Navigacija

Arhiva novosti

Nastava na daljinu do 5. aprila

Republički štab za vanredne situacije na 76. sjednici održanoj 26. marta 2021. godine u Banjoj Luci, donio je Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, u kojem se između osta...

Informacija sa 65. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 65. elektronskoj sjednici 25. marta 2021. godine, utvrdio je prijedlog visine školarine za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje šk...

Stipendije u okviru programa ,,Go Styria’’

  Otvoren je poziv za stipendije u okviru programa „Go Styria” za istraživanja na Univerzitetu u Gracu u akademskoj 2021/2022. godini. Riječ je o programu stipendija za master studente, doktorande i postdoktorande, koji su zainteresovani za kraći ...

Stipendije Vlade Slovačke Republike

Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika otvorila je konkurs za stipendije za zimski semestar akademske 2021/20...