Navigation

Staniša Latinović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla viši asistent September 29, 2022

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative Potential of Pomegranate Peel Extract: In Vitro and In Vivo Studies

  DOI 10.5937/scriptamed54-43453
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2023
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Zoran Kukrić, Staniša Latinović, Tanja Cvjetković, Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Uglješa Maličević, Sonja Marinković, Đorđe Đukanović, Snežana Uletilović, and Relja Suručić
  Volumen 54
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18

  THE POTENTIAL BIOACTIVITY OF THE WILD GROWN ROSEHIP (Rosa canina L.) AND POMEGRANATE (Punica granatum L.)

  DOI 10.5937/savteh2002014L
  Časopis Advanced technologies
  Godina 2020
  Autori Staniša Latinović, Mirjana Brkljača, Marina Vujasin, Zoran Kukrić, and Božana Odžaković
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 14
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  CHEMICAL CHARACTERIZATION OF COLD-PRESSED OIL FROM DIFFERENT VARIETIES OF HAZELNUTS

  Naučni skup XIV International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2023”
  DOI 631(048.3)(0.034.4)
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2023
  Autori Staniša Latinović, Nataša Lakić, Aleksa Kučinar, Srđan Ljubojević, Ana Velemir, Ladislav Vasilišin, and Goran Vučić
  Strana od 689
  Strana do 689
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/

  Chemical properties of shelled and unshelled apricot seeds, physico-chemical and antioxidative characterization of oils obtained from these seeds

  Naučni skup XII Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju - STED 2023
  DOI ISSN 2637-3298
  Publikacija Proceeding
  Godina 2023
  Autori Staniša Latinović, Nataša Lakić, Ladislav Vasilišin, and Goran Vučić
  Strana od 95
  Veb adresa https://stedconference.com/index.php/proceedings/

  Antioxidative capacity of pomegranate peel extracts: results of in vitro and in vivo studies

  Naučni skup 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences
  Godina 2023
  Autori Miloš Stojiljković, Sonja Marinković, Nebojša Mandić-Kovačević, Zoran Kukrić, Staniša Latinović, Tanja Cvjetković, Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Uglješa Maličević, Đorđe Đukanović, Snežana Uletilović, Relja Suručić, and Ranko Škrbić

  Chemical composition and anti-oxidative oil activity obtained from seeds Rubus Idaeus L. and Rubus Fruticosus L.

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2018
  Autori Staniša Latinović, Nataša Ivković, Senad Krivdić, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, and Zoran Kukrić
  Strana od 414
  Strana do 420
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Characterization of oil from raspberry and blackberry seeds

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5 th-World Environment Day"
  Publikacija Sixth International Scientific Conference "June 5 th-World Environment Day", The Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Senad Krivdić, Staniša Latinović, Nataša Ivković, Mirjana Milošević, Ivan Samelak, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, and Zoran Kukrić
  Strana od 38

Projekti

Metal-organski okviri za kontrolisanu desorpciju i rastvaranje antihipertenziva bepridila u vodenoj sredini

Project Number 1251183
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Radovan Kukobat
Participants prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
doc. dr Darko Bodroza
Tijana Djuricic, ma
prof. dr Ranko Skrbic
Sara Lakic, ma
Stanisa Latinovic, ma
mr Sasa Njezic
mr Jovan Mikic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 5500.0 BAM

Razvoj senzorno prihvatljive mjesavine odabranih zacinskih biljaka sa poboljsanim bioloskim potencijalom

Project Number 1251182
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Goran Vucic
Participants dr Jelena Vulic
prof. dr Bozana OdZakovic
Jana Vukoje
Marina Rakanovic Klopic, ma
Senad Krivdic, ma
Maja Milijas, ma
prof. dr Ladislav Vasilisin
Stanisa Latinovic, ma
prof. dr Mirjana Zabic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 4571.0 BAM

Poboljsanje skladisne stabilnosti proizvoda od voca i povrca u skladu sa principima cirkularne ekonomije

Project Number 1251163
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Bozana OdZakovic
Participants prof. dr Pero Sailovic
Biljana Cvetkovic
Jovana Kojic
Stanisa Latinovic, ma
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-02-01
End of the project 2024-02-29
Project value 4891.0 BAM