Navigacija

Arhiva novosti

Preliminarna rang lista sa studentskih izbora

Izbori za članove Studentskog parlamenta i naučno-nastavnih/umjetničko-naučno-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije iz reda studenata, održani su 5. decembra 2023. godine na svim članicama Univerziteta u Banjoj Luci. Preliminarna rang lista sa student...

Štada ekspo u Univerzitetskom gradu

Jedinstvena Štada ekspo multimedijalna platforma posvećena održivom razvoju predstavljena je 5. decembra 2023. godine u Univerzitetskom gradu. Riječ je multimedijalnoj izložbi ,,Štada grupe''  čiji je dio i ,,Hemofarm'' u BiH, a koja, kroz interakti...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.- Prilog: Odluka o izboru - LOT 1             O...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. PRILOG: Odluka o izboru.