Navigation

mr Nina Okuka
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bromatologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija viši asistent May 25, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka, and Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

  Stress degradation of Lisinopril Dihydrate in different aqueous media

  DOI 10.7251/COMEN1702164K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2017
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Darija Knežević, and Nina Okuka
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 164
  Strana do 171
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/article/view/4410

Radovi sa skupova

  EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON PLATELET MORPHOLOGY IN OVERWEIGHT/OBESE WOMAN

  Naučni skup VIII Kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2022
  Autori Ksenija Veličković, Nina Okuka, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Nevena Ivanović, Neda Milinković, and Brižita Đorđević
  Veb adresa https://sfus.rs/arhiv-za-farmaciju/

  EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON INFLAMMATORY STATUS OF OBESE WOMEN

  Naučni skup 11th Probiotics, prebiotics. New foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition. Human and microbiota health. 2nd science and business symposium.
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Ksenija Veličković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Alexander Haslberger, Berit Hippe, and Brižita Đorđević

  PUMPKIN SEED CAKE – ANTIOXIDANT AND NUTRITIONAL VALUE OF SELECTED SAMPLES

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2021
  Autori Jelena Kukić Marković, Nevena Ivanović, Brižita Đorđević, Zoran Maksimović, Nina Okuka, and Margarita Dodevska

  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND DIETARY PRACTICES OF PHARMACY STUDENTS REGARDING THE IMPORTANCE OF NUTS CONSUMPTION

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2021
  Autori Marija Prvulović, Nevena Ivanović, Milica Zeković, Neda Milinković, Margarita Dodevska, Jelena Kukić Marković, and Nina Okuka

  Knowledege, Attitudes and ditary practices of parents regarding dietary supplementation use among their children

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Marija Obuljen, Nevena Ivanović, Milica Zeković, Tijana Ilić, Margarita Dodevska, Nina Okuka, and Jelena Kukić Marković

  Effects of probiotic supplemantation combined with dietary advice on ghrelin levels and inflamatory status in overweight and obese women

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Ksenija Veličković, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Berit Hippe, Alexander Haslberger, and Brižita Đorđević

  Effect of probiotic supplementation on combined with dietary restrictionon red blood cells indices in obese/overweight women

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Ksenija Veličković, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Berit Hippe, Alexander Haslberger, and Brižita Đorđević

  Uloga mioinozitola u prevenciji gestacijskog dijabetes melitusa

  Naučni skup Hrana, ishrana, zdravlje
  Godina 2020
  Autori Nina Okuka

  Ispitivanje mikrobiološkog i fizičko-hemijskog kvaliteta destilovane vode

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2019
  Autori Nina Okuka, Žarko Gagić, and Irena Kasagić-Vujanović
  Strana od 342
  Strana do 343

  Dislipidemija kao faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti kod gojaznih pacijenata sa subkliničkim hipotireoidizmom

  Naučni skup Sedmi kongres farmaceuta Srbije
  Godina 2019
  Autori Nina Okuka, Marija Soro, M Cvjetković, Brižita Đorđević, and Jelena Kotur-Stevuljević

  Testing of the quality od destilled water used for syrup reconstitution in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup XI International scientific conference Contemporary Materials
  Godina 2018
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka, and Darija Knežević

  Determination of quinine content in various non-alcoholic refreshing drinks

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2018
  Autori Nina Okuka, Irena Kasagić-Vujanović, and Brižita Đorđević

  Ekskrecija salicilata putem urina kod vegetarijanaca i pacijenata koji koriste niske doze acetilsalicilne kiseline

  Naučni skup 57. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Anja Gligić, Nina Okuka, and Milenko Vučenović

Projekti

Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu medjunarodnih sporazuma

Project Number 1257057
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Andjelka Racic
Participants doc. dr Natasa Bubic Pajic
mr Nina Okuka
prof. dr Zarko Gagic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-01
Project value 7000.0 BAM

„Dodaci ishrani na bazi omega -3 masnih kiselina, upotreba, sastav, kvalitet i nutritivni znacaj“

Project Number 1257051
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Mirjana Djermanovic
Participants doc. dr Relja Surucic
mr Nina Okuka
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 4896.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
Marina Viskovic
doc. mr Ana Golic Jelic
Jelena Rozic, ma
doc. dr Biljana Gataric
prof. dr Lana Nezic
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Ranko Skrbic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Ljiljana Josipovic
mr Nina Okuka
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number 1257026
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants Miljana Nukic
Sanja Rogic
doc. dr Biljana Gataric
doc. dr Natasa Bubic Pajic
Bojana Jevdjenic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
mr Nina Okuka
doc. dr Andjelka Racic
Irma Mursekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2024-01-24
Project value 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

Project Number 0127008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Participants prof. dr Danica Agbaba
doc. dr Natasa Bubic Pajic
mr Nina Okuka
prof. dr Zarko Gagic
doc. dr Andjelka Racic
doc. dr Biljana Gataric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-12-01
End of the project 2022-05-30
Project value 10000.0 BAM