Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Nataša Bubić Pajić
Nebojša Mandić-Kovačević
Ljiljana Josipović
Marina Višković
Jelena Rožić, ma
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Biljana Gatarić
mr Anđelka Račić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
mr Nina Okuka
prof. dr Ranko Škrbić
mr Ana Golić Jelić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Malina Čvoro
Dragana Zeljić, ma
Jelena Pažin, ma
mr Mladen Slijepčević
doc. Gordana Jakovljević
Marina Višković
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Miroslav Malinović
Dragan Zrnić
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Biljana Antunović
Stamenko Mijatović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Stevo Borojević
Jelena Rožić, ma
Slobodan Peulić
Marina Latinović, ma
Aleksandra Regojević
Vesna Savić
Radovan Vukomanović
Dejan Milinović, ma
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Aleksandar Borković
Branka Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM