Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sistema za navodnjavanje za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sistema za navodnjavanje za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Delegacija UNIBL na seminaru u Tirani

Prorektorka za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) prof. dr Milica Balaban i prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta doc. dr Bojan Vlaški predstavljali su našu visokoškolsku usta...

Dvije izložbe o Petru Velikom

Povodom 350. godišnjice od rođenja ruskog cara Petra Velikog (1672–1725), na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci 25. novembra 2022. godine biće otvorene izložbe „Rusko-srpski odnosi u doba Petra Velikogˮ i ,,Petar Prviˮ. Otvaranje izlo...