Navigation

Sanja Karajlić

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Ostali radovi

  Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini

  Uticaj bakterijske infekcije na WISTAR pacove pod različitim tretmanom.

  Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod Wistar pacova

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić, and Zoran Kovačević

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Prenosenje humanih patogenih mikroorganizama preko povrtlarskih kultura - njihova vijabilnost i infektivnost

Project Number 1259044
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Sanja Karajlic
prof. dr Svjetlana Lolic
Biljana Radusin-Sopic, ma
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Maja Manojlovic
Dunja Popovic
dr Jelena Stankovic Antic
prof. dr Tanja Maksimovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2023-06-26
Project value 22000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants Snjezana Ratkovic
Sanja Karajlic
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Biljana Lubarda
Tanja Gostic, ma
Branka Trninic
prof. dr Dejan Dmitrovic
Jelena Rozic, ma
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Tanja Maksimovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants Jovana Grahovac, ma
prof. dr Natasa Stojakovic
mr Maja Sibarevic
doc. dr Dragana Snjegota
Sanja Karajlic
Olivera Karpic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Natasa Vojinovic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

STA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRCU: TOKSICNOST, SADRZAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

Project Number 1259013
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Tanja Maksimovic
Participants dr Aleksandar Ivanc
Azra Bakrac
Mirela Boroja, ma
Sanja Karajlic
prof. dr Maja Manojlovic
Svetlana Ilic
Biljana Radusin-Sopic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-01
Project value 5000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Zeljka Ostojic
prof. dr Davorin Bajic
Dragana Dekic
Branka Trninic
Sasa Kremenovic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Goran Trbic
Sanja Karajlic
mr Jasna Friscic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2021-04-29
Project value 135000.0 BAM

Komparativna istrazivanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode

Project Number 0830912
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Svjetlana Lolic
dr Aleksandar Ivanc
mr Jasna Friscic
Sanja Karajlic
prof. dr Nina Janjic
Branka Bilbija, ma
Dragana Dekic
prof. dr Zivojin Eric
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Maja Manojlovic
mr Milica Lukac
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-06-01
End of the project 2020-09-04
Project value 10900.0 BAM

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number 0830910
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants mr Jasna Friscic
Sanja Karajlic
prof. dr Maja Manojlovic
doc. mr Jugoslav Djeri
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Aleksandra Djeri
prof. dr Radoslav Dekic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-05-01
End of the project 2018-10-30
Project value 10300.0 BAM