Навигација

ОА19ДАТ2 - Дигиталне архитектонске технике 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивДигиталне архитектонске технике 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19ДАТ2обавезан40П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је упознавање студента са процесом фабрикације објеката мале размјере и симулације процеса пројектовања - од идеје до извођења употребом савремених технологија.
Исходи учења (стечена знања)
Студент ће стећи неопходне вјештине и знања о савременим дигиталним алатима и њиховој примјени у архитектури базирајући се на софтвере за тродимензионално моделовање и симулацију, те конструктивне елементе архитектонског модела.
Садржај предмета
Стратегије моделовања софтвером за дизајн слободних форми (Rhinoceros) и примjена у архитектури. Геометријa и моделовање кривих. Моделовање и геометрија површи и слободних форми. Моделовање линијским, површинским и запреминским елементима и припрема за фабрикацију. Дигиталне симулације у архитектури. Овладавање одговарајућим пакетима за 3Д моделовање. Фабрикација
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз вишедневну радионицу уз кориштење рачунара и дигиталних технологија. Радионица је конципирана кроз кратке уводне демонстрације дигиталних алата и софтвера за рад, а потом на самосталном раду студента на индивидуалном пројекту уз помоћ наставника и сарадника на предмету током радионице.
Литература
  1. Helmut Pottmann, Architectural Geometry, Bently Institute Press (2007)
  2. L. Iwamoto, Digital Fabrication, Princeton Architectural Press (2009)
  3. Milena Stavrić, Predrag Šiđanin, Bojan Tepavčević, Architectural Scale Models in the Digital Age, Springer Vienna (2013)
Облици провере знања и оцењивање
Дигитални и физички модел