Navigacija

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-111
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – engleski jezik nastavnik stranog jezika i vještina 28. januar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM22EL Engleski jezik
ISM22ELG Engleski jezik
ISDM18EJ2 Engleski jezik 2
ISM07EJ Engleski jezik
ISM07EJi Engleski jezik
ISM22EJ Engleski jezik
ISM22EJI Engleski jezik

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OA19EJZA Engleski jezik za arhitekte
OGD07SJSE Strani jezik struke - engleski jezik
OGD19EJ Engleski jezik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motivation in the ESP Classroom at the University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.24940/theijhss/2020/v8/i7/HS2007-095
  Časopis The International Journal of Humanities & Social Studies
  Godina 2020
  Autori Jelena Pažin i Sanja Maglov
  Volumen 8
  Broj 7
  Strana od 313
  Strana do 323

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Gramatička kompetencija brucoša Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1901389P
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost 13-1
  Godina 2018
  Autori Jelena Pažin i Sanja Maglov
  Strana od 389
  Strana do 402
  Veb adresa http://www.ff.ues.rs.ba/arhiva-zbornika/

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač i Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Marina Višković
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Brankica Milojević
Jelena Pažin, ma
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Miroslav Malinović
Dejan Milinović, ma
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Saša Čvoro
doc. dr Gordana Jakovljević
Slobodan Peulić
Radovan Vukomanović, ma
Dragan Zrnić
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Aleksandar Borković
Aleksandra Regojević
Jelena Rožić, ma
Marina Latinović Krndija, ma
prof. dr Mato Uljarević
Stamenko Mijatović
Vesna Savić
Branka Kovačević
prof. dr Radenko Jotanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM