Navigation

Sanja Novaković

Stručni saradnik za knjigovodstvene poslove - II-18
Tehnološki fakultet
051/434-353 lok 106

Projekti

UNAPREDJENJE SARADNJE U SEKTORU OBUCE - Inovativni agilni program obuke i mogucnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Project Number 1251165
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Svjetlana Janjic
Participants Sonja Bubic
Aleksandra Vlajic Ljujic
Danijela Iric
Vesna Ivanovic, ma
Maja Katic, ma
Sanja Novakovic
mr Dragana Radulovic
Sara Lakic, ma
Biljana Vasic
Tina Tesendic
prof. dr Dragana Grujic
Ivana Dojcinovic
doc. dr Biljana Lazic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-11-30
Project value 106866.0 BAM