Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека Аранђел Смиљанић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидаткиње мр Емине Капић

Кандидаткиња мр Емина Капић, брани докторску дисертацију «ВРИЈЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И УКЉУЧЕНОСТ УЧЕНИКА У НАСТАВУ» дана 16.05.2024. године (четвртак), са почетком у 12,00 часова, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Докторска дисертац...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада Мирослав Дрљача

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  Соње Каурин, ма

Дана 26.01.2024. године са почетком у 11,00 часова на Филозофском факултету  Универзитета у Бањој Луци, кандидаткиња Соња Каурин, ма браниће јавно докторску дисерацију под насловом: ,,ДЕФИНИЦИЈЕ, ПРИМЈЕРИ И АНАЛОГИЈЕ КАО СРЕДСТВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Славиша Јењић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Слободана Јовића

Кандидат мр Слободан Јовић брани докторску дисертацију „ИМПЛИЦИТНО ВАСПИТАЊЕ У СРПСКОЈ АУТОРСКОЈ ПОЕЗИЈИ ЗА ДЈЕЦУ“ дана 03.11.2023. године (петак) са почетком у 12,00 часова на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Рад је на увиду јавност...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја новог вијека

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја новог вијека Радован Субић, Стојанка Лужија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја савременог доба

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја савременог доба Горан Латиновић, Никола Ожеговић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада Татјана Зиројевић

Извјештај о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације кандидата мр Кристијана Поповића

Извјештај о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације кандидата мр Кристијана Поповића