Navigation

Dajana Papaz
viši asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za geometriju i vizuelizaciju prostora
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geometrija i vizuelizacija prostora viši asistent May 01, 2024

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Influential Factors in Improving the Spatial Abilities of Architecture Students

  DOI 10.7251/AGGPLUS/2109002K
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2021
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić, and Dajana Papaz
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 002
  Strana do 011

Radovi sa skupova

  Impact of Descriptive Geometry on the Improvement of Spatial Abilities of Architecture Students

  Naučni skup International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XV
  DOI 10.7251/STP2215181P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Dajana Papaz, Sandra Kosić-Jeremić, and Maja Ilić
  Strana od 181
  Strana do 190
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/conference-proceedings/

  Can spatial ability be trained - the analysis of preparatory course for enrolment at the Faculty of Architecture

  Naučni skup International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIV
  DOI 10.7251/STP2014318I
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Sandra Kosić-Jeremić, and Dajana Papaz
  Strana od 318
  Strana do 329
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Ostali radovi

  Predavanja na proljećnoj školi arhitekturi na Univerzitetu Bauhaus "VIRTUAL RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL HERITAGE: PRESERVING THE PAST IN THE DIGITAL AGE" Erasmus+ BAUHAUS SPRING SCHOOL BLENDED COURSE 3ECTS

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač, and Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Član organizacionog tima Arhitektonskog studentskog kongresa – ASK 2018 Banja Luka

  Godina 2018
  Autori Dubravko Aleksić, Tanja Trkulja, Maja Radmanović, Milana Nedimović, Dajana Papaz, Vanja Đurđević, Emina Huseinbašić, Nada Danilović, Jelena Suvara, and Zoran Uljarević

Umjetnički radovi

  Na mreži - Godišnja izložba studentskih radova studijskog programa Arhitektura

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Maja Ilić, Milana Nedimović, Dubravko Aleksić, and Dajana Papaz

  U kategoriji 6. Konkursi izložen rad: "Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH"

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-13.11.2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević, and Dajana Papaz

  1. nagrada na konkursu za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga Patrijarha Pavla u Brodu, BiH

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Maja Radmanović, Vanja Đurđević, and Dajana Papaz