Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Anđelka Račić
doc. dr Biljana Gatarić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Lana Nežić
Jelena Rožić, ma
doc. mr Ana Golić Jelić
Marina Višković
Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Ranko Škrbić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Malina Čvoro
Radovan Vukomanović, ma
prof. dr Radenko Jotanović
doc. dr Gordana Jakovljević
Dragan Zrnić
prof. dr Brankica Milojević
Dragana Zeljić, ma
mr Mladen Slijepčević
Stamenko Mijatović
prof. dr Aleksandar Borković
Marina Višković
Jelena Rožić, ma
prof. dr Vinko Babić
Jelena Pažin, ma
prof. dr Stevo Borojević
Marina Latinović Krndija, ma
Vesna Savić
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Saša Čvoro
Aleksandra Regojević
Slobodan Peulić
prof. dr Biljana Antunović
Branka Kovačević
Dejan Milinović, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM