Navigacija

Milana Nedimović
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za arhitektonsko projektovanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Arhitektonsko projektovanje viši asistent 24. februar 2022.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OA07AP1 Arhitektonsko projektovanje 1
OA07AP10 Arhitektonsko projektovanje 10
OA07AP11 Arhitektonsko projektovanje 11
OA07AP2 Arhitektonsko projektovanje 2
OA07AUP1 Arhitektura unutrašnjih prostora 1
OA07AUP2 Arhitektura unutrašnjih prostora 2
OA19B BODINEVERLAJZ/BODYNEVERLIES (AP)
OA19PAP Prezentacija arhitektonskih projekata
OA19PTIA Prostor, tijelo i arhitektura (U)
OA19SP1 Studio projekat 1 - Čovjek i prostor
OA19SP6 Studio projekat 6 – Unutrašnji prostori i dizajn
OA19SP9 Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura
OAU07PTA Prostor, tijelo i arhitektura

Bibliografija

Radovi sa skupova

  When Utopia Meets Reality

  Naučni skup Fifth International Conference and Exhibition within International Multimedia Event ON ARCHITECTURE 2017
  Publikacija Conference Proceedings of Fifth International Conference and Exhibition within International Multimedia Event ON ARCHITECTURE 2017, ed. Ružica Bogdanović, ISBN 978-86-89111-16-3
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Milana Nedimović
  Strana od 81
  Strana do 89

  REKONSTRUKCIJA KUĆE BRANKA ĆOPIĆA UNUTAR ĆOPIĆA SOKAKA U HAŠANIMA - KULTURNI TURIZAM KAO POKRETAČ OČUVANJA KULTURNOG NASLJEĐA

  Naučni skup VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”
  Publikacija VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”, ur. Nada Živković, ISBN 978-86-89779-47-9
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Radovan Vukomanović
  Strana od 99
  Strana do 109

Ostali radovi

  Urednik kataloga za Godišnju izložbu grafičkih radova studenata studijskog programa arhitektura: Arhitektura: 23 godine. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet,

  ISSN/ISBN 978-99976-675-3-3.
  Godina 2019
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  Član organizacionog tima Arhitektonskog studentskog kongresa – ASK 2018 Banja Luka

  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović, Milana Nedimović, Dajana Papaz, Vanja Đurđević, Emina Huseinbašić, Nada Danilović, Jelena Suvara i Zoran Uljarević

Umjetnički radovi

  32. Salon urbanizma "Arhitektonsko urbanistička studija "Kuća Bukinac"

  Izdavač Udruženje urbanista Srbije, SBN: 978-86-84275-48-8
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-11. novembra
  Godina 2023
  Autori Diana Stupar, Saša Čvoro, Jasna Guzijan, Milana Nedimović i Slobodan Peulić
  Veb adresa http://www.uus.org.rs/

  Mentorstvo za učešće studenta A. Marića na Piranskim danima arhitekture sa radom: HTEC Urban Community

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo i Milana Nedimović

  Izložba SP1

  Mentor arhitektonske radionice SLOJ

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić, Veronika Zapiantceva, Ana Krilova, Nemanja Babić i Milana Nedimović

  Mentor arhitektonske radionice Archi(e)scape: Nebo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić, Diana Stupar, Maja Ilić, Milana Nedimović i Jovana Janjić

  Mentorstvo za: studentski performans Gdje je Peđa?

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Igor Kuvač, Maja Milić-Aleksić i Milana Nedimović

  100/4 - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Malina Čvoro, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  Konkursni žiri za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog rješenja zgrade kompanije HTEC u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo, Milana Nedimović, Ivan Rašković i Bojan Šukalo

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog rješenja zgrade kompanije HTEC u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Marina Radulj, Ognjen Šukalo i Milana Nedimović

  Horizonti

  Izdavač 22. Salon arhitekture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Izložba radova učesnika konkursa za nagradu Ranko Radović

  Izdavač ULUPUDS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Publikacija Četvrti zid

  Izdavač 22. Salon arhitekture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Publikacija Četvrti zid

  Izdavač 42. Salon arhitekture Uporno-otporno
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Horizonti

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Interaktivna skulptura
  Godina 2020
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  Mentor arhitektonske radionice Archi(e)scape: Fun Wall

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Dubravko Aleksić, Diana Stupar i Milana Nedimović

  Na mreži - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Milana Nedimović, Dubravko Aleksić i Dajana Papaz

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja turističko-rekreativnog kompleksa Izgori u Gackom

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Diana Stupar, Dubravko Aleksić i Jovo Ateljević

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja turističko-rekreativnog kompleksa Izgori u Gackom

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje zimski semestar šk. god. 2019/2020.
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja i Milana Nedimović

  Urbanističko-arhitektonski projekat kompleksa "Ćopića sokak" u Hašanima

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović, Dijana Simonović, Milenko Stanković, Radomir Cvijić i Radovan Vukomanović

  Betonska priroda grada

  Izdavač Seeing Invisible
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Milana Nedimović i Marina Radulj

  Četvrti zid

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2019
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  U kategoriji 9. Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu; medijska prezentacija izložen rad: Maketa stambenog naselja City block u Banja Luci

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja i Milana Nedimović

  Konkursni žiri za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja užeg obuhvata turističko-rekreativnog kompleksa platoa Manjače, prostor oko jezera Šljivno

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Mario Milanović, Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Slađana Grumić, Ana Beader i Natalija Bučić

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja užeg obuhvata turističko-rekreativnog kompleksa platoa Manjače, prostor oko jezera Šljivno

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje zimski semestar šk. god. 2018/2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Slađana Grumić, Milijana Okilj i Milica Malešević

  Arhitektura_23 - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 9.12.-15.12. 2019.
  Godina 2019
  Autori Maja Milić-Aleksić, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Marina Radulj
  Veb adresa https://issuu.com/aggf.unibl/docs/katalog_godisnje_izlozbe_2018-2019

  Memorijalni centar Donja Gradina, 40. Salon arhitekture u Beogradu.

  Izdavač 40. Salon arhitekture u Beogradu. Muzej primenjene umetnosti u Beogradu.
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić
  Veb adresa http://www.salonarhitekture.rs/

  Memorijalni centar Donja Gradina 27. Međunarodni salon urbanizma, Ruma

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  Šumski hol

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Miodrag Manojlović

  Međunarodni javni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. 1. nagrada

  Izdavač Vlada Republike Srpske - Ministarstvo prosvjete i kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Marina Radulj, Maja Milić-Aleksić, Milana Nedimović i Slobodan Peulić

  Maketa stambenog naselja City Block u Banjoj Luci

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja i Milana Nedimović

  «Kaciga»

  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Instalacija
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović, Maja Radmanović i Vanja Đurđević

  izložba PLAYTIMEBANJALUKA_2016

  Izdavač AGGF, studio: PLAYTIME
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje dec.2016 - jan. 2017.
  Tehnika instalacije, fotografije, crteži, video
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Maja Đilas i Milana Nedimović
  Veb adresa https://playtimebl.wordpress.com/

  CONCRETE, CONCRETE, ONLY CONCRETE na “On Architecture 2017” - Fifth International Multimedia Event, ed. Ružica Bogdanović

  Izdavač STRAND – Sustainable Urban Society Association, Belgrade, 2017
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Plakat i animirani video
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj i Milana Nedimović

  "PTICE"

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Rep. Srpske, Banjaluka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 21. 9. - 4. 10. 2016.
  Tehnika prostorna koncepcija i postavka umjetničke instalacije "Ptice" u okviru projekta «Misli sloboda» Edine Selešković
  Godina 2016
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Radovan Vukomanović

  Međunarodni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Memorijalni centar u Spomen-području Donja Gradina. 3. nagrada.

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Danijela Pavičić

Projekti

Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja

Projekat Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja (APLE) je nastao kao odgovor na procjenu i kritičku povratnu informaciju o kompetencijama mladih arhitekata koji po prvi put traže zaposlenje. Dakle, projekat teži da posreduje između svih izazova i pitanja koja se pojavljuju na pragu između škola arhitekture i zaposlenja...

Broj projekta 1253011
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. Igor Kuvač
Projektni tim prof. dr Saša Čvoro
doc. dr Marina Radulj
Milana Nedimović
prof. dr Diana Stupar
Slobodan Peulić
Zoran Uljarević
prof. dr Maja Milić-Aleksić
prof. dr Malina Čvoro
Radovan Vukomanović
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 80102.0 BAM