Navigation

prof. dr Igor Sladojević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051-234-131
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Anatomija vanredni profesor March 26, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  IDIOPATHIC CARPAL TUNNEL SYNDROME IN MALE PATIENTS

  DOI 10.59137/BII202301306S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2023
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Ostoja Savić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/files/submission/file/649d6ee045f7d032126571.pdf

  Clinicopathological Characteristics, Treatment Patterns, and Outcomes in Patients with Laryngeal Cancer

  DOI 10.3390/curroncol30040327
  Časopis CURRENT ONCOLOGY
  Godina 2023
  Autori Dejan Đokanović, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Goran Marošević, Igor Sladojević, Vesna Gajanin, Olja Jović-Đokanović, and Ljiljana Amidžić
  Volumen 30
  Broj 4
  Strana od 4289
  Strana do 4300
  Veb adresa https://www.mdpi.com/1718-7729/30/4/327

  Spinal cord stimulation in chronic pain treatment – first experiences in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.17392/1507-22
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2023
  Autori Tatjana Bućma, Ostoja Savić, Tatjana Boškić, Lena Arambašić Topić, Igor Sladojević, and Snježana Novaković Bursać
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 106
  Veb adresa https://ljkzedo.ba/mgpdf/mg38/01_Bucma_1507_A.pdf

  Stereological analysis of vascular network of subcortical auditory centers

  DOI 10.5937/BII2202139B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, and Igor Sladojević
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 139
  Strana do 145
  Veb adresa https://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/article/289

  SIGNIFICANCE OF EARLY DIAGNOSTIC OF CARPAL TUNNEL SYNDROME

  DOI 10.7251/SSH2202132B
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milkica Kosanović Glogovac, and Ostoja Savić
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 132
  Strana do 136
  Veb adresa https://www.siz-au.com/sites/default/files/journal/vol12-iss2-4.pdf

  The Effect of Presence of Helicobacter pylori on the Severity and Clinical Course of Rosacea

  DOI 10.5937/scriptamed52-29679
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2021
  Autori Đuka Ninković Baroš, Vesna Gajanin, Nevena Kutlija, Igor Sladojević, and Svetozar Krivokuća
  Volumen 52
  Broj 3
  Strana od 199
  Strana do 204
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2021/11/SM52-Q3-WEB-Edition-03.pdf

  Stereological Analysis of the Vascular Network in Superior Colliculi

  DOI 10.5937/scriptamed51-28721
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Igor Sladojević, Teodora Prerad, and Mirjana Mršić
  Volumen 51
  Broj 4
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2020/12/04-SLADOJEVI%C4%86-et-al-FINAL.pdf

  Morphometric study of the anatomic relationship between large retroperitoneal blood vessels and intervertebral discs of the distal segment of the lumbar spine: a clinical significance

  DOI 10.17392/1011-19
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2019
  Autori Hakija Bečulić, Igor Sladojević, Aldin Jusić, Rasim Skomorac, Melica Imamović, and Alma Efendić
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 260
  Strana do 264
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/mgpdf/mg31/07_Beculic_1011_A.pdf

  Principi neurohirurškog liječenja spinalnih tumora

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2018
  Autori Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Anes Mašović, Fahrudin Alić, Alma Mekić-Abazović, Igor Sladojević, and Lejla Bečulić
  Broj 26
  Strana od 35
  Strana do 42
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Bilten-26.pdf

  Neurohirurško liječenje tumora orbite

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2018
  Autori Hakija Bečulić, Rasim Skomorac, Aldin Jusić, Anes Mašović, Fahrudin Alić, Alma Mekić-Abazović, Igor Sladojević, and Lejla Bečulić
  Broj 26
  Strana od 29
  Strana do 34
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Bilten-26.pdf

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  DOI 10.2298/VSP160630370G
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, and Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tumor and metastatic breast carcinoma – an extremely rare case

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa http://www.srpskiarhiv.rs/en/issues/details.dot?id=66792

  Učestalost sindroma karpalnog kanala kod pacijentica oboljelih od reumatoidnog artritisa

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2017
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, and Teodora Talić
  Broj 24
  Strana od 14
  Strana do 17
  Veb adresa http://ljkzedo.ba/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Bilten-24.pdf

  Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

  DOI 10.7251/BII1702119T
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Teodora Talić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Sandra Grubiša Vujasinović, and Vjeran Saratlić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2017/12/03-Talic.pdf

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tunor and metastatic breast carcinoma- an extremely rare case

  DOI 10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa www.srpskiarhiv.rs

  Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, and Božo Krivokuća
  Strana od 10
  Strana do 11

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  DOI 10.2298/MPNS1602016S
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, and Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/MedicinskiPregled1-2-2016comp.pdf

  Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije.

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, and Svetozar Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 184
  Strana do 191

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Božo Krivokuća, Bogdan Zrnić, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 1
  Strana do 7

  Karakteristike termomineralnih voda Višegradske banje i njihova terapijska primjena

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Dušana Bukvić, Igor Sladojević, and Siniša Ristić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/07/8-10.pdf

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković, and Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37

  Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije na kvalitet života pacijenata nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma, Jelena Stanković, and Igor Sladojević
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-05-Radulovic-R.pdf

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Zoran Vujković, Igor Sladojević, and Bogdan Zrnić
  Volumen 64
  Broj 1-2
  Strana od 29
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled1-2-2011.pdf

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, and Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Significance of vascular endothelial growth factor expression in skin melanoma

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Kristina Kostić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević
  Volumen 67
  Broj 9
  Strana od 747
  Strana do 754
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009747G.pdf

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, and Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

Radovi sa skupova

  SINDROM KARPALNOG KANALA: BILATERALNOST I POLNE RAZLIKE

  Naučni skup Osmi kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2023
  Autori Igor Sladojević and Tatjana Bućma
  Strana od 50
  Strana do 51

  STIMULACIJA KIČMENE MOŽDINE U LIJEČENJU HRONIČNOG BOLA SA OSVRTOM NA BOLNU DIJABETIČKU POLINEUROPATIJU

  Naučni skup Bol u teoriji i praksi
  Godina 2022
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Tatjana Boškić, and Gordana Ljubojević
  Strana od 29
  Strana do 30
  Veb adresa https://publisher.medfak.ni.ac.rs/AMM_1/2022/2022-4-broj/AMM-2022-4-SUPLEMENT.pdf

  Inflammatory myofibroblastic tumour of the pancreas - case report

  Naučni skup 31. European congress of pathology
  Publikacija Virchows Archiv, volume 475, suppl.1
  Godina 2019
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Mirjana Ćuk
  Strana od 310
  Strana do 310

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup 5. međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 39
  Strana do 43

  MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ARTERIAE CEREBELLI INFERIOR ANTERIOR

  Naučni skup V medjunarodni kongres doktora mediine
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća, and Đuka Ninković-Baroš

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup Dvadeset godina sekcije za kliničku i primjenjenu anatomiju Srpskog lekarskog društva- dostignuća i perspektive SEMINAR
  Publikacija Zbornik sažetaka seminara Srpskog lekarskog društva Srbije
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Mirka Šarović Vukajlović
  Strana od 6

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tumor - an extremely rare case

  Naučni skup European congress of pathology
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković, and Mirjana Ćuk
  Veb adresa https://www.esp-congress.org

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tunor- an extremely rare case

  Naučni skup European Congress of Pathology
  DOI 10.1007/s00428-017-2205-0
  Publikacija Virchows Archiv
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković, and Mirjana Ćuk
  Strana od S305
  Strana do S305

  Ultrazvučna dijagnostika oboljenja perifernih nerava

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Siniša Ristić, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Sunčica Starović Bajčetić, and Ostoja Savić
  Strana od 107
  Strana do 109

  Trendovi u publikovanju radova u medicinskim časopisima - meta analize

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Siniša Ristić, Ana Simović, Bojana Letić, Igor Sladojević, and Nataša Blagojević
  Strana od 225
  Strana do 227

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u meniskusima osteoartritičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović, and Vesna Gajanin
  Strana od 163
  Strana do 164

  UČESTALOST CARPAL TUNNEL SYNDROM-a U OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Milada Nalesnik, and Igor Sladojević
  Strana od 133
  Strana do 134

  Starenje substantiae nigrae kod čovjeka

  Naučni skup 5. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, and Svetozar Krivokuća
  Strana od 12
  Strana do 12

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimmune chronic urticaria

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, and Svetozar Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, and Đuka Ninković-Baroš

  Kvantitativna analiza morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup Peti Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnih učešćem
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, and Slavko Manojlović
  Strana od 25
  Strana do 25

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimune chronic urticaria.

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, and S Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, and Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmijenjenom i osteoartritičnom meniskusu zgloba koljena čovjeka

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, and Slavko Manojlović
  Strana od 76

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović, and Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Neurobiološki aspekti internet zavisnosti

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Siniša Ristić, Snežana Medenica, Igor Sladojević, and Igor Medenica
  Strana od 43

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma, and Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Savremene mogućnosti primjene dijagnostičke vizuelizacije u skriningu hroničnih masovnih oboljenja

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Siniša Ristić and Igor Sladojević
  Strana od 17

  Epidemiološke karakteristike oboljevanja od parotitisa

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Mirjana Miljković, Nataša Todorović, Vesna Lučić Samardžija, and Igor Sladojević
  Strana od 24

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, and Vesna Gajanin
  Strana od 102

  Primjena opšteg i specifičnog kineziterapijskog programa kod pacijenata nakon operacije diskus hernije

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša-Vujasinović, and Dijana Gajić
  Strana od 65
  Strana do 66

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, and Igor Sladojević
  Strana od 19

  Optimalno vrijeme za početak rehabilitacije nakon hirurškog liječenja hernije diska lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša Vujasinović, and Dragana Popović
  Strana od 25
  Strana do 30

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Naučni skup II kongres Srpskog anatomskog društva
  Godina 2008
  Autori Igor Sladojević and Zdenka Krivokuća

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, and Zdenka Krivokuća

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, and Vesna Gajanin

  Stereological analysis of sensory nuclei of trigeminal nerve

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Tatjana Bućma

  Correlation of stereological parameters of subcortical auditory centres

  Naučni skup XVIII international symposium of morphological sciences
  Godina 2005
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, and Igor Sladojević

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić, and Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Žana Radić

  Morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Moore L.K, Dalley F.A. Klinički orijentisana anatomija

  Godina 2015
  Autori Igor Sladojević

  EQADE – Embedding Quality Assurance in Doctoral Education

  Godina 2015
  Autori Igor Sladojević

  Kvantitativna analiza meniskusa i sinovijalne membrane zgloba koljena čovjeka

  Godina 2014
  Autori Igor Sladojević

  AMI-4EUROPE- Advanced, cross-disciplinary and integrated medical imaging for all Europeans through a network of regional clusters and development strategies

  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević

  Portal eZdravstva i eObrazovanja u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u Bosni i Hercegovini (eHIGICo BiH)

  Godina 2010
  Autori Igor Sladojević

  Morfološke i morfometrijske karakteristike ekstraokularnih motoneurona

  Godina 2009
  Autori Igor Sladojević

  Vaskularne lezije talamusa: stereometrijska i topografska analiza

  STAKA- The role of the stakeholders in quality assurance procedures at BIH medical faculties

  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević

  CDP+ projekat "Course ANATOMY

  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević

  QUMAMED- Quality management in Medicine

  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević

  INTEL – M: Integrated Learning in Medicine

  Godina 2004
  Autori Igor Sladojević

Knjige

  Osnovi anatomije i fiziologije nervnog sistema

  Izdavač Mdesign
  ISBN 978-99976-717-7-6
  Godina 2018
  Autori Siniša Ristić, Tatjana Bućma, Igor Sladojević, and Igor Pantić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 227

  Plastination in anatomy teaching

  Izdavač Grafid Banjaluka
  ISBN 99938-42-21-4
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, and Constantin Mircea Sora
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 41

Projekti

Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme

Project Number 1257047
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Igor Sladojevic
Participants prof. dr Vesna Rudic Grujic
prof. dr Ranko Skrbic
doc. mr Nina Maric
Loredana Bijelic
Nebojsa Babic
doc. mr Olivera Ljuboja
doc. dr Tanja Sobot
prof. dr Lana Nezic
doc. mr Milkica Grabez
prof. dr Nenad Ponorac
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-04-01
End of the project 2026-04-30
Project value 127610.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika i ekspresije p16INK4a, FLOT-2 i EGFR u skvamoznom karcinomu orofarinksa i larinksa

Project Number 1250151
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants prof. dr Zdenka Gojkovic
Olja Jovic-Djokanovic
prof. dr Vesna Gajanin
Dejan Djokanovic
Gordan Nikic
prof. Goran Marosevic
prof. dr Igor Sladojevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2021-06-30
Project value 25000.0 BAM

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants Aleksandar Peric
Sanja Jovicic
Zana Radic
doc. Aleksandra Aleksic
prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Ljiljana Amidzic
Mirka Sarovic Vukajlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants prof. dr Radoslav Gajanin
Sanja Jovicic
prof. dr Igor Sladojevic
doc. dr Zivorad Gajanin
Zana Radic
Mirka Sarovic Vukajlovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM

Obezbjedjivanje i odrzavanje opreme i prostora za naucnoistrazivacki rad

Project Number 8307107
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zdenka Krivokuca
Participants prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-01-31
End of the project 2018-12-31
Project value 9000.0 BAM

Nabavka opreme za naucnoistrazivacki rad

Project Number 8307105
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zdenka Krivokuca
Participants prof. dr Igor Sladojevic
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2017-01-31
End of the project 2018-01-31
Project value 9000.0 BAM