Navigacija

doc. dr Biljana Vranješ
docent

Nastavnik - II-4
Mašinski fakultet
051/433-094
Katedre
 • Mašinski fakultet - Katedra za inženjerstvo zaštite radne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Inženjerstvo zaštite radne sredine docent 29. april 2021.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
16-M10TET Tehnička ekspertiza
16-M11OIS Oprema za intervenciju i spašavanje
16-M20EPI Eksperimentalna istraživanja
16-M20LRI Laboratorijska istraživanja
M1BGR Bezbjednost pri građevinskim radovima
M1BZR Bezbjednost i zaštita na radu
M1BTS Bezbjednost u tehnološkim sistemima
M1EP Ergonomsko projektovanje
M2ZRTE Tehnička ekspertiza
M2OIS Oprema za intervencije i spašavanje
M2PMTE Tehnička ekspertiza
M2SUZ Sistemi i uređaji zaštite
Akademske studije prvog ciklusa
07O2ZR Zaštita na radu
07O3PSZ Projektovanje sistema i uređaja zaštite
07O3SUZ Sistemi i uređaji zaštite
07O3PSR Procjena i simulacija rizika
16-B50SUZ Sistemi i uređaji zaštite
16-B60PSZ Projektovanje sistema zaštite i uređaja
16-B61PSR Procjena i simulacija rizika
16-B70EGP Ergonomsko projektovanje
16-B71ZBR Zaštita zdravlja i bezbjednost na radu
16-B80BGR Bezbjednost pri građevinskim radovima
16-B80BTS Bezbjednost u tehnološkim sistemima

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
G1 IEM Inženjerska ekomonika i menadžment
G1OMAŠ Osnovi mašinstva
I1OMAŠ Osnovi mašinstva
R1IEM Inženjerska ekonomika i menadžment
R1OMAŠ Osnovi mašinstva
R1OMAŠ18 Osnovi mašinstva

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C18TNS1008 Zaštita na radu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Harmfulness during technical inspection of road vehicles

  DOI doi: 10.1088/1742-6596/2540/1/012029
  Časopis JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES
  Godina 2023
  Autori Mladen Todić, Snežana Petković i Biljana Vranješ
  Volumen 2540
  Broj 012029

  A METHODOLOGICAL APPROACH FOR ANALYSIS OF HUMAN ERRORS IN THE PRODUCTION SYSTEM

  DOI doi.org/10.22190/FUWLEP2202063H
  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: WORKING AND LIVING ENVIRONMENTAL PROTECTION
  Godina 2022
  Autori Asmir Helvida, Lutvo Haznadarević, Biljana Vranješ, Bojan Bijelić i Evica Stojiljković
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 63
  Strana do 73

  Izbor ključnih indikatora za efikasno organizovanje poslova zaštite na radu u poslovnom sistemu: AHP pristup

  DOI DOI: 10.5937/tehnika2203383V
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2022
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić, Lutvo Haznadarević, Milena Stanković i Evica Stojiljković
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 383
  Strana do 388

  REDUCTION OF HAZARD LEVELS ON CNC MACHINES

  Časopis ACTA TECHNICA CORVINIENSIS
  Godina 2021
  Autori Nikola Trbojević, Ivana Ribarić i Biljana Vranješ
  Volumen 1
  Broj XIV
  Strana od 127
  Strana do 130

  TRENDS IN OCCUPATIONAL INJURIES – AN OCCUPATIONAL SAFETY INDICATOR IN FORESTRY SECTOR OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI https://doi.org/10.22190/FUWLEP2003185V
  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - Series: WORKING AND LIVING ENVIRONMENTAL PROTECTION
  Godina 2020
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić, Lutvo Haznadarević, Marko Đapan i Evica Stojiljković
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 185
  Strana do 192

  OCCUPATIONAL INJURY ANALYSIS IN THE FORESTRY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA-BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI DOI: 10.17707/AgricultForest.66.3.09
  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2020
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ, Evica Stojiljković i Marko Đapan
  Volumen 66
  Broj 3
  Strana od 95
  Strana do 104

  Optimizing the Management of the Occupational Safety and Health System in "ArcelorMittal" Prijedor on the Basis of Performance Indicators

  DOI 10.17559/TV-20190320154104
  Časopis TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Godina 2020
  Autori Biljana Vranješ, Mladen Todić i Valentina Golubović-Bugarski
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 744
  Strana do 750

  OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA - BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI 10.7562/SE2019.9.01.07
  Časopis Safety Engineering
  Godina 2019
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ, Vesna Nikolić i Marko Đapan
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 50
  Veb adresa www.safety.ni.ac.rs

  A Comparative Analysis of the Occupational Safety and Health System in Production System

  DOI 10.5937/tehnika1903461V
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2019
  Autori Biljana Vranješ i Mladen Todić
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 461
  Strana do 468

  Analysis of the performance of Occupational health and safety in the production business system

  DOI 10.1088/1757-899X/477/1/012038
  Časopis International Conference on Innovative Ideas in Science (Online)
  Godina 2019
  Autori Biljana Vranješ i Branislav Anđelković
  Volumen 477
  Broj 012038
  Strana od 1
  Strana do 14

  A MODEL OF ANALYSIS OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SYSTEM IN THE PRODUCTION SYSTEM

  DOI 10.5937/jaes17-21372
  Časopis Istraživanja i projektovanja za privredu
  Godina 2019
  Autori Biljana Vranješ i Mladen Todić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 264
  Strana do 272

  INJURY INDICATORS TREND IN THE QUALITY CONTROL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

  Časopis International Journal Occupational Safety and Health, Engineering Management & Applied Engineering
  Godina 2019
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić i Zorana Tanasić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 11

  STRATEGY FOR EFFECTIVE MEASUREMENT OF HAND TRANSMITTED VIBRATION AT THE WORKPLACE

  DOI DOI: 10.22190/FUWLEP1701061G
  Časopis Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection
  Godina 2017
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Mladen Todić i Biljana Vranješ
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 74
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/issue/view/590

  STRUČNI ISPITI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.7251/DEF1740004V
  Časopis Defendologija
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Broj 39-40
  Strana od 59
  Strana do 71

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INJURIES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7562/SE2016.6.04.04
  Časopis Safety Engineering
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 78
  Veb adresa www.safety.ni.ac.rs

  Konstrukciske karakteristike rotacionog motora unutrašnjeg sagorijevanja promjenjljive radne površine -PRP (KKROMUS)

  Časopis Poljoprivredna tehnika
  Godina 2009
  Autori Milan Đudurović i Biljana Vranješ
  Strana od 89
  Strana do 99

Radovi sa skupova

  USING VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY FOR TRAINING FOR HEALTHY AND SAFE WORK

  Naučni skup 20th International Conference "Man and Working Environment" Safety Engineering & Management, Science - Industry - Education
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2023
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Milan Erić
  Strana od 175
  Strana do 180
  Veb adresa www.znrfak.ni.ac.rs/semsie

  SAFE USE OF LPG FROM MOBILE BOTTLES

  Naučni skup 20th International Conference "Man and Working Environment" Safety Engineering & Management, Science - Industry - Education
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2023
  Autori Mladen Todić, Snežana Petković, Biljana Vranješ, Valentina Golubović-Bugarski i Aleksandar Majstorović
  Strana od 75
  Strana do 80
  Veb adresa www.znrfak.ni.ac.rs/semsie

  SYSTEM OF OCCUPATIONAL SAFETY IN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA (B&H)

  Naučni skup First International EUROSA Conference
  Publikacija Proceedings
  Godina 2023
  Autori Biljana Vranješ i Bojana Zoraja
  Strana od 252
  Strana do 259

  MONITORING ŠTETNIH GASOVA PRI PRETAKANJU GORIVA NA BENZINSKIM STANICAMA

  Naučni skup 18th International Conference Management and Safety - M&S 2023
  Publikacija Proceedings 2
  Godina 2023
  Autori Nikola Šobat, Biljana Vranješ i Mile Vajkić
  Strana od 219
  Strana do 228

  ANALYSIS OF SAFETY MEASURES DURING THE REFILLING OF LIQUID HAZARDOUS SUBSTANCES - CASE STUDY

  Naučni skup 19th International Conference "Man and Working Environment", OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY ENGINEERING & MANAGEMENT
  Publikacija Proccedings
  Godina 2022
  Autori Nikola Šobat, Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Lutvo Haznadarević
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa www.znrfak.ni.ac.rs/oesem2022

  RELIABILITY OF INSULATION DEVICES

  Naučni skup 8th International Professional and Scientific Conference OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2022
  Autori Mladen Todić, Snežana Petković i Biljana Vranješ
  Strana od 950
  Strana do 956

  UPRAVLJANJE RIZIKOM PREDUSLOV ZA OBEZBJEĐENJE KONTINUITETA POSLOVANJA

  Naučni skup MANAGEMENT AND SAFETY M&S
  Publikacija PROCEEDINGS 2
  Godina 2022
  Autori Davorin-Rino Šikman i Biljana Vranješ
  Strana od 57
  Strana do 64

  MODELI ZA IDENTIFIKACIJU UZROKA AKCIDENATA U RADNOJ SREDINI

  Naučni skup 17. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita na radu u industrijskoj revoluciji 4.0"
  Publikacija Zbornik radova 17. nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem "Zaštita na radu u industrijskoj revoluciji 4.0"
  Godina 2021
  Autori Biljana Vranješ, Lutvo Haznadaredić, Mile Vajkić, Milena Stanković i Evica Stojiljković
  Strana od 72
  Strana do 79

  MODEL UPRAVLJANJA VANREDNIM/KRIZNIM SITUACIJAMA U PREDUZEĆU IZ OBLASTI RUDARSTVA

  Naučni skup Management and Safety - M&S 2021
  Publikacija Proceedings 2 of M&S 2021
  Godina 2021
  Autori Nikola Šobat, Biljana Vranješ i Mile Vajkić
  Strana od 132
  Strana do 140

  ANALIZA TRENDA POVREDA NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ I SRBIJI ZA PERIOD 2015-2019.

  Naučni skup Rizik i bezbednosni inženjering
  Publikacija Zbornik radova 16. Međunarodne konferencije Rizik i bezbednosni inženjering
  Godina 2021
  Autori Nikola Šobat, Biljana Vranješ, Mile Vajkić i Evica Stojiljković
  Strana od 79
  Strana do 85

  Analysis of the Causes of Occupational Injuries in a Production System – a Case Study

  Naučni skup 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021
  Publikacija Proceedings
  Godina 2021
  Autori Asmir Helvida, Lutvo Haznadarević, Biljana Vranješ, Dragan Adamović i Evica Stojiljković
  Strana od 464
  Strana do 471

  Occupational injury analysis according to the injured part of the body in the function of risk management

  Naučni skup 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021
  Publikacija Proceedings
  Godina 2021
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Evica Stojiljković
  Strana od 451
  Strana do 457

  ANALIZA HAVARIJA U PROCESU PRERADE NAFTE IZAZVANIH POŽAROM I EKSPLOZIJOM U FUNKCIJI PREVENCIJE PONAVLJANJA

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik 7. naučno-stručog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2020
  Autori Branko Lazić, Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Nikola Šobat
  Strana od 147
  Strana do 160

  UPRAVLJANJE RIZIKOM NA RADU U FUNKCIJI KVALITETA RADNE SREDINE

  Naučni skup 5th International Scientific Conference COMETa 2020 "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2020
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić, Zorana Tanasić, Lutvo Haznadarević i Evica Stojiljković
  Strana od 529
  Strana do 536

  IZUČAVANJE ZAŠTITE NA RADU U OKVIRU VISOKOG OBRAZOVANJA

  Naučni skup 15th International Conference Management and Safety - M&S 2020
  Publikacija Proceedings CD 2
  Godina 2020
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić i Marko Đapan
  Strana od 108
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.european-safety-engineer.org

  POŽARI NA MOTORNIM VOZILIMA I SAOBRAĆAJNE NEZGODE KAO FAKTORI U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

  Naučni skup DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA Ekonomski, pravni, sigurnosni, prometni i sportski aspekti menadžmenta "MASTA 2019"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Majstorović, Biljana Vranješ, Valentina Golubović-Bugarski, Mladen Todić i Tihomir Latinović
  Strana od 73
  Strana do 87

  ZAŠTITA NA RADU U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANJA

  Naučni skup 14th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2019
  Publikacija PROCEEDINGS CD2
  Godina 2019
  Autori Mile Vajkić i Biljana Vranješ
  Strana od 347
  Strana do 357

  INJURIES TREND AS AN INDICATOR OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

  Naučni skup 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2019
  Autori Biljana Vranješ, Mile Vajkić, Branko Lazić i Mladen Todić
  Strana od 631
  Strana do ‚639

  REDUCTION OF HAZARDS LEVELS ON CNC MACHINES

  Naučni skup 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2019
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2019
  Autori Nikola Trbojević, Ivana Ribarić i Biljana Vranješ
  Strana od 641
  Strana do 649

  IMPROVING PREVENTIVE MEASURES FOR FIRE FIGHTING IN INDUSTRIAL SYSTEMS IN B&H

  Naučni skup The 18th Conference of the series Man and Working Enviroment- INTERNATIONAL CONFERENCE 50 YEARS OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND RESEARCH IN OCCUPATIONAL SAFETY ENGINEERING
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Mladen Todić
  Strana od 47
  Strana do 51
  Veb adresa www.znrfak.ni.ac.rs

  TEHNOLOŠKE INOVACIJE U SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU

  Naučni skup 6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "TEHNOLOŠKE INOVACIJE-GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Mile Vajkić i Biljana Vranješ
  Strana od 95
  Strana do 104

  FMEA ZA ISO 9001- UPRAVLJANJE RIZIKOM

  Naučni skup International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" COMETa 2018
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Zorana Tanasić, Goran Janjić, Biljana Vranješ, Miroslav Dragić i Borut Kosec
  Strana od 733
  Strana do 738

  KONTROLA PRIMJENE MJERA ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ - BiH

  Naučni skup 15. Međunarodna konferencija "KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OSNOV UNAPREĐENJA ZAŠTITE NA RADU"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Mile Vajkić, Biljana Vranješ i Željko Prtina
  Strana od 194
  Strana do 201

  PROCJENA RIZIKA I PRIMJENA RCA METODE ZA UTVRĐIVANJE UZROKA INCIDENATA PRI RUKOVANJU GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM

  Naučni skup 7. Međunarodni stručno-znanstveni skup "ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Biljana Vranješ i Nikola Trbojević
  Strana od 179
  Strana do 187

  RISK-BASED SYSTEM MANAGEMENT

  Naučni skup 13th International Conference Management and Safety - M&S 2018
  Publikacija Proceeding CD1-13th International Conference Management and Safety M&S 2018
  Godina 2018
  Autori Branislav Anđelković i Biljana Vranješ
  Strana od 119
  Strana do 127

  ZAŠTITA NA RADU U VASPITNO OBRAZOVNOM PROCESU U CILJU PREVENTIVNOG DJELOVANJA

  Naučni skup 13th International Conference Management and Safety - M&S 2018
  Publikacija Proceeedings CD2-13th International Conference Management and Safety M&S 2018
  Godina 2018
  Autori Mile Vajkić i Biljana Vranješ
  Strana od 428
  Strana do 439

  USE OF PROTECTIVE EQUIPMENT AS A FACTOR FOR IMPROVING LOGISTIC PERFORMANCE WORK SAFETY

  Naučni skup Second International Conference "Transport for Today's Society"
  DOI 10.20544/TTS2018.P39
  Publikacija Proceedings
  Godina 2018
  Autori Mladen Gavranović, Enis Mulalić i Biljana Vranješ
  Strana od 383
  Strana do 392

  OPREMA ZA SPASAVANJE IZ ZEMLJOTRESA I RUŠEVINA

  Naučni skup 13. Međunarodno savjetovanje Rizik i bezbednosni inženjering
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Darko Stanivuković, Biljana Vranješ i Nikola Šobat
  Strana od 30
  Strana do 37

  PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PERFORMANSI PROCESA PROIZVODNJE

  Naučni skup ETIKUM 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zorana Tanasić, Slađan Jotanović, Goran Janjić, Biljana Vranješ i Borut Kosec
  Strana od 61
  Strana do 64

  NOVINE U SISTEMU ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ USLOVLJENE PROMJENOM ZAKONSKE REGULATIVE

  Naučni skup 14. Međunarodna konferencija "Zaštita na radu-put uspešnog poslovanja"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 200
  Strana do 208

  APPLICATION OF THE ISHIKAWA AND RCA METHODS FOR DETERMINING THE CAUSE OF ACCIDENTS AT WORK IN STEERING MINING MACHINES

  Naučni skup 7th Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701359V
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ, Ljubica Figun i Nikola Trbojević
  Strana od 359
  Strana do 366

  UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZAŠTITI NA RADU KROZ NOVINE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ (STRUČNI ISPIT, PROCJENA RIZIKA)

  Naučni skup 12th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY M&S 2017
  Publikacija PROCEEDINGS CD2
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 113
  Strana do 124

  THE APPLICATION OF THE ISHIKAWA METHOD FOR DETERMINING THE CAUSE OF ACCIDENTS AT WORK

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ i Zorana Tanasić
  Strana od 827
  Strana do 834

  SECURITY APPLICATIONS OF INSULATION MASK

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Godina 2017
  Autori Mladen Todić, Tihomir Latinović, Biljana Vranješ i Aleksandar Majstorović
  Strana od 841
  Strana do 846

  KRITIČKI OSVRT NA KONSTRUKCIJU ROTACIONOG MOTORA UNUTRAŠNJEG SAGORJEVANJA PROMJENJIVE RADNE POVRŠINE - PRP

  Naučni skup 5. NAUČNO-STRUČNI SKUP TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA
  Publikacija Zbornik radova 5. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2016
  Autori Milan Đudurović, Zdravko Nunić i Biljana Vranješ
  Strana od 121
  Strana do 134

  Oprema za spasavanje iz poplava

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik 5. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ, Darko Stanivuković i Nebojša Miljuš
  Strana od 229
  Strana do 239

  Strategy for effective measurement of hand transmitted vibration at the workplace

  Naučni skup 25th International Conference on NOISE and VIBRATION
  Godina 2016
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Mladen Todić i Biljana Vranješ

  MJERE ZAŠTITE OD PRAŠINE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA MINERALNIH SIROVINA

  Naučni skup 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 2016
  Publikacija Zbornik radova 6. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ, Jadranka Dalmacija i Nikola Trbojević
  Strana od 410
  Strana do 415

  ODRŽIVI RAZVOJ I POVREDE NA RADU U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 11th International Conference Management and Safety, M&S 2016
  Publikacija Zbornik radova 11. Međunarodne konferencije "Menadžment & sigurnost", Vrnjačka Banja, Srbija
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Strana od 220
  Strana do 230

  DETERMINING THE CAUSE OF ACCIDENTS AT WORK - ROOT CAUSE ANALYSIS

  Naučni skup 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015
  Publikacija Proceedings of 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Biljana Vranješ i Zorana Tanasić
  Strana od 849
  Strana do 854

  Uticaj saobraćaja na kvalitet života u gradu

  Naučni skup 4. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generatotor privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 4. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2014
  Autori Biljana Vranješ, Slobodan Vidović i Milan Đudurović
  Strana od 37
  Strana do 47

  Modificirana metodologija procjene profesionalnog rizika

  Naučni skup 5.Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova 5. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 17.-20. rujan 2014., Zadar Hrvatska, Karlovac 2014.
  Godina 2014
  Autori Biljana Vranješ i Bojan Trbojević
  Strana od 103
  Strana do 108

  Metodologija procjene profesionalnog rizika

  Naučni skup Konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Biljana Vranješ, Nikola Šobat i Snežana Slijepčević
  Strana od 473
  Strana do 480

  Statistics methods in the analysis of injuries at work

  Naučni skup 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 1217
  Strana do 1222

  Improving-evaluation of a rotation combustion engine with variable work space-VWS

  Naučni skup XXIV International Automotive Conference Science and Motor Vehicles 2013
  DOI NMV135E06
  Publikacija NMV 135E06
  Godina 2013
  Autori Milan Đudurović, Mirsad Ajanović, Zdravko Nunić i Biljana Vranješ

  Upravljanje resursima u eksploataciji motornih vozila

  Naučni skup 3.Međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 3. Međunarodnog naučno-stručnog skupa Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2012
  Autori Biljana Vranješ, Milan Đudurović i Slobodan Vidović
  Strana od 49
  Strana do 57

  Modificirana AUVA metoda procjene rizika na radnim mjestima

  Naučni skup 4. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Biljana Vranješ i Nikola Trbojević
  Strana od 131
  Strana do 136

  Upravljanje mikroresursima u eksploataciji motornih vozila-ekologija

  Naučni skup 2. međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 2. međunarodnog naučno-stručnog skupa Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2010
  Autori Biljana Vranješ i Milan Đudurović
  Strana od 351
  Strana do 359

  Primjena rotacionog motora unutrašnjeg sagorijevanja promjenjljive radne površine u rudarskoj mehanizaciji

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske, Prijedor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milan Đudurović, Biljana Vranješ i Radenko Vranješ
  Strana od 89
  Strana do 98

  Uticaj drveća na mikroklimu životne sredine

  Naučni skup Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 3. međunarodnog kongresa Ekologija, zdravnje, rad i sport
  Godina 2009
  Autori Biljana Vranješ i Milan Đudurović
  Strana od 125
  Strana do 129

  Metode procjene rizika na radnom mjestu

  Naučni skup DEMI-Međunarodni nučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Biljana Vranješ i Mladen Todić
  Strana od 359
  Strana do 364

  Primjena novih materijala i novih tehnologija kod motornih goriva-MPG-CapsTM

  Naučni skup Savremeni materijali 2008-Naučni skup Akademije nauka i umjetnosti RS Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Biljana Vranješ, Drago Talijan i Milan Đudurović
  Strana od 539
  Strana do 548

  Istraživanje štetnosti i opasnosti pri lakiranju

  Naučni skup DEMI-Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Nikola Trbojević, Biljana Vranješ i Besim Dervišević
  Strana od 835
  Strana do 840

  Smanjenje emisije prašine u rudnicima kamenih agregata korištenjem ovalnog vrećastog filtera (OVF)

  Naučni skup DEMI-Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Biljana Vranješ i Nikola Trbojević
  Strana od 877
  Strana do 882

  Prikaz nove tehnologije-baliranje otpada

  Naučni skup VII Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Demi 2005
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Nikola Trbojević i Biljana Vranješ
  Strana od 271
  Strana do 276

  Mogućnosti iskorištenja odbačene plastične ambalaže

  Naučni skup VII Međunarodni naučno stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka DEMI 2005
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Biljana Vranješ, Nikola Trbojević i Milan Đudurović
  Strana od 285
  Strana do 290

  Rizici povećanja ozonskih rupa u atmosferi zemlje

  Naučni skup Naučna konferencije sa međunarodnim učešćem Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja, Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Nikola Trbojević i Biljana Vranješ
  Strana od 260
  Strana do 266

Ostali radovi

  OPTIMIZACIJA MODELA UPRAVLJANJA SISTEMOM BEZBJEDNOSTI NA RADU U PROIZVODNOM SISTEMU

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  Godina 2020
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 1
  Strana do 348

  Procjena profesionalnog rizika kao element upravljanja kvalitetom radne sredine

  Izdavač Mašinski fakultet, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 1
  Strana do 169

Knjige

  PROJEKTOVANJE SISTEMA ZAŠTITE I UREĐAJA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-39-81-1
  Godina 2018
  Autori Mladen Todić i Biljana Vranješ
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 201