Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7. Prilog: Odluka o izboru - LOT 7.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke    čvora za klaster ETF-CC01 za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke čvora za klaster ETF-CC01 za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru - LOT 6.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke   uređaja za neprekidno napajanje za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke   uređaja za neprekidno napajanje za potrebe realizacije projekta HORIZONT 2020 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. Prilog: Odluka o izboru - LOT 5.