Navigacija

Branka Kovačević

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Elektrotehnički fakultet

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Marina Višković
Stamenko Mijatović
Jelena Pažin, ma
prof. dr Stevo Borojević
Aleksandra Regojević
Dejan Milinović, ma
doc. dr Gordana Jakovljević
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Miroslav Malinović
Radovan Vukomanović, ma
Vesna Savić
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Biljana Antunović
Branka Kovačević
prof. dr Malina Čvoro
Dragana Zeljić, ma
mr Mladen Slijepčević
Dragan Zrnić
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Aleksandar Borković
Jelena Rožić, ma
Marina Latinović Krndija, ma
prof. dr Radenko Jotanović
Slobodan Peulić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Podrška implementaciji projekta iz EU programa Horizon 2020 "Promoting innovation leadership among public administrators and researchers-Pilar"

Cilj projekta je promocija inovativnog rukovođenja među rukovodiocima i istraživačima.

Broj projekta 8300215
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Slavica Spasojević
Branka Kovačević
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 15.10.2016.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM