Navigation

Snježana Matoš

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The microbiological status of (ready to eat) lettuce before and after standard washing

  DOI 10.7251/GHTE1410051T
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Jelena Kovačević, Ljiljana Balešević, Snježana Matoš, and Miloš Šolaja
  Broj 10
  Strana od 51
  Strana do 55

  Biohemijska karakterizacija sarkoplazmatičnih i miofibrilarnih proteinskih profila u različitim kobasicama tokom perioda zrenja

  DOI 10.7251/GHTE1208013S
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ivan Semelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić, and Snježana Matoš
  Volumen 8
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa glasnik@tfbl.org

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, Sanja Stupar, and Snježana Matoš
  Broj 7
  Strana od 19
  Strana do 25

  CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)

  Časopis Acta Periodica technologica
  Godina 2012
  Autori Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić, and Aleksandar Savić
  Strana od 257
  Strana do 272

  Promjene hemijskog sastava i mikrobiološki status fermentisanih kobasica tokom zrenja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Asima Davidović, Ljiljana Topalić-Trivunović, Branka Topić, Aleksandar Savić, Snježana Matoš, and Sandra Stojković
  Broj 5
  Strana od 45
  Strana do 49

Radovi sa skupova

  UTICAJ OBRADE PLAZMOM I EKSTRAKTIMA BILJKE ACHILLEA MILLEFOLIUM L. NA ANTIMIKROBNA SVOJSTVA PLETENINA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Danijela Jokanović, and Marija Gorjanc
  Strana od 543
  Strana do 561

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, and Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

  Investigation of antimicrobial activity of methanol extract from Reynoutria japonica Houtt. rhyzome

  Naučni skup 10th Conference of chemists, technologists and environmentaists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Ranka Trivunović, and Vanja Tripić
  Strana od 36
  Strana do 36

  MICROBIOLOGICAL STATUS OF (READY TO EAT) APPLE CULTIVARS GALA BEFORE AND AFTER WASHING

  Naučni skup International scientific conference 10th conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Vesna Tovarišić, Igor Stjepanović, Snježana Matoš, and Miloš Šolaja
  Strana od 339
  Strana do 347

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, and Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375