Навигација

Секретаријат Универзитета

Мр Ђорђе Маркез
Генерални секретар
Телефон: +387 51 321 275
Е-пошта: gensek@unibl.org

Служба за правне, кадровске и административне послове
Вања Алексић
Руководилац службе
Телефон: 051/321-481
Е-пошта: vanja.aleksic@unibl.org

Зана Стевандић
Виши стручни сарадник за правне послове
Телефон: 051/321-276
Е-пошта: zana.stevandic@unibl.org

Јована Ковачевић
Стручни сарадник за матичну евиденцију радника и матичне књиге
Телефон: 051/321-276
Е-пошта: jovana.kovacevic@unibl.org

Гордана Лончар
Виши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима
Телефон: 051/321-278
Е-пошта: gordana.loncar@unibl.org

Срђан Бијеловић
Виши стручни сарадник за трансфер технологија
Телефон: 051/321-278
Е-пошта: srdjan.bijelovic@unibl.org

Служба за стручне послове
Милица Кременовић
Руководилац службе
Телефон: 051/321-179
Е-пошта: milica.kremenovic@unibl.org

Јована Вуковић
Виши стручни сарадник за подршку рада органа управљања
Телефон: 051/321-176
Е-пошта: jovana.vukovic@unibl.org

Јелена Чоловић
Виши стручни сарадник за  подршку рада органа управљања
Телефон: 051/321-279
Е-пошта: jelena.colovic@unibl.org

Драгослав Андрић
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189
Е-пошта: dragoslav.andric@unibl.org

Миле Кајкут
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189