Navigation

doc. mr Jugoslav Đeri
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija docent September 21, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "Colmplication of Loop Ileostomy upon the creation of Low Colorectal Anastomosis"

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Jugoslav Đeri, Velimir Škrbić, and Slaviša Mihajlović
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 15

  Ispitivanje stabilnosti osteosintetskog materijala softverskim simulatorom kosti

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Predrag Grubor, Rade Tanjga, and Jugoslav Đeri
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 47

  Komplikacije protektivne ileostome nakon kreiranih niskih kolorektalnih anastomoza

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, and Velimir Škrbić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 15

  Hirurško liječenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Velimir Škrbić, Milan Simatović, and Jugoslav Đeri
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 10

  Značaj protektivne ileostome u prevenciji komplikacija kod niskih kolorektalnih anastomoza

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, and Nebojša Trkulja
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 259
  Strana do 262

  Sindrom gornje mezenterične arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2013
  Autori Zoran Roljić, Božina Radović, Novica Vasić, Milan Simatović, and Jugoslav Đeri
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 71

  Surgical treatment of internal carotid artery aneurysm

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Đeri, Zoran Roljić, Dragan Rakanović, and Jovan Ćulum
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 229
  Strana do 231

  Epiphrenic Diverticulum as a Rare Cause of Dysphagia

  DOI 10.5455
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća, and Jugoslav Đeri
  Volumen 2
  Broj 19
  Strana od 124
  Strana do 126

Radovi sa skupova

  HIRURŠKO ZBRINJAVANJE SPONTANE RUPTURE SLEZENE KOD PACIJENTA SA SPLENOMEGALIJOM

  Naučni skup 5 kongres doktora medicine republike srpske
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Miroslav Regoda, and Vojislav Vujanović
  Strana od 11

  PROTECTIVE ILEOSTOMY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

  Naučni skup 9th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2014
  Godina 2014
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Dragan Kostić, and Dragan Švraka
  Strana od 114

  DEHISCENCE OF STAPLER ANASTOMOSIS IN COLORECTAL SURGERY IN PATIENTS WITH AND WITHOUT PROTECTIVE ILEOSTOMY

  Naučni skup 8th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2012
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Jovan Ćulum, and Dragan Kostić
  Strana od 111

  EKSTENZIVNA HIRURGIJA KARCINOMA ŽELUCA –naša iskustva

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda, and Jugoslav Đeri

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER THROUGH REGULAR AND EMERGENCY PROTOCOL

  Naučni skup 7 th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2010
  Godina 2010
  Autori Dragan Kostić, Milan Simatović, Zoran Aleksić, and Jugoslav Đeri
  Strana od 91

Ostali radovi

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number 1259012
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Maja Manojlovic
Participants Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
dr Aleksandar Ivanc
doc. mr Jugoslav Djeri
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2024-07-12
Project value 6500.0 BAM

Fizioloski efekti hronicne konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Project Number 0830910
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants mr Jasna Friscic
doc. mr Jugoslav Djeri
Sanja Karajlic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-05-01
End of the project 2018-10-30
Project value 10300.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Project Number 8307103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants prof. dr Irena Kuzmanovic Radman
prof. dr Aleksandra Djeri
doc. mr Jugoslav Djeri
prof. dr Slavoljub Zivkovic
prof. dr Lana Nezic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-01-01
Project value 17900.0 BAM