Navigation

Nemanja Koljačić

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Projekti

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

Project Number 1259054
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Vesna Antic
Nemanja Koljacic
Zeljka Ostojic
Dejana Savic, ma
Mirela Boroja, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-10-31
End of the project 2024-01-26
Project value 17000.0 BAM