Navigacija

Dajana Papaz
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za geometriju i vizuelizaciju prostora
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geometrija i vizuelizacija prostora asistent 30. april 2020.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
PD Parametarski dizajn
Akademske studije prvog ciklusa
OA07VIM2 Vizuelizacija i modelovanje 2
OA19DAT1 Digitalne arhitektonske tehnike 1
OA19DAT2 Digitalne arhitektonske tehnike 2
OA19MOUA Model u arhitekturi (GOPGP)
OA19MUA1 Matematika u arhitekturi 1
OA19NG Nacrtna geometrija
OA19SP2 Studio projekat 2 - Kontekst
OAP07MA Model u arhitekturi
OG07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15TCNG Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
OŠ13TEHC Tehničko crtanje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Influential Factors in Improving the Spatial Abilities of Architecture Students

  DOI 10.7251/AGGPLUS/2109002K
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2021
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dajana Papaz
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 002
  Strana do 011

  GENIUS LOCI: CITY PLACE IMMUNITY

  DOI 10.7251/AGGPLUS1907056P
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Dajana Papaz, Dubravko Aleksić, Tijana Vujičić i Brankica Milojević
  Broj 7
  Strana od 56
  Strana do 72
  Veb adresa https://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/casopis-agg

Radovi sa skupova

  Impact of Descriptive Geometry on the Improvement of Spatial Abilities of Architecture Students

  Naučni skup International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XV
  DOI 10.7251/STP2215181P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Dajana Papaz, Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Strana od 181
  Strana do 190
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/conference-proceedings/

  Can spatial ability be trained - the analysis of preparatory course for enrolment at the Faculty of Architecture

  Naučni skup International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIV
  DOI 10.7251/STP2014318I
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Sandra Kosić-Jeremić i Dajana Papaz
  Strana od 318
  Strana do 329
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač i Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Član organizacionog tima Arhitektonskog studentskog kongresa – ASK 2018 Banja Luka

  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović, Milana Nedimović, Dajana Papaz, Vanja Đurđević, Emina Huseinbašić, Nada Danilović, Jelena Suvara i Zoran Uljarević

Umjetnički radovi

  Na mreži - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Milana Nedimović, Dubravko Aleksić i Dajana Papaz

  U kategoriji 6. Konkursi izložen rad: "Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH"

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz

  1. nagrada na konkursu za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz