Navigacija

Branka Kovačević

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Elektrotehnički fakultet

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Radenko Jotanović
Branka Kovačević
Stamenko Mijatović
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Vinko Babić
Radovan Vukomanović
Dragan Zrnić
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Stevo Borojević
Slobodan Peulić
Jelena Pažin, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Saša Čvoro
Marina Latinović, ma
Marina Višković
Vesna Savić
Aleksandra Regojević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Brankica Milojević
mr Mladen Slijepčević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Mato Uljarević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Podrška implementaciji projekta iz EU programa Horizon 2020 "Promoting innovation leadership among public administrators and researchers-Pilar"

Cilj projekta je promocija inovativnog rukovođenja među rukovodiocima i istraživačima.

Broj projekta 8300215
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Branka Kovačević
prof. dr Milan Mataruga
Slavica Spasojević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 15.10.2016.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM