Navigation

Tanja Trifković

Projekti

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

Project Number 1259080
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Mirela Boroja, ma
Tanja Trifkovic
prof. dr Dijana Mihajlovic
Ivana Pucar, ma
prof. dr Sinisa Skondric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2023-12-30
Project value 3911.66 BAM

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants doc. dr Dino Hasanagic
dr Julia Walter
doc. Natasa Lukic
Ivana Pucar, ma
Danijela Kojic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Tanja Trifkovic
dr Danijela Misic
Milica Sesic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
prof. dr Sinisa Skondric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2022-12-01
Project value 15000.0 BAM

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number 1259021
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants Tanja Trifkovic
doc. Natasa Lukic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Sonja Jovanovic-Veljovic
doc. dr Dino Hasanagic
prof. dr Danijela Kondic
doc. dr Dragana Blagojevic
Danijela Kojic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-11-30
Project value 17647.0 BAM