Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Бојана Бакала

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Квалитет хљеба од различитих врста пшеничног брашна“, кандидата Бојана Бакала, дипл. инж. прехрамбене  технологије, одржаће се у УТОРАК, 06.06.2023. године у 13:00 часова, на Технолошком факултету У...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Игора Пећанца

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Примјена методологије одзивних површина – RMS у моделовању и оптимизацији неких процесних параметара ферментације медовине“, кандидата Игора Пећанца , дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Ђорђа Маринковића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња биоетанола од фотокаталитички обрађене скробне сировине“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња биоетанола од фотокаталитички обрађене скробне сировине“, кандидата Ђорђ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Цвијана Антића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Технолошко-економски аспекти пројекта новог постројења за производњу воденог раствора карбамида у Рафинерији уља Модричa“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Технолошко-економски аспект...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Данке Бабић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Производња и квалитет сира за гриловање са додатком бијелог  лука (Allium Sativum) и одабраних зачина“, кандидата Данке Бабић, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 07.11.202...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Саре Лакић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Развој система управљања квалитетом рада лабораторија за испитивање текстила и коже у складу са захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2018“, кандидата Саре Лакић, дипл. инж. текстилног инжењерства, ...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Бранке Ружичић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Колориметријске карактеристике отисака добијених сито штампом употребом антимикробних боја“, кандидата Бранке Ружичић, дипл. инж. графичке  технологије, одржаће се у ПОНЕДЈЕЉАК, 26.09.2022. године у 13:...

Одлука о усвајању Извјештаја Комисје и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану мастер рада кандидата Драгане Мирошљевић

Одлука о усвајању Извјештаја Комисје и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану мастер рада кандидата Драгане Мирошљевић

Одлука о усвајању Извјештаја Комисје и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану мастер рада кандидата Гордане Вукелић

Одлука о усвајању Извјештаја Комисје и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану мастер рада кандидата Гордане Вукелић

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологи

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај услова чувања у хладњачама са ULO режимом на физичко хемијске особине неких сорти јабука“, кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 23.05.2022. годин...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбене  технологије

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом  „Утицај припреме узорака на резултате добијене методом атомске апсорпционе спектрофотометрије ICP OES у месу рибе, конзервисаној риби и рибљој паштети“, кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбе...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) кандидата Божидара Радића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Развој и валидација методе за одређивање примарних и секундарних амина методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом“, кандидата Божидара Радића, дипл. инж. прехрамбене  технологије, одр...