova za blisku budućnost i značajnu priliku za naučni razvoj i inovacije je obnova postojećeg građevinskog fonda na efikasan i održiv način...

Broj projekta 1253001
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim Slobodan Peulić
prof. dr Biljana Antunović
Jelena Kljakić
prof. dr Gordana Broćeta
Milica Malešević, ma
Marina Latinović Krndija, ma
mr Mladen Slijepčević
mr Una Okilj
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM