Navigation

Dragana Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent June 25, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative enzymes in root and leaf of Rumex obtusifolius L. grown on ash amended soil

  DOI 10.5937/KgJSci2244143G
  Časopis Kragujevac Journal of Science
  Godina 2022
  Autori Dragana Gajić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić, Biljana Davidović-Plavšić, and Biljana Kukavica
  Volumen 44
  Strana od 143
  Strana do 154
  Veb adresa https://www.pmf.kg.ac.rs/KJS/en/pub/1013e55deadf746f9f7edaec40a285fd_07072022_012002/11_gaji%C4%87_143.pdf

  KINETICS OF DICLOFENAC ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ON COMMERCIAL ACTIVATED CARBON

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2001012P
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Rada Petrović, Dragana Gajić, Zora Levi, Darko Bodroža, Pero Sailović, and Vladimir Mlinarević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/kinetics-of-diclofenac-adsorption-from-aqueous-solution-on-commercial-activated-carbon/

  Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation

  DOI 10.1016/j.matpr.2018.12.095
  Časopis Materials Today: Proceedings
  Godina 2019
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Zoran Kukrić, Marko Čađo, Dragana Stević, Radovan Kukobat, Predrag Ilić, Denis Međed, Magdalena Parlinska-Wojtan, and Suzana Gotovac Atlagić
  Volumen 7
  Broj P3
  Strana od 920
  Strana do 929
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318330232

  SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1901022J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić, and Tanja Okolić
  Volumen X
  Broj I
  Strana od 22
  Strana do 27

  PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZnO NANOPARTICLES BY SOLVENT FREE METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1801048J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić, and Dijana Jelić
  Volumen IX
  Broj I
  Strana od 48
  Strana do 52
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  ULTRASOUND-ENHANCED CATALYTIC DEGRADATION OF PHARMACEUTICALS BY MANGANESE OXIDE NANOPARTICLES

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Godina 2021
  Autori Dragana Milisavić, Ranka Šatara, Radojka Jandrić, Slađana Ćetković, Suzana Gotovac-Atlagić, Stéphane Pronier, and Celine Fontaine
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Solvent deficient method – Mechanochemically induced synthesis of functional nanomaterials

  Naučni skup YUCOMAT 2021
  Publikacija Program and Book of Abstracts, Twenty-second Annual Conference YUCOMAT 2021, Herceg Novi, August 30 - September 3, 2021
  Godina 2021
  Autori Saša Zeljković, Milica Balaban, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj, and Toni Ivas
  Strana od 64
  Veb adresa https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/book-of-abstracts-2021

  Mechanochemically induced synthesis of La2O3

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Saša Zeljković, Mladena Malinović, Sunčica Sukur, Dragana Milisavić, Gordana Ostojić, and Milica Balaban
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2021/Program_rada_i_knjiga_apstrakataSM2021.pdf

  Karakterizacija izoenzimskog profila peroksidaza u listovima Rumex obtusifolius L. raslom na pepelištu upotrebom modifikovane SDS elektroforeze

  Naučni skup Drugi kongres biologa Srbije
  Publikacija Živić, M., Petković, B. (Ur.), Knjiga sažetaka.
  Godina 2018
  Autori Dragana Milisavić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić, and Biljana Kukavica
  Strana od 263
  Strana do 263
  Veb adresa http://www.serbiosoc.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/DRUGI-KONGRES-BIOLOGA-SRBIJE-knjiga-sazetaka.pdf

  Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by solvent free method and their characterization

  Naučni skup 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Publikacija Physical Chemistry 2018: Proceedings. Vol.1 /14th International
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Philip Schlender, and Dijana Jelić
  Strana od 701
  Strana do 704

  NaHCO3 as a Modificator of SWCNTs’ Membrane Structure via Spherical Crystals Formation

  Naučni skup 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Milica Balaban, Yoshiyuki Hattori, Katsumi Kaneko, and Suzana Gotovac Atlagić
  Veb adresa https://www.nanotexnology.com/2018/

  Enhanced nanoporous carbons as adsorbents for mixed phenolic acids

  Naučni skup FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Dragana Milisavić, Savka Janković, Tanya Tsoncheva, Milica Balaban, and Suzana Gotovac-Atlagić
  Strana od 152
  Strana do 152
  Veb adresa www.junior-euromat2018.fems.eu

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj, and Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  Sinteza kadmijum sulfida kao materijala za solarne ćelije i njegova karakterizacija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali - zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić, and Savka Janković
  Strana od 207
  Strana do 214
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/ty5sur4yc2kcdu9/CM2017.pdf?dl=0

  Synthesis, Characterization and Application of Copper Nanoparticles

  Naučni skup Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić, and Savka Janković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Ispitivanje kinetike degradacije askorbinske kiseline u vodenom medijumu

  Naučni skup 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Dragana Milisavić, Savka Janković, and Dijana Jelić
  Strana od 41
  Strana do 46
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković, and Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125
  Veb adresa https://hemija.pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/05/Zbirka-zadataka-za-pripremu-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Projekti

Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljsanje stabilnosti i bioraspolozivosti

Project Number 1259101
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
dr Snezana Popovic
prof. dr Milica Balaban
Bozidar Ilic
Dragana Gajic, ma
mr Sanja Przulj
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-05-01
End of the project 2025-05-31
Project value 6158.0 BAM

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Project Number 1259096
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants prof. dr Sinisa Skondric
Nikolina Kos, ma
Katarina Dodik, ma
doc. Natasa Lukic
Mirela Boroja, ma
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
dr Milos Mojovic
Ivana Pucar, ma
Dragana Gajic, ma
dr Danijela Misic
dr Danijela Misic
dr Uros Gasic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-01
Project value 4000.0 BAM

Unapredjenje kvaliteta nastave hemije u strucnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Project Number 1259085
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
mr Sanja Przulj
Dragana Gajic, ma
Dejana Savic, ma
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-12-31
Project value 119305.0 BAM

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetnistvo na balkanskim visokoskolskim ustanovama

Project Number 1259083
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Branka Trninic
Dragana Gajic, ma
prof. dr Goran Trbic
doc. dr Mihajlo Savic
Zeljka Ostojic
Suncica Sukur
Snjezana Ratkovic
Sladjana Vasic
Marija Stojakovic
Business Partner EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Beginning of realization 2023-05-31
End of the project 2024-07-31
Project value 199176.0 BAM

Ambasadori za vaznost sirovina u skolama 4.0

Project Number 1259057
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Dragana Stevic, ma
Dragana Gajic, ma
prof. dr Milica Balaban
Suncica Sukur
mr Sanja Przulj
Dejana Savic, ma
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Smiljana Paras
Business Partner EIT RAW MATERIALS
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-03-31
Project value 135584.0 BAM

Uvod u mehanohemiju

Project Number 1259023
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Sasa Zeljkovic
Savka Vracevic, ma
Dragana Gajic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2022-05-31
Project value 1500.0 BAM

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitickim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Project Number 0830921
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Maja Stanisavljevic
Dragana Gajic, ma
prof. dr Milica Balaban
Savka Vracevic, ma
Business Partner UNESCO
Beginning of realization 2018-03-01
End of the project 2019-03-01
Project value 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadrzaju teskih metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetickim proizvodima na trzistu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Project Number 8307101
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Dijana Jelic
Participants prof. dr Dijana Mihajlovic
prof. dr Mirjana Djermanovic
Ljubica Bojanic
doc. Vesna Antunovic, ma
Savka Vracevic, ma
Dragana Gajic, ma
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2015-12-01
End of the project 2017-06-30
Project value 17400.0 BAM