Navigation

prof. dr Dragomir Kozomara
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-127
lokal 127
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik vanredni profesor November 01, 2018

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Akcenat dvosložnih imenica srednjeg roda u govoru Bastasa

  Časopis Književnost i jezik
  Godina 2024
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 27
  Strana do 36

  Morfološke osobine imenica muškog roda u govoru Bastasa

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2024
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 339
  Strana do 350

  Akcenat jednosložnih imenica muškog roda u govoru Bastasa

  DOI 10.21618/fil2328135k
  Časopis Filolog
  Godina 2023
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 14
  Strana od 135
  Strana do 151

  O sudbini postakcenatskih dužina u govoru Bastasa

  DOI 10.21618/fil2327187k
  Časopis Filolog
  Godina 2023
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 14
  Strana od 187
  Strana do 203

  Jezičke osobine Pričke ot Jani Jovana Babića

  DOI 10.21618/fil2123307k
  Časopis Filolog
  Godina 2021
  Autori Dragomir, Dijana Kozomara, Crnjak
  Broj 12
  Strana od 307
  Strana do 326

  Vokalske redukcije u govoru Bastasa

  DOI 811.163.41`282.(497.6)
  Časopis Naš jezik
  Godina 2019
  Autori Dragomir, dijana Kozomara, Crnjak
  Broj 50
  Strana od 655
  Strana do 662

  Osobine konsonantskog sistema govora Javorana

  Časopis Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Broj 28
  Strana od 205
  Strana do 217

  Sudbina vokalskih skupina u govoru Bastasa (kod Bosanskog Grahova)

  DOI 10.18485/sj.2018.23.1.29
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 23
  Strana od 513
  Strana do 522

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić and Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Nedoumice u pisanju ijekavskih refleksa "jata" u srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK1605071K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 5
  Strana od 71
  Strana do 76

  Akcenat deklinacionih riječi u srpskim posavskim govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 21
  Strana od 165
  Strana do 182

  O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Broj 20
  Strana od 697
  Strana do 710

  Slovo o srpskom jeziku - prikaz knjige Miloša Kovačevića

  DOI 10.7251/PNSJK0214147K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 149

  O vokalu a u srpskim posavskom govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu
  Godina 2013
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 13
  Strana od 279
  Strana do 288

  Putokaz za nova istraživanja - prikaz knjige Dijane Crnjak

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 4
  Strana od 195
  Strana do 197

  Akcenatske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2009
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 533
  Strana do 547

  Važnije fonetske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2007
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 1-2
  Broj 12
  Strana od 235
  Strana do 258

  Kratak pregled konsonantskog sistema govora sela Stanari kod Doboja

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2003
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 1-2
  Broj 8
  Strana od 637
  Strana do 643

  Mlinarska terminologija Bastasa

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2002
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 2
  Strana od 197
  Strana do 200

  Nikola Ramić - Livanjsko-duvanjski govorni tip - prikaz knjige

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 4
  Strana od 277
  Strana do 279

  Važnije glasovne osobine govora sela Bare kod Bugojna

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 1
  Strana od 203
  Strana do 208

Radovi sa skupova

  Jezičko nasljeđe u zapadnim srpskim govorima (status postakcenatske dužine)

  Naučni skup Nasljeđe i identitet(i)
  DOI 10.7251/ZNII220183C
  Godina 2022
  Autori Slađana i Dragomir Cukut, i Kozomara,
  Strana od 183
  Strana do 195

  Ijekavski refleksi jata - prijedlozi za dopunu i korekciju aktuelnog pravopisa srpskog jezika

  Naučni skup Aktuelna pitanja srpskog pravopisa
  DOI 811.163.41`36
  Godina 2021
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 63
  Strana do 73

  Izgovorne vrijednosti kontinuanata dugog vokala jat u govoru mladih Banjaluke

  Naučni skup Aktuelna pitanja fonetike i fonologije srpskog jezika
  DOI 10.18485/ai_fonefonosj.2020.ch8
  Godina 2019
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 197
  Strana do 208

  O jeziku Ardalićevih basana

  Naučni skup Tranzicija i kulturno pamćenje
  Godina 2017
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Strana od 391
  Strana do 403

  Iz bašte Ćopićeva jezika

  Naučni skup Ćopićeva poetika prostora
  Godina 2017
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 253
  Strana do 261

  O ortografiji gračkih pripovjedaka Ive Andrića

  Naučni skup Grački opus Iva Andrića (1923-1924)
  Godina 2010
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 355
  Strana do 359

Ostali radovi

  Prenošenje akcenata na proklitike u govoru Bastasa

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  DOI COBISS.RS-ID 137751809
  Godina 2023
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 315
  Strana do 333

  Glasovne promjene

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISSN/ISBN 978-999-55-1-523-2
  DOI cobis.RS-ID 129699841
  Godina 2020
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 1
  Strana do 6

  Pravopisna pravila

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d.
  ISSN/ISBN 978-99955-1-472-3
  Godina 2020
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 1
  Strana do 6

  Morfološke osobine govora Čečave

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 148
  Strana do 174

  Tkačka leksika Bastasa

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Strana od 129
  Strana do 147

Knjige

  Fonetske osobine govora Bastasa (drugo izdanje)

  Izdavač Bina d. o. o. Banja Luka
  ISBN 978-99976-58-57-9
  Godina 2024
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga

  Govor Čečave

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-33-28-6
  Godina 2023
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 164

  Fonetske osobine govora Bastasa

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU
  ISBN 0353-8257
  Godina 2022
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 102

  Naučimo akcente

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 987-99955-1-323-8
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 76

  Fonetske i morfološke osobine srpskih posavskih govora između Vrbasa i Ukrine

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU
  ISBN 0353-8257
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 155

Umjetnički radovi

  Muzičko-dramski program " Dan za goste", klavirska muzika ranih romantičara

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić and Dragomir Kozomara

Projekti

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Project Number 1251616
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Sladjana Cukut
Participants mr Goran Milasin
Sonja Lero Maksimovic, ma
prof. dr Biljana Babic
prof. dr Mijana Kuburic Macura
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 5500.0 BAM

Srpske lekaruse 18. i 19. veka (Juzna Ugarska, Hercegovina i Bosna)

Project Number 1251614
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Zorica Nikitovic
Participants Sanja Milicevic
Anastasija Maric
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2022-03-01
End of the project 2023-03-31
Project value 6398.0 BAM

Sitnu knjigu pisem

Project Number 1251612
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
mr Goran Milasin
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2493.0 BAM

Potomci slovenackih iseljenika i ocuvanje slovenackog jezika u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251610
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Dragomir Kozomara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 1000.0 BAM