Navigacija

Marko Šipka, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za film i TV
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Filmska i televizijska režija viši asistent 28. maj 2020.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MDUFTVRI Filmska i televizijska režija I
MDUFTVRII Filmska i televizijska režija II
MDUFTVRIII Filmska i televizijska režija III
Akademske studije prvog ciklusa
13DPRFTVR1 Filmska i TV režija 1
13DRRG1 Rad s glumcem 1
13DRRG2 Rad s glumcem 2
13DRFTVR1 Filmska i TV režija 1
13DRFTVR2 Filmska i TV režija 2
13DRFTVR3 Filmska i TV režija 3
13DRFTVR4 Filmska i TV režija 4
13DRFTVR5 Filmska i TV režija 5
13DRFTVR6 Filmska i TV režija 6
13DRFTVR7 Filmska i TV režija 7
13DRFTVR8 Filmska i TV režija 8

Bibliografija

Knjige

  Dječija hirurgija

  Izdavač GrafoMark
  ISBN 978-99955-57-70-6
  Godina 2012
  Autori Mirko Raković, Mirko Šatar i Zoran Rakonjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 281

Umjetnički radovi

  Promotivni spotovi za Akademiju umjetnosti 2019

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 0'26'', 0'31'', 0'27''
  Godina 2019
  Autori Predrag Solomun, Marko Šipka i Draško Gajić
  Veb adresa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19moak5KNlKQycrKeJYkZApB6hXvQHnmV

  Zemlja

  Izdavač Vizart film Banja Luka, Sinesport Beograd
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 90 m
  Godina 2019
  Autori Marko Šipka

  Reklama 'Metal Nova'

  Izdavač Vizart Films
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 2 min
  Godina 2018
  Autori Marko Šipka

  Delimitations

  Izdavač Polen Audiovisual
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 50 m
  Godina 2018
  Autori Marko Šipka

  Tongue nest

  Izdavač Polen Audiovisual
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 20 m
  Godina 2017
  Autori Marko Šipka

  Zakuhaj ljubav

  Izdavač I com Marketing
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 1 min
  Godina 2015
  Autori Marko Šipka

  Horizon

  Izdavač Vizart Films, Unlocked Films, DocNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 30 m
  Godina 2015
  Autori Marko Šipka

  Luggage

  Izdavač DocNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 8 min
  Godina 2014
  Autori Marko Šipka

  The old tree

  Izdavač Doc Nomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 11 minuta
  Godina 2014
  Autori Marko Šipka

  Walls

  Izdavač MakingDocs
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 10 min
  Godina 2014
  Autori Marko Šipka

  The window

  Izdavač DocNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 12 min
  Godina 2013
  Autori Marko Šipka

  Budapest by Night

  Izdavač DocNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 6 min
  Godina 2013
  Autori Marko Šipka

  Seeds

  Izdavač DocNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 11 min
  Godina 2013
  Autori Marko Šipka

  Fisherman's dream

  Izdavač DokNomads
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 10 min
  Godina 2012
  Autori Marko Šipka

  Reklamni spot 'Suoči se'

  Izdavač Udruženje 'Cesvi' i Ministarstvo Zdravlja Republike Srspke
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 1 min
  Godina 2011
  Autori Marko Šipka

  Pingvin

  Izdavač Nisi Masa
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 10 min
  Godina 2010
  Autori Marko Šipka

  Usud

  Izdavač Vizart Films Banja Luka
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 26 min
  Godina 2010
  Autori Marko Šipka

  Vrijeme

  Izdavač Vizart film
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2009
  Autori Marko Šipka

  Bez muzike

  Izdavač Atelje Varan
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 12 minuta
  Godina 2007
  Autori Marko Šipka

  Prema Suncu

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 18 minuta
  Godina 2006
  Autori Marko Šipka

  Poklon za Novu godinu

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2006
  Autori Marko Šipka

  Fotografije

  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 20 min
  Godina 2005
  Autori Marko Šipka

  Daske koje život znače

  Izdavač Akademija Umjetnosti Banja Luka
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 9 minuta
  Godina 2005
  Autori Marko Šipka

  O skromnim željama...O polju žita

  Izdavač Akademija Umjetnosti Banja Luka
  Tip Film (dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni)
  Trajanje 11 minuta
  Godina 2004
  Autori Marko Šipka

Projekti

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija

WBC-RRI.NET ima za cilj podržati primjenu principa odgovornih istraživanja i inovacija unutar ekosistema istraživanja i inovacija na teritorijalnom nivou u pet (5) zemalja Zapadnog Balkana - 4 regionalna i 1 na nivou države - i promociju više - nivoa upravljanja istraživanjima i inovacijama u ZZB. Principi odgovornih istraživanja i inovacija će doprinijeti zajedničkom učenju i difuziji inovacija u upravljanju istraživanjima...

Broj projekta 1250156
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Jelena Jandrić, ma
prof. dr Smiljana Paraš
doc. mr Saša Karakaš Šikanić
doc. dr Mihajlo Savić
prof. Draško Gajić, ma
Milica Marić
Marko Šipka, ma
Ognjen Čalić
Aleksandar Gaćina
dr Dragan Dragomirović
mr Dragana Radulović
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
prof. dr Goran Stojanović
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 104937.0 EUR