Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Ljiljana Josipović
Nebojša Mandić-Kovačević
Jelena Rožić, ma
doc. mr Ana Golić Jelić
doc. dr Biljana Gatarić
mr Nina Okuka
doc. dr Nataša Bubić Pajić
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Lana Nežić
prof. dr Ranko Škrbić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Marina Višković
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Jelena Pažin, ma
Marina Višković
doc. Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Malina Čvoro
Slobodan Peulić
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Mato Uljarević
Stamenko Mijatović
Branka Kovačević
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Radenko Jotanović
Marina Latinović Krndija, ma
Jelena Rožić, ma
prof. dr Biljana Antunović
Aleksandra Regojević
Dragan Zrnić
Vesna Savić
Radovan Vukomanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM