Navigacija

Gordana Tošić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
065/764-918
051/433-000 lok.178
Katedre
 • Mašinski fakultet - Katedra za mehaniku i konstrukcije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Primijenjena mehanika viši asistent 30. januar 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MH1 Mehanika I
16-B20MH2 Mehanika II
16-B20OTM Otpornost materijala

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OŠ13MEHA Tehnička mehanika

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1OMAT Otpornost materijala

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Functionally graded materials in transport vehicles – overview, fabrication, application, modelling

  DOI 10.1088/1757-899X/1271/1/012014
  Časopis International Conference on Innovative Ideas in Science (Online)
  Godina 2022
  Autori Gordana Tošić, Gordana Bogdanović, Dragan Čukanović i Aleksandar Radaković

  INVESTIGATING POSSIBILITIES OF CRACK INITIATION LIFE EXTENSION IN JET ENGINES COMPRESSOR DISKS

  DOI 10.24874/jsscm.2020.14.02.09
  Časopis JOURNAL OF SERBIAN SOCIETY FOR COMPUTATIONAL MECHANICS
  Godina 2020
  Autori Strain Posavljak, Gordana Tošić i Katarina Maksimović
  Volumen 14

Radovi sa skupova

  Functionally graded materials in transport vehicles – overview, fabrication, application, modelling

  Naučni skup International Congress Motor Vehicles and Motors
  Godina 2022
  Autori Gordana Tošić, Gordana Bogdanović, Dragan Čukanović i Aleksandar Radaković

Knjige

  Otpornost materijala I - zbirka rešenih zadataka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-94-1
  Godina 2021
  Autori Strain Posavljak i Gordana Tošić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Analiza mogućnosti izrade dijelova gorive ćelije čvrstog oksida od visokootpornih i teškoobradivih metalnih materijala

Svrha istraživanja je sagledavanje mogućnosti mašinske obrade visokootpornih metalnih materijala u cilju izrade pojedinih dijelova gorive ćelije čvrstog oksida. Poznato je da se pri radu gorive ćelije čvrstog oksida razvija visoka temperatura (oko 800-850 stepeni celzijusa). Da bi metalni materijali bili postojani na tim temparaturama, potrebno je da budu toplotno otporni, otporni na oksidaciju i električno provodljivi...

Broj projekta 1256016
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim Saša Tešić
prof. dr Branislav Sredanović
Gordana Tošić, ma
prof. dr Đorđe Čiča
Jovica Ilić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.01.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Akustička snaga mašina kao indikator za ocjenu zagađenja životne i radne sredine bukom

Ovom Studijom definisaće se metodologija kojom se određuje akustička snaga i naučno će se izvršiti obrada rezultata eksperimentalnog istraživanja. Kao rezultat studije očekuje se završni rad drugog ciklusa akademskih studija. Originalni rezultati eksperimentalnog istraživanja i njihova analitička obrada biće objavljeni kroz naučni rad prezentovan na naučnom skupu ili publikovan u naučnom časopisu...

Broj projekta 1256015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Valentina Golubović Bugarski
Projektni tim Biljana Pejinović
Goran Jotić, ma
Gordana Tošić, ma
prof. dr Gordana Globočki Lakić
prof. dr Snežana Petković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM