Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši/stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat
051/326-012

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Biljana Antunović
Vesna Savić
Dragan Zrnić
prof. dr Brankica Milojević
Stamenko Mijatović
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Stevo Borojević
mr Mladen Slijepčević
Jelena Rožić, ma
Branka Kovačević
Dejan Milinović, ma
prof. dr Radenko Jotanović
Jelena Pažin, ma
Marina Višković
Marina Latinović, ma
prof. dr Aleksandar Borković
Slobodan Peulić
Aleksandra Regojević
Radovan Vukomanović
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Saša Čvoro
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Malina Čvoro
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim prof. dr Miroslav Malinović
Đorđe Stojisavljević, ma
Aleksandar Gaćina
Aleksandra Regojević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Petar Marić
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM