Navigacija

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/324-111
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – engleski jezik nastavnik stranog jezika i vještina 26. mart 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07MIN10 Engleski jezik 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Aleksandra Regojević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Biljana Antunović
Stamenko Mijatović
prof. dr Saša Čvoro
doc. dr Miroslav Malinović
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Aleksandar Borković
Gordana Jakovljević
Branka Kovačević
Vesna Savić
doc. dr Stevo Borojević
Dragan Zrnić
Jelena Pažin, ma
Marina Latinović, ma
prof. dr Brankica Milojević
Slobodan Peulić
Marina Višković
Radovan Vukomanović
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Vinko Babić
Dragana Zeljić, ma
doc. dr Malina Čvoro
Jelena Rožić
Dejan Milinović, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM