Navigacija

Arhiva novosti

Rektor razgovarao sa ambasadorom Italije u BiH

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i ambasador Italije u Bosni u Hercegovini Marko di Ruca, razgovarali su 14. oktobra 2021. godine o dosadašnjoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i italijanskih visokoškolskih ustanova.  ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Erazmus+ Info dan u Banjoj Luci

Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Erazmus+ Deskom BiH i univerzitetima u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru, organizuje Info dan o Erazmus+ programu za sve zainteresovane studente ovih univerziteta.  Info dan u Banjoj Luci se odr...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. Prilog: Obrazac realizacije - LOT 5  

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. Prilog: Obrazac realizacije - LOT 4  

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: Obrazac realizacije - LOT 3  

Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: O...