Navigation

Mirjana Predić, ma

Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja - I-2-1-1
Rektorat
051/321-489

Projekti

Jacanje kapaciteta i mehanizama za unapredjenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251251
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Dragan Gligoric
prof. dr Goran Janjic
Dario Stankovic
Mirjana Predic, ma
Aleksandra Stojkovic
Aleksandar Gacina
Dijana Bilanovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-12-31
Project value 150000.0 BAM