Navigation

Jelena Rožić, ma

Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1
Rektorat
+387 51 266 170

Bibliografija

Ostali radovi

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić, and Biljana Antunović

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants doc. dr Natasa Bubic Pajic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
mr Ana Golic Jelic
Jelena Rozic, ma
mr Nina Okuka
doc. dr Biljana Gataric
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Marina Viskovic
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Lana Nezic
Ljiljana Josipovic
prof. dr Ranko Skrbic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekoloskog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoskolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Project Number 1259043
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Svjetlana Lolic
Participants prof. dr Tanja Maksimovic
Branka Trninic
prof. dr Maja Manojlovic
prof. dr Rajko Gnjato
Snjezana Ratkovic
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Goran Trbic
Jelena Rozic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Dejan Dmitrovic
Sanja Karajlic
prof. dr Dragojla Golub
Tanja Gostic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2023-03-31
Project value 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

Project Number 1250122
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Miljan Cvetkovic
Participants prof. dr Vladimir Risojevic
mr Dragan Brkovic
prof. dr Zdenka Babic
prof. dr Radoslav Gajanin
Jelena Rozic, ma
doc. dr Mitar Simic
Milan Sipka, ma
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2022-11-30
Project value 1737.3 BAM

Erozija zemljista i prevencija bujicnih poplava

Project Number 1251405
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Sumarski fakultet
Head prof. dr Marijana Kapovic Solomun
Participants doc. dr Vanja Danicic
prof. dr Jugoslav Brujic
prof. dr Dane Marceta
Jelena Rozic, ma
dr Drazen Miljic
Djordjije Milanovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-11-30
End of the project 2021-12-31
Project value 255343.0 BAM

Jacanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 8307109
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Darko Golic
Participants prof. dr Tatjana Bucma
Jelena Rozic, ma
Beginning of realization 2017-10-01
End of the project 2020-10-01
Project value 230940.0 BAM

Jacanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jacanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijedju i kulturi

Project Number 8300404
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Stevo Pucar
Participants prof. dr Ljiljana Sevo
Jelena Rozic, ma
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Igor Todorovic
prof. dr Gordana Ilic
prof. dr Branka Zolak Poljasevic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2019-10-01
Project value 151263.0 BAM

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants prof. dr Miroslav Malinovic
Aleksandra Regojevic
Jelena Rozic, ma
Aleksandar Gacina
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Biljana Antunovic
prof. dr Petar Maric
prof. dr Sinisa Lakic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM