Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat
051/326-012

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Brankica Milojević
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Malina Čvoro
Marina Višković
prof. dr Aleksandar Borković
Slobodan Peulić
Jelena Pažin, ma
Stamenko Mijatović
prof. dr Radenko Jotanović
Branka Kovačević
prof. dr Biljana Antunović
Jelena Rožić, ma
prof. dr Vinko Babić
Vesna Savić
prof. dr Mato Uljarević
Dragana Zeljić, ma
Marina Latinović, ma
doc. Gordana Jakovljević
Dragan Zrnić
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Saša Čvoro
Dejan Milinović, ma
Radovan Vukomanović
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Aleksandra Regojević
Aleksandar Gaćina
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Petar Marić
prof. dr Miroslav Malinović
Đorđe Stojisavljević, ma
Jelena Rožić, ma
prof. dr Biljana Antunović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM