Navigacija

mr Radovan Beleslin

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza smanjenja nivoa buke u životnoj sredini zvučnom barijerom

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604068J
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Janković, Saša Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 4
  Broj 4
  Strana od 068
  Strana do 077
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  Obnova objekata u funkciji unapređenja kvaliteta životne sredine u arhitektonskom prostoru

  DOI DOI: 10.7251/SGRS1215003C
  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2015
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 34
  Strana do 41

  Priprema i tok izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2014
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro i Radovan Beleslin
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 122
  Strana do 137

  Milutin Milanković-životni put umnog graditelja do 1909

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković i Radovan Beleslin
  Broj 2/2009
  Strana od 74
  Strana do 81

Radovi sa skupova

  Ekološki aspekt primjene azbesta u građevinarstvu

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-54-50-0, COBISS.RS-ID 4199704
  Godina 2013
  Autori Radovan Beleslin, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 611
  Strana do 620

  Ka evropskoj zoni visokog obrazovanja-Iskustva AGF u Banja Luci

  Naučni skup IX Skup TRENDOVI RAZVOJA-TREND 2003
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Vladimir Lukić, Radovan Beleslin i Radomir Cvijić
  Strana od 72
  Strana do 75

Umjetnički radovi

  Idejno urbanistčko arhitektonsko rešenje mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci

  Izdavač Salon arhitekture u Beogradu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 60 dana
  Tehnika plakat
  Godina 2020
  Autori Saša Čvoro, Radovan Beleslin, Neda Medić, Maja Medić, Nebojša Jeremić, Đorđe Šebić i Zoran Uljarević

  Idejno urbanistčko arhitektonsko rešenje mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci

  Izdavač The Plan
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika plakat
  Godina 2020
  Autori Saša Čvoro, Radovan Beleslin, Neda Medić, Maja Medić, Nebojša Jeremić, Đorđe Šebić i Zoran Uljarević
  Veb adresa https://www.theplan.it/eng/award

  Idejno urbanističko arhitektonsko rješenje mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika plakat
  Godina 2019
  Autori Saša Čvoro, Radovan Beleslin, Neda Medić, Maja Medić, Nebojša Jeremić, Đorđe Šebić i Zoran Uljarević

  Rekonstrukcija Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci

  Izdavač Restart-Arhitektura u BiH 1995.-2010., Sarajevo: Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30 dana
  Tehnika realizovano arhitektonsko djelo
  Godina 2010
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Radovan Beleslin i Predrag Tontić