Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мср Дејана Милиновића

Кандидат мср Дејан Милиновић брани докторску дисертацију на трећем циклусу студија под називом "Придјевске поредбене структуре са зоонимима којима се исказују људске особине у енглеском и у српском језику", дана 25. јуна 2024. године (уторак) са ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидаткиње мр Емине Капић

Кандидаткиња мр Емина Капић, брани докторску дисертацију «ВРИЈЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И УКЉУЧЕНОСТ УЧЕНИКА У НАСТАВУ» дана 16.05.2024. године (четвртак), са почетком у 12,00 часова, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Докторска дисертац...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Предрага Илића

Дана 18.04.2024. године са почетком у 14.00 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Предраг Илић, мр, браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Сортне специфичности у репродуктивној биологији као основа гајења лијеске" О...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др мед. Жане Радић Савић

Oдбрана докторске дисертације др мед. Жане Радић Савић под називом ,,Испитивање повезаности полиорфизама гена за регулаторне и каталитичке антиоксидантне протеине са ризиком за настанак Балканске ендемске нефропатије,, одржаће се дана 29. 3. 2024. годи...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др Дејанa Ђокановићa

Oдбрана докторске дисертације др Дејанa Ђокановићa под називом ,,Прогностички значај морфолошких карактеристика и експресије п16ИНК4а, ФЛОТ2 и ЕГФР у сквамозном карциному орофаринкса и ларинкса ,,  одржаће се дана 28. 3. 2024. године у 13 часова у плав...

​​​Одбрана докторске дисертације мр Шеиле Циловић Лагарија

Oдбрана докторске дисертације мр Шеиле Циловић Лагарија под називом ,,Знање, ставови и понашање становништва Федерације Босне и Херцеговине у вези са здрављем као одговор на пандемију COVID-19 ,,  одржаће се дана 5. 3. 2024. године у 14 часова у свечан...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата  Предрага Илића, ма

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата Предрага Илића,ма, под називом: "Сортне специфичности у репродуктивној биологији као основа гајења лијеске" дата на увид јавности. Заинтересовани  исту  могу  добити  на  увид  у  библио...