Navigation

Marija Krivokuća

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis

  DOI 10.5455/medarh.2014.68.279-281
  Časopis Medical Archives
  Godina 2014
  Autori Snježana Milićević, Radojka Bijelić, Branislava Jakovljević, Marija Krivokuća, and Vladimir Krivokuća
  Volumen 4
  Broj 68
  Strana od 272
  Strana do 276

Radovi sa skupova

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović
  Strana od 28

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović
  Strana od 27

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Naučni skup III Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Marija Krivokuća, Nina Umićević, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić
  Strana od 181
  Strana do 182

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović, and Marija Krivokuća
  Strana od 14