Navigacija

Dejan Milinović, ma

051/340-136
lokal 136

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09ES1 Sintaksa 1
09ESEJ5 Savremeni engleski jezik 5
12ESEJ3 Savremeni engleski jezik 3
12ESEJ5 Savremeni engleski jezik 5
12EUA Uvod u anglistiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  COMPENSATORY APPROACHES IN TRANSLATION OF CULTURALLY DIVERGENT TEXTS

  Časopis ENGLISH – VIEWS, VOICES, PEOPLE AND PLACES: CONFERENCE PROCEEDINGS 1st Symposium of the Society for the Study of English in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2020
  Autori Dalibor Kesić i Dejan Milinović
  Strana od 103
  Strana do 113

  Preispitivanje tradicije linijom snažnijeg otpora

  DOI 10.21618/fil1817709m
  Časopis Filolog
  Godina 2018
  Autori Dejan Milinović
  Broj 17
  Strana od 709
  Strana do 718
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path[]=252

Radovi sa skupova

  Compensatory Approaches in Translation of Culturally Divergent Texts

  Naučni skup 1st Symposium of the Society for the Study of English in Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Dalibor Kesić i Dejan Milinović

  Autonomous and communal constructions of meaning

  Naučni skup Learner Autonomy in Higher Education, An International Conference at South East European University in Macedonia in Cooperation with University of Teacher Education in Zgu Switzwrland
  Godina 2013
  Autori Dalibor Kesić i Dejan Milinović

Ostali radovi

  CALL in Teaching English at the University of Banja Luka

  Izdavač South East European University
  ISSN/ISBN 978-608-4503-98-9
  Godina 2015
  Autori Milica Jošić-Milinović i Dejan Milinović
  Strana od 201
  Strana do 212

  Using Web-based (Re)sources in Teaching Academic-level English

  Izdavač Univerzitet Singidunum
  ISSN/ISBN 978-86-7912-539-2
  DOI 10.15308/SInteZa-2014-393-396
  Godina 2014
  Autori Emir Muhić i Dejan Milinović
  Strana od 393
  Strana do 396

  Using Language Labs for Interpretation Practice

  Izdavač International Burch University
  ISSN/ISBN 978-9958-834-35-6
  Godina 2014
  Autori Dejan Milinović i Milica Jošić-Milinović
  Strana od 469
  Strana do 474

  Interpretation Tips and Tricks - "What if?"

  Izdavač Faculty of Philosophy, Nikšić, and Faculty of Philology "Blaže Koneski", Skopje
  ISSN/ISBN 978-608-234-019-7
  Godina 2013
  Autori Dejan Milinović
  Strana od 77
  Strana do 88

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Branka Kovačević
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Biljana Antunović
Dragan Zrnić
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Vinko Babić
Radovan Vukomanović
prof. dr Stevo Borojević
Aleksandra Regojević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Malina Čvoro
Dejan Milinović, ma
prof. dr Miroslav Malinović
Marina Latinović Krndija, ma
doc. dr Gordana Jakovljević
prof. dr Saša Čvoro
Vesna Savić
Slobodan Peulić
Marina Višković
Jelena Rožić, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Brankica Milojević
Jelena Pažin, ma
Dragana Zeljić, ma
Stamenko Mijatović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM