Navigacija

prof. dr Dubravko Aleksić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za urbanizam
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urbanizam i planiranje prostora vanredni profesor 24. februar 2022.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
KPOOGS Koncepti i principi održivosti i otpornosti građene sredine
MI Metodologija urbanističkih istraživanja
Akademske studije prvog ciklusa
OA07OU1 Osnove urbanizma 1
OA07OU2 Osnove urbanizma 2
OA07PTOR Prostorno-teritorijalno održiv razvoj
OA07UP2 Urbanističko projektovanje 2
OA19KA Kvantna arhitektura (U)
OA19OU Osnove urbanizma
OA19PAD Proces arhitektonskog dizajna
OA19PTIA Prostor, tijelo i arhitektura (U)
OA19SP10 Studio projekat 10 – Strateški urbani dizajn
OA19SP11 Studio projekat 11 – Sintezni projekat
OA19SP7 Studio projekat 7 – Prostori za rad i odmor
OAU07MGP Morfologija gradskih poteza
OAU07MPU Mreža pješačkih putanja u funkciji urbanog redizajna
OAU07PTA Prostor, tijelo i arhitektura

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Urbana rekreacija kao faktor poboljšanja kvaliteta života u gradu

  Časopis Izgradnja
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Volumen 74
  Broj 1-4
  Strana od 25
  Strana do 30

  Relationship between Landscape Design and Art in the Work of Roberto Burle Marx

  Časopis Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam (Arts and Humanities Citation Index lista, Thomson Reuters)
  Godina 2013
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Volumen 20
  Broj 2(44)
  Strana od 368
  Strana do 379
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139800&lang=en

Radovi sa skupova

  The complexities and contradictions of sustainable design aesthetics

  Naučni skup 8th International Academic Conference on Places and Technologies
  Publikacija In A. Djukić, A. Krstić-Furundžić, E. Vaništa Lazarević & M. Vukmirović (Eds.) Book of abstracts of 8th International Academic Conference on Places and Technologies. Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture
  Godina 2023
  Autori Ana Kisjan, Dubravko Aleksić i Tijana Vujičić
  Strana od 58

  ZELENE ULICE - MODEL ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA I ŽIVOTNE SREDINE

  Naučni skup 10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
  DOI ISBN 978-99955-40-55-5
  Publikacija Zbornik radova 10. Međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju
  Godina 2021
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Strana od 62
  Strana do 72

  JAVNI ŽIVOT – ULOGA KORISNIKA U DIZAJNU OTVORENIH JAVNIH PROSTORA GRADA

  Naučni skup 10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU
  DOI ISBN 978-99955-40-55-5
  Publikacija Zbornik radova 10. Međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Strana od 73
  Strana do 81

  The Cultivation of Ideas

  Naučni skup Places and Technologies 2020: keeping up with technologies to act responsively in urban environment, Urednici: Aleksandra Đukić, Aleksandra Krstić-Furundžić, Eva Vaništa Lazarević i Milena Vukmirović
  DOI 10.18485/arh_pt.2020.7.ch9.
  Publikacija Places and Technologies 2020: keeping up with technologies to act responsively in urban environment,
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Đukić, Admir Islamčević i Dubravko Aleksić
  Strana od 80
  Strana do 87
  Veb adresa https://www.placesandtechnologies.eu/conference-proceedings/pt2020-pproceedings/

  Sustainable strategies for developing Banja Luka as a city for pedestrians and cyclists

  Naučni skup 7th International Conference "Towards a Humane City", Novi Sad
  Publikacija Conference Proceedings: Environmentally Friendly Mobility, Novi Sad: Department of traffic engineering, Faculty of technical sciences
  Godina 2019
  Autori Vanja Đurđević, Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Strana od 129
  Strana do 136

  NOTION OF LIFE IN CITY SPACE

  Naučni skup STEP GRAD: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813525M
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  Godina 2018
  Autori Valentina Milovanović i Dubravko Aleksić
  Strana od 525
  Strana do 535
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2018

  URBAN NON-MECHANICAL CODE AND PUBLIC SPACE

  Naučni skup PLACES AND TECHNOLOGIES 2018 KEEPING UP WITH TECHNONOLGIES TO ADAPT CITIES FOR FUTURE CHALLENGES
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Đukić, Valentina Milovanović i Dubravko Aleksić
  Strana od 43
  Strana do 49
  Veb adresa https://www.placesandtechnologies.eu/

  Mobilno zdravlje kao podsticaj za povećanje fizičke aktivnosti na otvorenim prostorima

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija Book of conference proceedings of 12th International scientific and professional conference on Contemporary Theory and Practice in Construction
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Đukić, Jelena Marić i Dubravko Aleksić
  Strana od 221
  Strana do 228
  Veb adresa stepgrad16.aggfbl.org

  Urban dinamics and resilience

  Naučni skup 1st International Conference on Urban Planning - ICUP2016
  Publikacija Proceedings of 1st International Conference on Urban Planning - ICUP2016
  Godina 2016
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Strana od 229
  Strana do 234
  Veb adresa http://upcluster.org/icup.html

  MIXED REALITY ENVIRONMENT AND OPEN PUBLIC SPACE DESIGN

  Naučni skup 3rd International Academic Conference on Places and Technologies
  Publikacija Book of conference proceedings of 3rd International Academic Conference Places and Technologies
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Đukić i Dubravko Aleksić
  Strana od 761
  Strana do 769
  Veb adresa http://www.placesandtechnologies.eu/conference-proceedings/

  Improving the pedestrian network for reduction GHG emissions from transport: case study Banjaluka

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Publikacija Book of conference proceedings of 5th International Conference ’’Towards a Humane City"
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Dubravko Aleksić i Anita Milaković
  Strana od 215
  Strana do 226
  Veb adresa http://humanecityns.org/

  The Potential Use of Constructor Theory in Architecture and Urban Design

  Naučni skup CITTA 8th ANNUAL CONFERENCE ON PLANNING RESEARCH / AESOP TG Public Spaces & Urban Cultures
  Publikacija Book of abstracts of CITTA 8th annual conference on planning research "Generative places smart approaches happy people"
  Godina 2015
  Autori Dubravko Aleksić
  Strana od 35
  Strana do 35
  Veb adresa http://citta-conference.fe.up.pt/editions/2015/conference-program/

  QUANTUM ARCHITECTURE, NON-PLACE AND ACCULTURATION

  Naučni skup FIRST INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES
  Publikacija PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 PROCEEDINGS OF FIRST INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES
  Godina 2014
  Autori Dubravko Aleksić
  Strana od 873
  Strana do 880
  Veb adresa http://placesandtechnologies.eu/PLACES%20AND%20TECHNOLOGIES_Conference%20proceedings_Small.pdf

  Pedestrian Placemaking Towards Improwing Pedestrian Networks: Case Study Banjaluka

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Publikacija INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 "Towards a Humane City"
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Đukić, Anita Zrnić i Dubravko Aleksić
  Strana od 479
  Strana do 485
  Veb adresa http://humanecityns.org/

  Preoblikovanje otvorenog javnog gradskog prostora: tipologija intervencija prema izabranom modelu

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] Međunarodni naučno-stručni skup „Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – Juče, Danas, Sutra“
  Godina 2011
  Autori Dubravko Aleksić, Aleksandra Ćukić i Anita Milaković
  Strana od 435
  Strana do 446

  Preoblikovanje otvorenog javnog gradskog prostora: Tipologija intervencija prema izabranom modelu

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - Juče, Danas, Sutra"
  Publikacija Međunarodni naučno-stručni skup "Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija - Juče, Danas, Sutra"
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Đukić, Anita Zrnić i Dubravko Aleksić
  Strana od 435
  Strana do 446

  Permakultura – transformacija ruralnih i urbanih sredina ka održivim zajednicama

  Naučni skup 3. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa"
  Publikacija U: Zbornik radova, knjiga 2, D. Lučić /ur./ 3. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa" Žabljak
  Godina 2010
  Autori Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Tanja Trkulja i Maja Ilić
  Strana od 1277
  Strana do 1288

  Permakultura - ekološki prihvatljiv model zaštite i očuvanja sela u BiH

  Naučni skup 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Publikacija U: Zbornik radova S. Šiljegović /ur./ 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Tanja Trkulja i Maja Ilić
  Strana od 96
  Strana do 107

Ostali radovi

  Prezentacija "Dizajn mobilijara za pasivnu i aktivnu rekreaciju"

  Godina 2020
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja

  Mixed Reality Environment and Open Public Space Design

  Izdavač Cambridge Scholars Publishing
  ISSN/ISBN 978-1-5275-2048-6
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đukić i Dubravko Aleksić
  Strana od 44
  Strana do 59

  Urednik kataloga za Izložbu studentskih radova: Rekreacija i urbani mobilijar

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-675-8-8
  Godina 2019
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr/vesti/2019/12/otvorena-izlozba-rekreacija-i-urbani-mobilijar

  Urednik kataloga za Godišnju izložbu grafičkih radova studenata studijskog programa arhitektura: Arhitektura: 22 godine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-675-3-3
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa https://unibl.org/sr/vesti/2018/12/otvorena-izlozba-arhitektura-22-godine

  Član organizacionog tima Arhitektonskog studentskog kongresa – ASK 2018 Banja Luka

  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović, Milana Nedimović, Dajana Papaz, Vanja Đurđević, Emina Huseinbašić, Nada Danilović, Jelena Suvara i Zoran Uljarević

  Urednik kataloga za Izložbu radova sa internog studentskog konkursa za izradu studije prostornih potencijala opštine Jezero: Jezero: igre tradicije i budućnosti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-675-2-6
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr-lat/vesti/2018/11/jezero-igre-tradicije-i-buducnosti

  Easa Body for Easa Spirit

  Godina 2016
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović i Vanja Đurđević
  Veb adresa http://www.easa.lt/

  Easa Body for Easa Spirit

  Godina 2015
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Janjić Jovana i Knežević Ivona
  Veb adresa http://www.easalinks.com/

  Quantum Architecture and Safety of Open Public Spaces

  Izdavač Human Security Research Center of the Faculty of Security Studies, University of Belgrade
  ISSN/ISBN 978-86-84069-94-0
  Godina 2015
  Autori Dubravko Aleksić
  Strana od 265
  Strana do 273
  Veb adresa http://www.fb.bg.ac.rs/download/HS/Zbornik%20HS%2020%20godina.pdf

  Kuki Wonderland 3.0: Come Sense Us

  Godina 2014
  Autori Dubravko Aleksić i Patrick Jaritz
  Veb adresa http://www.symbioza.bg/

  Creating databases for brownfield regeneration

  Izdavač University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
  ISSN/ISBN 978-99955-752-3-6
  Godina 2014
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Strana od 87
  Strana do 101

  Trap for a Monster

  Godina 2013
  Autori Dubravko Aleksić i Inessa Kovalova
  Veb adresa http://www.easa013.si/

Knjige

  Kvantna arhitektura: ka javnim prostorima budućnosti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-900-7-4
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 207
  Veb adresa https://drive.google.com/drive/folders/1zyRQzso38_vqInPP7nW5f7v17IAB05ET

  MALE INTERVENCIJE U PROSTORU / METODOLOGIJA: Studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banje Luke

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, i Grad Banja Luka
  ISBN 978-99976-782-8-7
  Godina 2020
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 341
  Veb adresa https://sova.unibl.org/naucni_rad/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB/

  Male intervencije u prostoru / metodologija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-8-7
  Godina 2020
  Autori Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 333
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1_F_tICFGlcyPUxpTICPJHYHUxSchoVcH/view

  BROWNINFO. Priručnik za uspostavljanje informacione baze braunfild lokacija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering
  ISBN 978-99955-752-1-2 1.
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Tijana Vujičić, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Dubravko Aleksić, Anita Milaković i Jelena Medić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 176
  Veb adresa http://bit.ly/browninfo2014

Umjetnički radovi

  Mentor arhitektonske radionice SLOJ

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić, Veronika Zapiantceva, Ana Krilova, Nemanja Babić i Milana Nedimović

  Mentor arhitektonske radionice Archi(e)scape: Nebo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2021
  Autori Dubravko Aleksić, Diana Stupar, Maja Ilić, Milana Nedimović i Jovana Janjić

  Mentor arhitektonske radionice Archi(e)scape: Fun Wall

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Dubravko Aleksić, Diana Stupar i Milana Nedimović

  Na mreži - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Milana Nedimović, Dubravko Aleksić i Dajana Papaz

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu vizuelnog identiteta mobilnog sajamskog štanda Turističke organizacije Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Dubravko Aleksić, Ana Lakić, Tanja Trkulja i Milica Kovjanić

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu vizuelnog identiteta mobilnog sajamskog štanda Turističke organizacije Republike Srpske

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić

  Organizacioni tim izložbe „Dizajn izložbenog paviljona Republike Srpske“, Hol zgrade AGGF-a, Univerzitetski kampus, Banja Luka

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje otvaranje izložbe 10.11.2020.
  Godina 2020
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr/vesti/2020/11/otvorena-izlozba-studentskih-radova-dizajn-izlozbenog-paviljona-republike-srpske

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja turističko-rekreativnog kompleksa Izgori u Gackom

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Diana Stupar, Dubravko Aleksić i Jovo Ateljević

  Organizacioni tim izložbe "Jezero – igre tradicije i budućnosti", Osnovna škola "Vuk Karadžić", Jezero

  Organizacioni tim izložbe "Rekeacija i urbani mobilijar", Hol zgrade AGGF-a, Univerzitetski kampus, Banja Luka

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje otvaranje izložbe 29.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr/vesti/2019/11/izlozba-rekreacija-i-urbani-mobilijar

  U kategoriji 6. Konkursi izložen rad: "Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH"

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz

  U kategoriji 9. Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu; medijska prezentacija izložen rad: Maketa stambenog naselja City block u Banja Luci

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja i Milana Nedimović

  1. nagrada na konkursu za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević i Dajana Papaz

  Mentorstvo za učešće studenata na: Izložba radova sa internog studentskog konkursa za izradu studije prostornih potencijala opštine Jezero "Jezero: igre tradicije i budućnosti"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje izložba otvorena 20.11.2018.
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr/vesti/2018/11/jezero-igre-tradicije-i-buducnosti

  Konkursni žiri za Interni studentski konkurs za izradu studije prostornih potencijala opštine Jezero

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Diana Stupar, Snežana Ružičić i Dragan Kačar

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu studije prostornih potencijala opštine Jezero

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja

  Mentorstvo za učešće studenta D. Papaz na 27. Međunarodnom salonu urbanizma sa radom: Simulacija ideje: prostori potencijali opštine Jezero

  Izdavač 27. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Ruma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2018.
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić i Tanja Trkulja

  Maketa stambenog naselja City Block u Banjoj Luci

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja i Milana Nedimović

  mentori radionice Easa Body for Easa Spirit II, European Architecture Student Assembly EASA16 Nida, Litvanija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 19.07.-10.08.2016.
  Godina 2016
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović i Vanja Đurđević

  U kategoriji 12. Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu / Medijska prezentacija arhitekture i urbanizma izložen rad: "BrownInfo softverska platforma"

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 3-13.11.2015.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, Maksim Šestić, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Anita Milaković i Jelena Medić

  Priznanje dodijeljeno u kategoriji Publikacije "BrownInfo: ka metodološkom okviru za kreiranje informacione platforme zapuštenih i neiskorišćenih prostora"

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 3-13.11.2015.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović, Tijana Vujičić, A. Perić, Miodrag Ralević, Dž. Beganović, Ružica Bogdanović, D. Filipović, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Milenko Stanković, Una Umićević, Aleksandra Krstić-Furundžić, M. Grbić, D. Grahovac, M. Miljuš, F. Nepravishta, S. Mujkić, M. Nikšić, G. Radović, Malina Čvoro, B. Antonić, J.L. Rivas Navarro, B. Vojvodikova, Brankica Milojević, D. Ilić, A. Špirić i B. Bijelić

  Arhitetonski studentski kongres, Novi arhitektonski programi: Inovacija ili recikliranje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Predavavanja i radionica
  Godina 2012
  Autori Slađana Janković, Dubravko Aleksić, Jelena Marić, Tanja Vujanović, Teodra Gagović i Saša Rondaš
  Veb adresa http://www.arhns.uns.ac.rs/ask2012/

  Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-pejzažnog rješenja parternog uređenja keja – desne i lijeve strane kanala Dašnica u Bijeljini

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Milan Blagojević, Aleksandar Gaćanović, Goran Kukavica, Anja Trivić i Nataša Lazić