Navigation

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-111
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – engleski jezik nastavnik stranog jezika i vještina January 28, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motivation in the ESP Classroom at the University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.24940/theijhss/2020/v8/i7/HS2007-095
  Časopis The International Journal of Humanities & Social Studies
  Godina 2020
  Autori Jelena Pažin and Sanja Maglov
  Volumen 8
  Broj 7
  Strana od 313
  Strana do 323

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Gramatička kompetencija brucoša Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1901389P
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost 13-1
  Godina 2018
  Autori Jelena Pažin and Sanja Maglov
  Strana od 389
  Strana do 402
  Veb adresa http://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-zbornika/

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin and Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač, and Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Projekti