Navigacija

OGD19NCTG - Nacrtna geometrija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Nacrtna geometrija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD19NCTG obavezan 1 2P + 3V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje neophodnih znanja iz oblasti matematički korektnog, grafičkog rješavanja geometrijskih problema i inženjerskog prikazivanja predmeta na crtežima, stavljajući akcenat na shvatanje prostornosti inženjerskih crteža.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sposobnost predstavljanja i rješavanja uzajamnih odnosa trodimenzionalnih geometrijskih elemenata na dvodimenzionalnoj ravni crteža (papir, ekran). Sposobnost čitanja crteža, kao sredstva tehničke komunikacije, u ortogonalnim projekcijama i aksonometriji.
Sadržaj predmeta
Opšti pojmovi o projiciranju, tačka, prava, ravan. Uzajamni prostorni odnosi tačke, prave i ravni (specijalni položaji, prodor prave kroz ravan i lik, obaranje ravni). Transformacija i rotacija i njihova primjena. Konstrukcija rogljastih tijela. Kolineacija i afinitet. Ravni presjeci rogljastih i oblih tijela. Prodori rogljastih tijela. Prodori oblih tijela. Kotirana projekcija.
Metode izvođenja nastave
Predavanja prate sedmični zadaci na vježbanjima čije podloge su studentima dostupne na internet stranici predmeta. Na kraju semestra studenti predaju urađene vježbe u vidu elaborata. Pored predavanja, vježbi i konsultacija, studentima su dostupne i dinamičke animacije koje se nalaze na sajtu fakulteta na stranici predmeta i koje prate materiju obrađenu na predavanjima i vježbama, kao i predavanja i zadaci za vježbanje.
Literatura
  1. Živko Babić: Nacrtna geometrija, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, 2010. godine
  2. Ljubica Gagić: Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  3. Katarina Jevtić-Novaković: Nacrtna geometrija sa perspektivom, Beograd 2010.
  4. V. Đurović: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  5. Stevan Živanović, Aleksandar Čučaković: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, 2008.g. Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uredno pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen elaborat su uslovi za izlazak na ispit. Završni ispit je pismeni i usmeni. Dva kolokvijuma po 20 bodova. Završni ispit: pismeni 40 bodova, usmeni 10 bodova. Aktivnost / Elaborat 10 bodova.
Posebna naznaka
-