Navigacija

Zoran Uljarević

Stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju - III-2-8-1
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Projekti

Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja

Projekat Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja (APLE) je nastao kao odgovor na procjenu i kritičku povratnu informaciju o kompetencijama mladih arhitekata koji po prvi put traže zaposlenje. Dakle, projekat teži da posreduje između svih izazova i pitanja koja se pojavljuju na pragu između škola arhitekture i zaposlenja...

Broj projekta 1253011
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. Igor Kuvač
Projektni tim Radovan Vukomanović, ma
prof. dr Diana Stupar
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Maja Milić-Aleksić
Milana Nedimović
Slobodan Peulić
Zoran Uljarević
prof. dr Malina Čvoro
doc. dr Marina Radulj
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 80102.0 BAM