Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat
051/326-012

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Malina Čvoro
Slobodan Peulić
prof. dr Biljana Antunović
Branka Kovačević
Radovan Vukomanović, ma
Aleksandra Regojević
Jelena Pažin, ma
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Brankica Milojević
Jelena Rožić, ma
doc. dr Gordana Jakovljević
Stamenko Mijatović
Vesna Savić
Marina Višković
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Aleksandar Borković
Dragana Zeljić, ma
mr Mladen Slijepčević
Dragan Zrnić
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Stevo Borojević
Marina Latinović Krndija, ma
Dejan Milinović, ma
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Saša Čvoro
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Đorđe Stojisavljević, ma
prof. dr Miroslav Malinović
Aleksandra Regojević
Jelena Rožić, ma
Aleksandar Gaćina
prof. dr Petar Marić
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM