Navigation

Maja Katić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/386-958
051/465-032
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za tekstilno inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent September 24, 2020

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

Radovi sa skupova

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj antimikrobne štampe na sorpcijska svojstva pletenina

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Branko Neral
  Strana od 531
  Strana do 542

  Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija Proceednings
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević, and Mitja Kolar
  Strana od 498
  Strana do 507

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, and Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

Projekti

Recikliranje PET boca primenom nanotehnologije za dobianje novih funkcionalih materijala-FunNanoPET

Project Number 1251197
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Pero Sailovic
Participants Maja Katic, ma
Ivana Dojcinovic
prof. dr Radovan Kukobat
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2024-11-30
Project value 4810.0 BAM

UNAPREDJENJE SARADNJE U SEKTORU OBUCE - Inovativni agilni program obuke i mogucnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Project Number 1251165
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Svjetlana Janjic
Participants Sonja Bubic
Aleksandra Vlajic Ljujic
Danijela Iric
Vesna Ivanovic, ma
Maja Katic, ma
Sanja Novakovic
mr Dragana Radulovic
Sara Lakic, ma
Biljana Vasic
Tina Tesendic
prof. dr Dragana Grujic
Ivana Dojcinovic
doc. dr Biljana Lazic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-11-30
Project value 106866.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvucno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Project Number 1251106
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Snjezana Stankovic
prof. dr Simona Jevsnik
Dusan Popovic
Djordje Vujcic, ma
prof. dr Mladen Stancic
Ivana Dojcinovic
Mitja Kolar
prof. dr Aleksandar Savic
prof. dr Svjetlana Janjic
Branka Ruzicic
dr Nemanja Kasikovic
Maja Katic, ma
Jovana Milanovic
Goran Popric
Nermin Bahtic
Vesna Ivanovic, ma
Branko Neral
mr Ana Velemir
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2021-09-07
Project value 33400.0 BAM