Navigation

Mirela Boroja, ma

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of mixed saline and alkaline stress on the morphology and anatomy of Pisum sativum L.: the role of peroxidase and ascorbate oxidase in growth regulation

  Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Godina 2013
  Autori Biljana Kukavica, Filis Morina, Nina Janjić, Mirela Boroja, Ljubinko Jovanović, and Sonja Veljović-Jovanović
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 265
  Strana do 278

  CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)

  Časopis Acta Periodica technologica
  Godina 2012
  Autori Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić, and Aleksandar Savić
  Strana od 257
  Strana do 272

  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović, and Biljana Kukavica
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 287
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Changes in peroxidase activity and phenolic compounds identification in a leaf and rhizome of a serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) in the northwest part of its areal

  Naučni skup III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  Publikacija Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2015
  Autori Ivana Bovan, Siniša Škondrić, Filis Morina, Mirela Boroja, Sonja Veljović Jovanović, Milos Gvero, and Biljana Kukavica
  Strana od 81
  Strana do 81

  Changes of Antioxidative Metabolism Parameters of Young Cucumber Plants (Cucumis sativum L.) as a response to Herbicide Treatment.

  Naučni skup 11th Symposium Novel Technologies and Economic Development
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica
  Strana od 13
  Strana do 24

  Changes in Activities and Isoenzyme Profile of Superoxide dismutase in the Cells of Roots and Leaves of Beans (Phaseolus vulgaris) under The Influence of High Concentrations of Cu and Zn

  Naučni skup AgroRes, IV Međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske.
  Publikacija Book of Abstracts-AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Veselić Tijana, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica
  Strana od 247
  Strana do 248
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Bijeljina_2015.pdf

  THE CHANGES OF ANTIOXIDATIVE METABOLISM PARAMETERS OF YOUNG CUCUMBER PLANTS (Cucumis sativum L.) AS A RESPONSE TO THE HERBICIDE TREATMENT

  Naučni skup ZBORNIK RADOVA XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić, and Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  The effect of heavy metals on the growth and activities of antioxidative enzymes in leaves and roots of barley (Hordeum sativum L.)

  Naučni skup 20. Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka Srbije
  Godina 2013
  Autori Dino Hasanagić, Tijana Milovčević, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica

  Characterization of antioxidative metabolism of obligate serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl.

  Naučni skup International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”
  Publikacija Abstracts. International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”, May 28-30, 2012, Sremska Kamenica, Serbia
  Godina 2012
  Autori Bojana Ćirić, Jovana Glušac, Mirela Boroja, Siniša Škondrić, and Biljana Kukavica
  Strana od 52
  Strana do 52

  Anatomical changes in Sempervivum tectorum L. leaves after long term cadmium toxicity and soil-drought exposure

  Naučni skup Newenviro, New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment
  Godina 2012
  Autori Jovana Glušac, Nina Janjić, Filis Morina, Sonja Veljović-Jovanović, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica
  Strana od 42
  Strana do 47

  Biohemijska karakterizacija solubilnih i ekstracelularnih peroksidaza i superoksid dismutaza izolovanih iz rizoma Gentiana Asclepiadea L

  Naučni skup Drugi Simpozijum biologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Dino Hasanagić, Mirela Boroja, and Biljana Kukavica

Projekti

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Project Number 1259096
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants doc. Natasa Lukic
prof. dr Sinisa Skondric
dr Danijela Misic
dr Uros Gasic
Dragana Gajic, ma
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
dr Milos Mojovic
Ivana Pucar, ma
Katarina Dodik, ma
Nikolina Kos, ma
Mirela Boroja, ma
dr Danijela Misic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-01
Project value 4000.0 BAM

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

Project Number 1259080
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Ivana Pucar, ma
prof. dr Sinisa Skondric
prof. dr Dijana Mihajlovic
Tanja Trifkovic
Mirela Boroja, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-12-30
Project value 3911.66 BAM

Smanjenje izlozenosti potrosaca akrilamidu kroz pristup snabdjevanja zitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadrzaj asparagina

Project Number 1259076
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Dino Hasanagic
Participants Mirela Boroja, ma
doc. dr Ivan Samelak
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2023-04-01
End of the project 2024-04-30
Project value 2000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrska prosirenju sirovinske baze domaceg proizvodjaca hrane

Project Number 1259064
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants Mirela Boroja, ma
doc. dr Slobodan Gnjato
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
mr Marko Ivanisevic
Zeljka Ostojic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Malisa Antic
Dejana Savic, ma
mr Sanja Przulj
prof. dr Radoslav Dekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-03-01
End of the project 2024-04-11
Project value 20000.0 BAM

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

Project Number 1259054
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants Mirela Boroja, ma
Nemanja Koljacic
Zeljka Ostojic
prof. dr Vesna Antic
Dejana Savic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-10-31
End of the project 2024-01-26
Project value 17000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants Biljana Radusin-Sopic, ma
Svetlana Ilic
prof. dr Maja Manojlovic
Mirela Boroja, ma
Sanja Karajlic
dr Aleksandar Ivanc
Azra Bakrac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2024-07-10
Project value 5000.0 BAM

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne celije visokih performansi

Project Number 1259010
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antic
Savka Vracevic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2022-05-31
Project value 13000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplasticnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Project Number 0830914
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants Jelena Anicic
Jasna Djonlagic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Malisa Antic
Mirela Boroja, ma
prof. dr Vesna Antic
Milan Antonijevic
Rada Bjelic
Dragana Mirosljevic
Natasa Sladojevic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2017-01-01
End of the project 2018-12-25
Project value 12500.0 BAM

Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih ostecenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem razlicitih abiotickih faktora

Project Number 0830903
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants dr Ivana Koleska
doc. dr Dino Hasanagic
prof. dr Vida Todorovic
Mirela Boroja, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-04-01
End of the project 2017-12-04
Project value 11700.0 BAM