Navigacija

OA19DAT2 - Digitalne arhitektonske tehnike 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Digitalne arhitektonske tehnike 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19DAT2 obavezan 4 0P + 2V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa procesom fabrikacije objekata male razmjere i simulacije procesa projektovanja - od ideje do izvođenja upotrebom savremenih tehnologija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student će steći neophodne vještine i znanja o savremenim digitalnim alatima i njihovoj primjeni u arhitekturi bazirajući se na softvere za trodimenzionalno modelovanje i simulaciju, te konstruktivne elemente arhitektonskog modela.
Sadržaj predmeta
Strategije modelovanja softverom za dizajn slobodnih formi (Rhinoceros) i primjena u arhitekturi. Geometrija i modelovanje krivih. Modelovanje i geometrija površi i slobodnih formi. Modelovanje linijskim, površinskim i zapreminskim elementima i priprema za fabrikaciju. Digitalne simulacije u arhitekturi. Ovladavanje odgovarajućim paketima za 3D modelovanje. Fabrikacija
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz višednevnu radionicu uz korištenje računara i digitalnih tehnologija. Radionica je koncipirana kroz kratke uvodne demonstracije digitalnih alata i softvera za rad, a potom na samostalnom radu studenta na individualnom projektu uz pomoć nastavnika i saradnika na predmetu tokom radionice.
Literatura
  1. Helmut Pottmann, Architectural Geometry, Bently Institute Press (2007)
  2. L. Iwamoto, Digital Fabrication, Princeton Architectural Press (2009)
  3. Milena Stavrić, Predrag Šiđanin, Bojan Tepavčević, Architectural Scale Models in the Digital Age, Springer Vienna (2013)
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Digitalni i fizički model