Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. mr Ana Golić Jelić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Ranko Škrbić
Ljiljana Josipović
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Lana Nežić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Marina Višković
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Nataša Bubić Pajić
doc. dr Biljana Gatarić
mr Nina Okuka
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Vesna Savić
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Radenko Jotanović
Stamenko Mijatović
doc. Gordana Jakovljević
Slobodan Peulić
Dragana Zeljić, ma
Marina Latinović Krndija, ma
mr Mladen Slijepčević
Dragan Zrnić
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Mato Uljarević
Jelena Pažin, ma
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Aleksandar Borković
Dejan Milinović, ma
Marina Višković
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Malina Čvoro
Jelena Rožić, ma
Aleksandra Regojević
prof. dr Brankica Milojević
Branka Kovačević
Radovan Vukomanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM