Navigacija

OA19SP2 - Studio projekat 2 - Kontekst

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Studio projekat 2 - Kontekst
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19SP2 obavezan 2 4P + 5V 10.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslovljenost drugim predmetima: Studio projekat 1 pozitivno ocjenjen grafički rad
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj nastave je proširiti spoznaje sa Studio projekta 1 i pažnju studenta usmjeriti ka osnovnim elementima procesa projektovanja. Projektni zadatak se dozirano usložnjava, kroz tematski proces koji podrazumijeva promišljanje i projektovanje počevši od motiva i skice kao odgovora na kontekst u kojem se djeluje na prostor, uključujući usvajanje znanja u okviru praktičnih likovnih iskustava iz oblasti teorije boje i korištenje stečenih znanja i vještina u primjenjenoj arhitekturi. Nakon analize lokacije predmetnog zadatka, prelazi se na razradu ideje, a zatim i na finalizaciju idejnog rješenja kroz arhitektonski crtež i model.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osnovni ishod učenja je da student uspješno ovlada osnovnim tehnikama i vještinama iz procesa projektovanja sa akcentom na jednostavnim arhitektonskim sadržajima i njihovom kontekstu. Savladavanjem svih faza procesa projektovanja na jednostavnijim projektnim sadržajima, student će: proširiti obim procesa projektovanja i istaći ulogu konteksta u ovom procesu; usvojiti osnovna znanja o urbanističkoj analizi i vezi rezultata analize sa procesom projektovanja - sa posebnim akcentom na vezu između analiziranih prostornih elemenata i arhitektonskog rješenja; usvojiti tehnike prezentacije arhitektonskog prostora; u stvaralačkom procesu primjeniti znanja i vještine iz oblasti likovnih umjetnosti.
Sadržaj predmeta
Semestralni zadatak koji se odnosi na projektovanje jednostavnijih arhitektonskih formi se rješava postepeno, u skladu sa metodologijom arhitektonskog projektovanja. Na osnovu detaljne analize zadatka, pretpostavljenog programa, predmetne lokacije, te naročito specifičnog prirodnog i građenog konteksta, proces projektovanja uključuje formiranje koncepta, te realizaciju idejnog rješenja koja podrazumijeva materijalizaciju projektantske vizije i njenu argumentovanu prezentaciju. Praksa, tehnologije, kreativna primjena likovnih umjetnosti i uticaj na arhitektonski projekat. Vizuelni istraživački proces kroz likovno predstavljanje i transpoziciju oblika i prostora zadate lokacije do finalnog projekta u okviru sinteze likovnih umjetnosti i arhitekture. Svaka faza projektovanja biće praćena i vježbama i zadacima iz vizuelizacije arhitektonskog prostora, kroz arhitektonski crtež, perspektivne skice, digitalizaciju projekta i izradu modela.
Metode izvođenja nastave
Integrisana nastava kroz različite tipove radionica i vježbe.
Literatura
  1. Milenković, Branislav: Uvod u arhitektonsku analizu 1 i 2. Beograd: Građevinska knjiga, 2009.
  2. Rakočević, Milan: 24 časa arhitekture – Uvod u arhitektonsko projektovanje. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003.
  3. Johanes Itten: The Elements of Color. London: VNR Company, 1970.
  4. Anagnosti, Petar: Perspektiva. Beograd: Naučna knjiga, 1985.
  5. Nikezić, Zoran: Građena sredina i arhitektura. Beograd: Arhitektonski fakultet, 2007.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost u nastavi: 5 Predispitne obaveze: 60 Ispit: 35
Posebna naznaka
/