Navigation

doc. dr Biljana Lazić
docent

Tehnološki fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sanitarno inženjerstvo
 • Tehnološki fakultet - Katedra za tekstilno inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo docent July 11, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EFFECT OF HYDROGEN-PEROXIDE TREATMENT ON THE PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF FLAX FIBERS

  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2023
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, Mirjana Kostić, and Boštjan Novak
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 19
  Veb adresa https://doi.org/10.59919/JCTE04202301E219

  The Role of Cellulosic and Noncellulosic Functional Groups in the Biosorption of Lead Ions by Waste Flax Fibers

  Časopis JOURNAL OF NATURAL FIBERS
  Godina 2023
  Autori Biljana Pejić, Marija Vukčević, Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, and Mirjana Kostić
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/15440478.2022.2140325

  Polyphenolic Composition, Antioxidant and Antiproliferative Activity of Edible and Inedible Parts of Cultivated and Wild Pomegranate (Punica granatum L.)

  Časopis FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
  Godina 2023
  Autori Mirjana Milošević, Jelena Vulić, Zoran Kukrić, Biljana Lazić, D Ćetojević-Simin, and J Čanadanović-Brunet
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 485
  Strana do 493
  Veb adresa https://doi.org/10.17113/ftb.61.04.23.8159

  Electrokinetic and sorption properties of hydrogen peroxide treated flax fibers (Linum usitatissimum L.)

  DOI https://doi.org/10.1007/s10570-021-03686-0
  Časopis CELLULOSE
  Godina 2021
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Matea Korica, Biljana Pejić, Veljko Đokić, and Mirjana Kostić
  Broj 28
  Strana od 2889
  Strana do 2903
  Veb adresa https://doi.org/10.1007/s10570-021-03686-0

  Adsorpcija jona bakra iz vodenih rastvora vlaknima domaće vune

  DOI 10.7251/GHTE1915033J
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Broj 15
  Strana od 33
  Strana do 38
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/5_Janjic-i-sar_GHTERS_15_web.pdf

  Uporedna analiza svojstava različitih sorti lana uzgojenih u okolini Banjaluke

  DOI 10.7251/GHTE 1713031L
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Biljana Lazić, Mirjana Kostić, and Svjetlana Janjić
  Broj 13
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/12/GHTERS-13-5.pdf

  Effect of chemical treatments on the chemical composition and properties of flax fibers

  DOI 10.2298/JSC160707106L
  Časopis Journal of the Serbian Chemical Society
  Godina 2017
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Tatjana Rijavec, and Mirjana Kostić
  Volumen 82
  Broj 1
  Strana od 83
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2017/0352-51391600106L.pdf

  ANTIBACTERIAL FIBERS BASED ON CELLULOSE AND CHITOSAN

  DOI DOI: https://doi.org/10.7251/563
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2012
  Autori Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, Petar Škundrić, Biljana Lazić, and Jovana Praskalo
  Volumen III
  Broj 2
  Strana od 207
  Strana do 218
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/article/view/563/515

  UTICAJ MODIFIKOVANJA NATRIJUM-HIDROKSIDOM NA HEMIJSKI SASTAV LANENIH VLAKANA DOMAĆEG PODNEBLJA

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Biljana Lazić, Nadežda Ilišković, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 90

Radovi sa skupova

  EFFECT OF HYDROGEN-PEROXIDE TREATMENT ON THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF FLAX FIBERS

  Naučni skup XIV CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, and Vesna Ivanović
  Strana od 141
  Strana do 141

  Application of waste flax fibres as sorbent of heavy metal ions from aqueous solution

  Naučni skup XIII Conference of chemists, technologists, and environmentalists of the Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings - XIII Conference of chemists, technologists, and environmentalists of the Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Biljana Lazić, Mirjana Kostić, and Svjetlana Janjić
  Strana od 142
  Strana do 149
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/

  ADSORPTION OF COPPER CATIONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY DOMESTIC WOOL FIBERS

  Naučni skup XII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  DOI CIP 66(048.3), 661:663/664(048.3), 502(048.3)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Strana od 130
  Strana do 131
  Veb adresa COBISS.RS-ID 7759640

  EFFECT OF HYDROGEN-PEROXIDE TREATMENT ON THE TENSILE STRENGTH AND WHITENESS INDEX OF FLAX FIBERS

  Naučni skup 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, and Mirjana Kostić
  Strana od 156

  UPOTREBA KRATKIH VLAKANA LANA ZA SORPCIJU HROMA (Cr)

  Naučni skup IX MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2016
  Publikacija Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Biljana Lazić, and Mirjana Kostić
  Strana od 243
  Strana do 251

  UTICAJ MODIFIKOVANJA NATRIJUM-HLORITOM NA HEMIJSKI SASTAV I SVOJSTVA LANENIH VLAKANA

  Naučni skup XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA XI SIMPOZIJUM "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, and Dragana Grujić
  Strana od 157
  Strana do 165

  ADSORPTION OF LEAD (Pb) ON FLAX FIBRES TREATED USING CLASSICAL WET-CHEMICAL AND DRY PLASMA TREATMENT

  Naučni skup 15th World Textile Conference AUTEX 2015
  Publikacija PROCEEDINGS 15th World Textile Conference AUTEX 2015, 10_Technical and Protective Textiles, ID 26
  Godina 2015
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Miran Mozetič, Gregor Primc, and Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 6

  Uticaj stepena orijentacije glatkih poliesterskih filamenata na strukturu i svojstva dobijenih teksturiranih pređa

  Naučni skup III naučno stručni skup "Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn Tehnologija Menadžment"
  Publikacija Zbornik radova, III naučno stručni skup "Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn Tehnologija Menadžment"
  Godina 2012
  Autori Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, Petar Škundrić, Dragana Grujić, and Biljana Lazić
  Strana od 82
  Strana do 87

  ANTIBAKTERIJSKA VLAKNA NA BAZI CELULOZE I HITOZANA

  Naučni skup Savremeni materijali 2011
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, Petar Škundrić, Biljana Lazić, and Jovana Praskalo
  Strana od 196

  UTICAJ MODIFIKOVANJA NATRIJUM-HIDROKSIDOM NA HEMIJSKI SASTAV LANENIH VLAKANA DOMAĆEG PODNEBLJA

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Biljana Lazić, Nadežda Ilišković, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Strana od 377
  Strana do 384

  SVOJSTVA LANENIH VLAKANA RAZLIČITIH SORTI LANA UZGOJENIH U OKOLINI BANJALUKE

  Naučni skup VI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 14
  Godina 2005
  Autori Biljana Lazić, Mihailo Ristić, Nadežda Ilišković, and Svjetlana Janjić
  Strana od 346
  Strana do 354

  DOBIJANJE VISOKOKVALITETNE CELULOZE IZ VLAKANA KONOPLJE

  Naučni skup VI simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 14
  Godina 2005
  Autori Svjetlana Janjić, Petar Škundrić, Mirjana Kostić, and Biljana Lazić
  Strana od 337
  Strana do 345

  Domestic Flax and Hemp - Cultivation, Fiber Extraction and Properties

  Naučni skup 3rd GLOBAL WORKSHOP "BAST FIBROUS PLANTS FOR HEALTHU LIFE"
  Publikacija Zbornik radova i izvoda radova
  Godina 2004
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Strana od II-3

Knjige

  Vlakna lana

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-85-2
  Godina 2020
  Autori Biljana Lazić and Svjetlana Janjić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 232

Projekti

UNAPREDJENJE SARADNJE U SEKTORU OBUCE - Inovativni agilni program obuke i mogucnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Project Number 1251165
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Svjetlana Janjic
Participants Sonja Bubic
Biljana Vasic
Ivana Dojcinovic
mr Dragana Radulovic
Aleksandra Vlajic Ljujic
Maja Katic, ma
doc. dr Biljana Lazic
Sara Lakic, ma
Tina Tesendic
prof. dr Dragana Grujic
Sanja Novakovic
Danijela Iric
Vesna Ivanovic, ma
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-11-30
Project value 106866.0 BAM