Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim prof. dr Lana Nežić
mr Ana Golić Jelić
mr Nina Okuka
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Marina Višković
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Ljiljana Josipović
doc. dr Anđelka Račić
doc. dr Biljana Gatarić
prof. dr Ranko Škrbić
Jelena Rožić, ma
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Malina Čvoro
Vesna Savić
Dragana Zeljić, ma
doc. Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Saša Čvoro
Dragan Zrnić
mr Mladen Slijepčević
Marina Višković
prof. dr Stevo Borojević
Radovan Vukomanović
prof. dr Vinko Babić
Slobodan Peulić
Stamenko Mijatović
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Mato Uljarević
Marina Latinović, ma
Jelena Pažin, ma
Aleksandra Regojević
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Radenko Jotanović
Branka Kovačević
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM