Navigation

prof. dr Čedomir Crnogorac
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička geografija redovni profesor December 01, 2011

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sustainable development of forestry and construction of small hydro-power plants in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Acta geographica Bosniae et Herzegovinae
  Godina 2019
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Volumen 6
  Broj 11
  Strana od 35
  Strana do 45
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/13lwHzLDLH-H4WvPaeheQtDEcxXMk87Un/view

  Floods in the Vrbas River Basin and Climate Changes

  Časopis International Journal of Environmetal Science
  Godina 2016
  Autori Vesna Rajčević, Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, and Tatjana Popov
  Volumen 1
  Strana od 244
  Strana do 249
  Veb adresa https://www.iaras.org/iaras/journals/caijes/floods-in-the-vrbas-river-basin-and-climate-changes

  The Impact of Climate Change on the Modification of Bioclimatic Conditions in Bosnia and Herzegovina

  Škola u prirodi - zahtjev savremene nastave u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Časopis SKUP 1
  Godina 2015
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Volumen 1
  Strana od 123
  Strana do 129

  Hidrogeotermalni potencijali u funkciji obnovljive energije u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/HER1714121R
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2014
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Volumen 17
  Strana od 121
  Strana do 150

  Izbor lokacije deponije čvrstog otpada i uticaj na životnu sredinu na primjeru deponije "Ramići" kod Banjaluke

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2008
  Autori Dušica Pešević and Čedomir Crnogorac
  Volumen 12
  Strana od 89
  Strana do 107

  PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2008
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Volumen 12
  Strana od 129
  Strana do 148

  ANALIZA PROSJEČNIH VODA RIJEKE VRBANJE

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2007
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Volumen 11
  Strana od 66
  Strana do 84

  THE LOST RIVER “PULJIĆA POTOK” IN THE RIVER BASIN OF MALA UKRINA

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2007
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Volumen 11
  Strana od 58
  Strana do 65

  Škole u prirodi - izazov reformisanog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Čedomir Crnogorac and Željko Vukić
  Broj 2
  Strana od 127
  Strana do 131

  Izučavanje životne sredine u geografiji u osnovnim školama Republike Srpske

  Časopis GLOBUS
  Godina 2005
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 30
  Strana od 53
  Strana do 67

  Inter-multidisciplinarni pristup životnoj sredini

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2005
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Volumen 10
  Strana od 147
  Strana do 162

  MORFOLOŠKO - HIDROLOŠKA EVOLUCIJA PONORNICE PULJIĆA POTOK

  DOI 10.2298/GSGD0502017T
  Časopis Glasnik Srpskog geografskog drustva
  Godina 2005
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Volumen 85
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 22
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2005/0350-35930502017T.pdf

  Sistemski model životne sredine naimjeru grada Banjaluke

  Časopis Glasnik Srpskog geografskog drustva
  Godina 2003
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen LXXXIII
  Broj 2
  Strana od 45
  Strana do 60

  GEODIVERZITET I ULOGA NASTAVE GEOGRAFIJE - pristup proučavanju životne sredine

  Časopis GLOBUS
  Godina 2003
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Volumen 28
  Strana od 109
  Strana do 119

  Neki aspekti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj

  Časopis GLOBUS
  Godina 2002
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 27
  Strana od 47
  Strana do 59

  Kvalitet površinskih voda u Republici Srpskoj u funkciji održivog turizma

  Časopis Turizam
  Godina 2002
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Volumen 6
  Strana od 32
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/turizam6.pdf

  Neki aspekti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj

  Časopis GLOBUS
  Godina 2002
  Autori Čedomir Crnogorac and Dušica Pešević
  Broj 27
  Strana od 47
  Strana do 58

  Hidrološki i hidrogeografski pojmovi i sadržaji u nastavi geografije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srpskoj

  Časopis GLOBUS
  Godina 2001
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 26
  Strana od 75
  Strana do 83

  Prirodne katastrofe II

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2001
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Volumen 20
  Strana od 14
  Strana do 16

  Promjene u intenzitetu i obimu erozivnih procesa u slivu Veliike Usore

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 6
  Strana od 120
  Strana do 123

  Banja Dvorovi - turistička valorizacija (problemi i mogućnosti unapređenja zdravstveno-turističke ponude)

  Časopis Turizam
  Godina 2000
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Volumen 4
  Strana od 122
  Strana do 124
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/turizam4.pdf

  Rezultati fizičkogeografskih istraživanja sliva Velike Usore

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 1998
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 3
  Strana od 5
  Strana do 19

  Ekološke posljedice rata na hidrološke karakteristike sliva Velike Usore

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen 4
  Strana od 93
  Strana do 96

  Turizam u transformaciji prostora Vučje planine

  Časopis Geografski pregled
  Godina 1991
  Autori Čedomir Crnogorac
  Volumen XXXV
  Broj 35
  Strana od 76
  Strana do 83

Radovi sa skupova

  Uzroci i odbrana od polava u opštini Čelinac

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno - matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 149
  Strana do 157
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Zbornik-stampano.pdf

  COMMUNAL HYGIENE OF A PART OF THE URBAN AREA OF REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup International scientific Conference "GEOBALCANICA"
  DOI DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.36
  Publikacija GEOBALCANICA - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
  Godina 2015
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 279
  Strana do 286
  Veb adresa http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/GBP/2015/GBP.2015.36.pdf

  GEOTHERMAL ENERGY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup International scientific Conference "GEOBALCANICA"
  DOI DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.10
  Publikacija GEOBALCANICA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - CONFERENCE PROGRAMME
  Godina 2015
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/GBP/2015/GBP.2015.10.pdf

  MHE u Republici Srpskoj - stanje, prostorno-planska rješenja, s osvrtom na mjesto i ulogu u životnoj sredini

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Publikacija Zbornik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,NAUČNI SKUPOVI XXXII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, Knjiga 25
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 141
  Strana do 155

  The influence of the water regime on the water quality of the rivers in urban areas

  Naučni skup IGU Regional Conference
  Publikacija IGU 2014 Book of abstracts - IGU2014-0731
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, and Goran Trbić
  Strana od 1
  Strana do 1
  Veb adresa http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_18_AINH2/Crnogorac_The_influence.pdf

  Banja Slatina - stvarnost i perspektive razvoja

  Naučni skup "Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Saša Milinković and Čedomir Crnogorac
  Strana od 401
  Strana do 412

  Turistički resursi Banje Vrućice - stanje i perspektive razvoja

  Naučni skup "Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje, perspektive"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Saša Milinković and Čedomir Crnogorac
  Strana od 413
  Strana do 424

  Vrste i izvori zagađenja rijeke Vrbas

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, Svjetlana Lolić, and Radoslav Dekić
  Strana od 60
  Strana do 83

  Riječni resursi Republike Srpske i hidroenergetski potencijal kao obnovljiv izvor energije

  Naučni skup Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 97
  Strana do 108
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik-20-godina-GDRS.pdf

  Sliv Crne rijeke - hidrološka i ekološka istraživanja

  Naučni skup Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Zbornik obilježavanja 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Radoslav Dekić, Vesna Rajčević, and Svjetlana Lolić
  Strana od 125
  Strana do 138
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik-20-godina-GDRS.pdf

  Problemi definisanja pojmova iz oblasti životne sredine i definicije životne sredine

  Naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 441
  Strana do 448

  Vodni resursi Republike Srpske i klimatske promjene

  Naučni skup Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje,rad,sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 99
  Strana do 122

  Uticaj malih hidroelektrana u planiranju prostora i održivom razvoju - primjer rijeke Vrbanje

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa
  Publikacija Congress proceedings
  Godina 2011
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 779
  Strana do 788
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/zbornik_kongeo-final.pdf

  Alternativna energija u Republici Srpskoj

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport", Zbornik radova
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2011
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, and Dušica Pešević
  Strana od 13
  Strana do 26

  Uticaj energetskog sektora Republike Srpske na zagađenje atmosferskog kompleksa

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa
  Publikacija Treći kongres srpskih geografa
  Godina 2011
  Autori Dušica Pešević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 249
  Strana do 259

  Milutin Milanković - Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba

  Naučni skup "Milutin Milanković u svom i našem vremenu"
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga XVIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka
  Godina 2010
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 11
  Strana do 17

  Osnovne karakteristike sistema upravljanja komunalnim otpadom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  Publikacija Međunarodna konferencija, Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  Godina 2010
  Autori Dušica Pešević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 318
  Strana do 324

  Ruralni razvoj i zaštita hidrosfernog kompleksa

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Strana od 419
  Strana do 426

  Geografske pretpostavke poljoprivredne proizvodnje u opštini Teslić

  Naučni skup Prvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  Publikacija Prvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  Godina 2009
  Autori Čedomir Crnogorac and Dušica Pešević
  Strana od 226
  Strana do 231

  Geografski aspekti nauke o životnoj sredini

  Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Publikacija Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Godina 2009
  Autori Čedomir Crnogorac and Dušica Pešević
  Strana od 525
  Strana do 532

  GEOGRAFIJA I (GEO)EKOLOGIJA (Neki aspekti pristupa u izučavanju životne sredine u geografskom osnovnom obrazovanju Republike Srpske)

  Naučni skup Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Publikacija Društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju
  Godina 2009
  Autori Čedomir Crnogorac and Dušica Pešević
  Strana od 235
  Strana do 253

  Rijeka Vrbas i uticaj teških metala

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova, Institut zaštite, ekologije i informatike
  Godina 2008
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 927
  Strana do 936

  Uticaj saobraćaja u urbanom prostoru Banja Luke na zdravlje učeničke populacije

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Godina 2008
  Autori Čedomir Crnogorac and Dušica Pešević
  Strana od 811
  Strana do 819

  Istine i zablude o globalnom otopljavanju

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2008
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 12
  Strana do 24

  Sistem upravljanja komunalnim otpadom na prostoru Banjalučke regije u funkciji održivog razvoja

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2008
  Autori Dušica Pešević and Čedomir Crnogorac
  Strana od 76
  Strana do 79

  Geografski pristup životnoj sredini

  Naučni skup Prvi kongres srpskih geografa
  Publikacija Zbornik radova, Knjiga 1
  Godina 2006
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 337
  Strana do 344

  Uticaj faktora komunalne higijene na zdravlje učeničke populacije u urbanom prostoru Banje Luke

  Naučni skup Trinaesti međunarodni interdisciplinarni studij "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST i ZDRAVLJE MLADIH"
  Publikacija SPORT; FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH, Zbornik sažetaka, ISBN 86-86025-02-1
  Godina 2005
  Autori Čedomir Crnogorac
  Strana od 35
  Strana do 36

  Slobodno vrijeme i fizičke aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u Banjaluci

  Naučni skup Dvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih"
  Publikacija ECOLOGICA, SPORT, PHYSICAL ACTIVITIES AND HEALTH OF YOUTH, Summary
  Godina 2004
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Babić
  Strana od 29
  Strana do 30

  Neki aspekti valorizacije voda donjeg Podrinja

  Naučni skup JOVAN CVIJIĆ I PODRINJE
  Publikacija Zbornik radova simpozijuma JOVAN CVIJIĆ I PODRINJE
  Godina 2004
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Strana od 127
  Strana do 141

  Sport u školi - primjer škole "Georgi S. Rakovski" u Banjaluci

  Naučni skup Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH"
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Čedomir Crnogorac
  Strana od 23
  Strana do 24

  EROSION TODAY - A GLOBAL PROBLEM

  Naučni skup The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Publikacija The reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Godina 2003
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Strana od 57
  Strana do 60

  GEODIVERZITET I ULOGA NASTAVE GEOGRAFIJE - pristup proučavanju životne sredine

  Naučni skup Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava
  Publikacija Skup, 1: Savremena univerzitetska nastava, Zbornik radova naučno-stručnog skupa
  Godina 2003
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Strana od 41
  Strana do 49

  SYSTEM ANALYSIS IN GEOMORPHOLOGY

  Naučni skup The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Publikacija The reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Godina 2003
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Strana od 85
  Strana do 92

  Škola u prirodi - jačanje zdravlja i fizičke sposobnosti mladih

  Naučni skup Interdisciplinarni simpozijum: Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih
  Godina 2002
  Autori Čedomir Crnogorac

  Promjene klime i mogući problemi vodosnabdijevanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH

  Naučni skup Klimatske promjene
  Publikacija Zbornik radova Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalu djelatnost, građevinarstvo i ekologiju
  Godina 2001
  Autori Čedomir Crnogorac
  Strana od 51
  Strana do 57

  Opšte karakteristike slivova Velike i Male Usore

  Naučni skup Prirodni resursi kao uslov razvoja Republike Srpske
  Publikacija Zbornik prirodno-matematičkih nauka, Matica Srpska Republike Srpske, Broj 1
  Godina 2001
  Autori Čedomir Crnogorac
  Strana od 165
  Strana do 179

  Hidrološki i vodoprivredni problemi Rnjepublike Srpske nakon Dejtonskog sporazuma

  Naučni skup "Republika Srpska u Dejtonskim granicama"
  Publikacija Zbornik radova "Republika Srpska u Dejtonskim granicama"
  Godina 1998
  Autori Čedomir Crnogorac
  Strana od 165
  Strana do 175

Ostali radovi

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad-fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Prirodno-matematički faklutet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević

Knjige

  Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Managing Risks and Building Resilience to Climate Change

  Izdavač Springer, Cham
  ISBN 978-3-030-03382-8
  Godina 2019
  Autori Čedomir Crnogorac and Vesna Rajčević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 10
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03383-5_9

  HIDROLOGIJA III - Limnologija, Talmatologija, Glaciologija

  Izdavač Art print
  ISBN 978-99976-35-94-5
  Godina 2019
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 248

  Geografske osnove zaštite životne sredine

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-711-1-0
  Godina 2018
  Autori Čedomir Crnogorac, Vesna Rajčević, Obren Gnjato, and Srđa Popović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 497

  PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE (II dio - Limnologija i Okeaonologija)

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 86-7352-092-4
  Godina 2017
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 126

  Hidrologija II - Potamologija

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, AKADEMAC BL
  ISBN 978-99976-631-8-4
  Godina 2017
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 227

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad-fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-8-6
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević, and Miodrag Čelebić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147

  GEOGRAFIJA 9 - za 9. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-106-7
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, and Sibela Jevtić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 230

  Sliv Turjanice (fizičko-geografska i ekološka istraživanja)

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-84-98-6
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac, Radislav Tošić, Goran Trbić, Davorin Bajić, Radoslav Dekić, Vesna Rajčević, Svjetlana Lolić, Tatjana Popov, and Novica Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 221

  Osnovi geoekologije

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-84-53-5
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac and Muriz Spahić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 291

  SLIV TURJANICE ;fizičko-geografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 9678-99955-84-98-6,
  Godina 2012
  Autori Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 221

  Rijeka Vrbanja - fiziogena svojstva sliva i riječnog sistema

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-84-11-5
  Godina 2011
  Autori Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 277

  HIDROLOGIJA I - podzemne vode

  Izdavač Art print. Banja Luka
  ISBN 978-99955-51-34-6
  Godina 2010
  Autori Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 186

  Geografske osnove zaštite životne sredine

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-633-6-X
  Godina 2005
  Autori Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 450

  Praktuikum iz hidrologije (I – dio - Potamologija)

  Izdavač GEOGRAFSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
  ISBN 99938-611-4-6
  Godina 2005
  Autori Radislav Tošić and Čedomir Crnogorac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 146

  Geografija za prvi razred srednjih stručnih škola

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISBN 99938-0-043-0
  Godina 2002
  Autori Rajko Gnjato, Mirko Grčić, Čedomir Crnogorac, and Dragutin Tošić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  GEOGRAFIJA ZA 1. RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA svi smjerovi osim ekonomije, prva i trgovine

  Izdavač ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, ISTOČNO SARAJEVO
  ISBN 978-99955-0-133-4
  Godina 2000
  Autori Čedomir Crnogorac and Radislav Tošić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 270

  Geografija za I razred gimnazije

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 86-01-05075-1
  Godina 2000
  Autori Čedomir Crnogorac and Milovan Pecelj
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 208

  Sliv Velike Usore: hidrološko-geomorfološke karakteristike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 86-82875-17-9
  Godina 2000
  Autori Čedomir Crnogorac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 242

Projekti

Modelovanje ekstremnih padavina prema klimatskim scenarijima u Republici Srpskoj

Project Number 0830920
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Cedomir Crnogorac
prof. dr Igor Zekanovic
mr Marko Ivanisevic
doc. dr Slobodan Gnjato
prof. dr Tatjana Popov
prof. dr Davorin Bajic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-12-01
Project value 11400.0 BAM

"Podrska odlucivanju o uvodjenju i sirenju primjene odrzivog upravljanja zemljistem"

Project Number 8301066
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Mihajlo Markovic
Participants prof. dr Novo Przulj
prof. dr Ilija Komljenovic
prof. dr Dusica Pesevic
prof. dr Cedomir Crnogorac
prof. dr Zlatan Kovacevic
prof. dr Marijana Kapovic Solomun
prof. dr Danijela Kondic
prof. dr Goran Trbic
Svjetlana Coralic
Mirjana Markovic, ma
prof. dr Dane Marceta
Mladen Babic
Milan Sipka, ma
Business Partner Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Beginning of realization 2017-12-01
End of the project 2018-04-01
Project value 97825.0 BAM

Zoniranje terena sklonih klizenju (urbani prostor grada Banja Luke)

Project Number 0830909
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radislav Tosic
Participants prof. dr Cedomir Crnogorac
doc. dr Novica Lovric
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-12-31
Project value 9800.0 BAM