Navigation

Sara Lakić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-360
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent February 23, 2023

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Metal-organski okviri za kontrolisanu desorpciju i rastvaranje antihipertenziva bepridila u vodenoj sredini

Project Number 1251183
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Radovan Kukobat
Participants mr Jovan Mikic
mr Sasa Njezic
doc. dr Darko Bodroza
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Stanisa Latinovic, ma
prof. dr Ranko Skrbic
Sara Lakic, ma
Tijana Djuricic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 5500.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251179
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants mr Ana Velemir
doc. dr Blanka Skipina
Biljana Pecanin
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Andreja Rudolf
Sara Lakic, ma
doc. dr Ljilja Sikman
Mitja Kolar
dr Matejka Bizjak
prof. dr Aleksandar Savic
Branka Ruzicic
Jovana Milanovic
prof. dr Sasa Papuga
Djordje Vujcic, ma
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 7000.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251172
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Branka Ruzicic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
prof. dr Sasa Papuga
Sara Lakic, ma
Biljana Pecanin
doc. dr Blanka Skipina
Djordje Vujcic, ma
prof. dr Aleksandar Savic
doc. dr Miroslav Dragic
mr Ana Velemir
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 4000.0 BAM

Modifikovani bentoniti i fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251171
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Branka Ruzicic
prof. dr Sasa Papuga
Sara Lakic, ma
doc. dr Blanka Skipina
mr Ana Velemir
prof. dr Aleksandar Savic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 3600.0 BAM

UNAPREDJENJE SARADNJE U SEKTORU OBUCE - Inovativni agilni program obuke i mogucnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Project Number 1251165
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Svjetlana Janjic
Participants Sonja Bubic
Aleksandra Vlajic Ljujic
Danijela Iric
Vesna Ivanovic, ma
Maja Katic, ma
Sanja Novakovic
mr Dragana Radulovic
Sara Lakic, ma
Biljana Vasic
Tina Tesendic
prof. dr Dragana Grujic
Ivana Dojcinovic
doc. dr Biljana Lazic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-11-30
Project value 106866.0 BAM