Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat
051/326-012

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Jelena Pažin, ma
Jelena Rožić, ma
Aleksandra Regojević
Marina Višković
Dragan Zrnić
Slobodan Peulić
Stamenko Mijatović
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Aleksandar Borković
Branka Kovačević
Dragana Zeljić, ma
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Miroslav Malinović
Marina Latinović Krndija, ma
prof. dr Saša Čvoro
Radovan Vukomanović
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Malina Čvoro
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Stevo Borojević
Vesna Savić
doc. Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Biljana Antunović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim prof. dr Miroslav Malinović
Jelena Rožić, ma
Đorđe Stojisavljević, ma
Aleksandar Gaćina
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Petar Marić
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM