Navigacija

OA19NG - Nacrtna geometrija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Nacrtna geometrija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19NG obavezan 1 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Razumijevanje trodimenzionalnog prostora i njegovo grafičko predstavljanje u ravni crteža, transformisanje i deformisanje likova i prostornih struktura koje se koriste u arhitekturi kao i upotrebu raznovrsnih konstruktivnih postupaka za njihovu obradu.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Kurs daje kandidatima prostorno-geometrijsko obrazovanje neophodno za rješavanje svih geometrijskih problema u daljoj nastavi i arhitektonskoj praksi. Vještine prepoznavanja geometrije arhitektonske forme i primjene geometrije u procesima projektovanja.
Sadržaj predmeta
Opšti pojmovi o projiciranju. Tačka, prava, ravan u projekcijama i njihovi međusobni odnosi; Obaranje ravni, transformacija, rotacija, prodori ravnih likova u ortogonalnoj projekciji; Konstrukcije rogljastih tijela, kolineacija i afinitet, ravni presjeci rogljastih tijela; Međusobni prodori rogljastih tijela u kosoj i ortogonalnoj projekciji; Krovovi
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad
Literatura
  1. Ž. Babić, Nacrtna geometrija, Mašinski fakultet Banja Luka, 2010
  2. Lj. Gagić, Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  3. A. Čučaković, S.Živanović, Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, Beograd 2004
  4. K. Jevtić-Novaković, Nacrtna geometrija sa perspektivom, Beograd 2010
  5. V. Đurović: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Elaborat (sa vježbanja), kolokvijumi, završni ispit